Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση πολιτιστικών συλλόγων για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Καλλιρρόη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6907/30-9-2015 ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ τ. ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

1.ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η Σοφία Πάσουλα του Βασιλείου και ο Ορέστης Ηλιόπουλος του Ιωάννη είναι κύριοι και νομείς γεωργικής καλλιεργούμενης έκτασης 50 περίπου στρεμμάτων- στην οποία καλλιεργούν ελαιόδεντρα -και η οποία γεωργική έκταση βρίσκεται στην θέση ‘’Όνι’’ του Δημοτικού διαμερίσματος Καλλιρρόης του Δήμου Οιχαλίας.
Το συγκεκριμένο ακίνητο (κτήμα) βρίσκεται ακριβώς δίπλα (δυτικό όριο) από την έκταση-ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε -όπου σύμφωνα με την υπ. αριθμ.17371/9-7-2014 απόφαση του αρμόδιου κατά την περίοδο 2014 υπουργού ΥΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» προβλέπεται η δημιουργία  χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
Οι θέσεις των δύο ιδιοκτησιών (Πάσουλα-Ηλιόπουλου και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε)  εμφανίζονται στην επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία και η ιδιοκτησία των δυο πρώτων είναι αυτή που περικλείεται από την κόκκινη γραμμή της δε δεύτερης από την μπλε γραμμή (φωτογραφία).
Τις δύο ιδιοκτησίες χωρίζει ένα ρέμα για το οποίο γίνεται αναφορά στη σελίδα 5 της 10σέλιδης Εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην οποία εισήγηση αναφέρονται τα εξής: {(…εξ άλλου σε επαφή με το δυτικό όριο του προτεινόμενου χώρου διέρχεται ρέμα από το οποίο δεν τηρείται η απόσταση των 500 μέτρων που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ (μεγάλα ρέματα)}. Η προαναφερθείσα παρατήρηση με άλλες εξ ίσου σημαντικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ από την 10σέλιδη εισήγηση η οποία τελικά μετατράπηκε σε …6σέλιδη και είναι αυτή που κατατέθηκε στην περιβόητη και επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 24 Ιανουαρίου 2014.
Οι Σοφία Πάσουλα και ο Ορέστης Ηλιόπουλος με την από 9 Οκτωβρίου 2016 αίτησή τους προς την Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως έχοντες έννομο συμφέρον και επικαλούμενοι λόγους καταστροφής του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της περιουσίας τους στην περίπτωση δημιουργίας ΧΥΤΥ στην συγκεκριμένη καλλιεργούμενη περιοχή, ζήτησαν την χορήγηση αντίγραφου της με αριθμ.πρωτ.1529/27.6.2014 γνωμοδότησης της παραπάνω υπηρεσίας η οποία στην 17371/2014 απόφαση Μανιάτη αναφέρεται στον με αύξοντα αριθμό 179 της απόφασης  αυτής.
Η Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  σε απάντηση του παραπάνω αιτήματος με το με αριθμ. πρωτ. 2283/127079/7-11-2014 απαντητικό τους έγγραφο απέστειλαν στους αιτούντες φωτοτυπία της με αριθμ.πρωτ.1529/27-6-2014 γνωμάτευσης τους.
Οι αιτούντες μετά την παραλαβή της απάντησης πραγματοποίησαν επίσκεψη στην αρμόδια υπηρεσία όπου πιεστικά ζήτησαν και τελικά έλαβαν ακριβές αντίγραφο του παραπάνω εγγράφου -γνωμοδότησης.
Σε μεταγενέστερο χρόνο και αναζητούντες διάφορα στοιχεία (γνωματεύσεις υπηρεσιών κ.λ.π έγγραφα σχετιζόμενα με την 173714/9.7.2014 απόφαση Μανιάτη) -και τα οποία σύμφωνα με το Α.Π. 175003/23-9-2014 απαντητικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http:www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=508&Ianguage=el-GR- προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία τα οποία θα τους βοηθούσαν να στηρίξουν καλύτερα την προσφυγή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας- εντόπισαν και την με αριθμ. πρωτ.1529/27.6.2014 γνωμοδότηση της Δ/νσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπου τελείως συμπτωματικά διαπίστωσαν ότι το περιεχόμενο του αναρτηθέντος στο διαύγεια εγγράφου (1529/2014 γνωμοδότησης) ήταν διαφορετικό από το περιεχόμενο του εγγράφου που είχαν πάρει από την παραπάνω γνωμοδοτήσασα υπηρεσία.
Και οι δυο διαφορετικές γνωματεύσεις με το ταυτάριθμο 1529/27.6.2015 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων φέρουν το όνομα του τότε Γεν. Γραμματέα Μ. Κορασίδη. Τα δυο ταυτάριθμα έγγραφα σε κάποια γενικά σημεία συμφωνούν και στο «ουσιαστικό  θέμα» διαφέρουν.
2.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 κατατέθηκε από τους:
1) Πέτρο Μπούρκουλα, Προέδρο του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’’», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 60) και εκπροσωπείται νόμιμα απ’ αυτόν.
2) Δημητρίου Καπόπουλου, Προέδρο του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ-΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ΄΄», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 5) και εκπροσωπείται νόμιμα απ’ αυτόν.
3) Παναγιώτη Φωτεινόπουλου, Προέδρο του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ -΄΄Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ΄΄», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κουμουνδούρου 37) και εκπροσωπείται νόμιμα απ’ αυτόν.
Η με αριθμ.πρωτ.6907/30-9-2015 μηνυτήρια αναφορά προς την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την διερεύνηση των παραπάνω αναφερομένων πραγματικών περιστατικών και η αναφορά αυτή με τους υπ. αριθμ. πρωτ.6907/5-10-2015 γενικό πρωτόκολλο και 4391/15 πρωτόκολλο τμήματος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Τόσον από τηλεφωνική επικοινωνία όσον και από επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στην Εισαγγελία Αθηνών προφορικά μας δηλώθηκε ότι με τους παραπάνω αριθμούς πρωτοκόλλου δεν έχει γίνει εισαγωγή εγγράφου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Σε κάθε περίπτωση πάντως αν και έχει παρέλθει το σημαντικό χρονικό διάστημα των 17 μηνών από την κατάθεση της μηνυτήριας αυτής αναφοράς δεν έχουμε κάποιο ενδεικτικό στοιχείο, όπως η πρόσκληση για ένορκη κατάθεση, η πρόσκληση  για  προσκόμιση στοιχείων κ.λ.π. από τα οποία να συμπεραίνεται η έναρξη της πραγματοποίησης προανακριτικής έρευνας η οποία να αφορά το περιεχόμενο της με αριθ. Πρωτ. 6907/30-9-2015 κατατεθείσας στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μηνυτήριας αναφοράς μας .
Οι καταθέσαντες την προαναφερθείσα αναφορά πρόκειται εντός των επομένων ημερών να προβούμε σε σχετικές έγγραφες ενέργειες προκειμένου να έχουμε μια απάντηση για την τύχη της παραπάνω μηνυτήριας αναφοράς  μας.

                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου