Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Στις 25-7-2015 το Τακτικό Συνέδριο κ΄ η Γενική Συνέλευση της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας . Στις 26-7-2015, το 3ο Αντάμωμα των Αποδήμων Μεσσηνίων

Αγαπητοί μας,
Σας γνωρίζουμε ότι το φετινό μας,  11ο  Τακτικό Συνέδριο και η Γενική Συνέλευση μετά Αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου,  θα διεξαχθεί στο COSTA NAVARINO, στου Ρωμανού Τριφυλίας, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 με ώρα έναρξης - εγγραφές 09:00-10.00.
Το θέμα του Συνεδρίου είναι «Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ» και θα πραγματοποιήσουν εισηγήσεις ο κ. Παναγιώτης Γεννηματάς, Ε. Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  και ο κ. Ηλίας Παναγόπουλος, Senior Trainer and Faculty Manager.
Στο Συνέδριο θα τιμηθεί με τον τίτλο του Επίτιμου μέλους ο διακεκριμένος αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας κ. Λεωνίδας Κωνσταντόπουλος, καταγόμενος από το Κλήμα του Δήμου Μεσσήνης. Έχει ιδρύσει την «Κωνσταντόπουλος Α.Ε. “OLYMP”», μία καταξιωμένη εταιρία επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς με έδρα την Κατερίνη, με κύριο αντικείμενο την επεξεργασία , μεταποίηση και συσκευασία διαφόρων ποικιλιών ελιών καθώς και οργανικές ελιές Καλαμών, αλλά και την παραγωγή μιας σειράς άλλων προϊόντων, η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα.  Σημαντική θέση έχει και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.  Η εταιρεία εξάγει σε περισσότερες από πενήντα (50) χώρες το 95% των προϊόντων της.
Όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση, μετά τον οικονομικό απολογισμό και τα πεπραγμένα θα ακολουθήσει συζήτηση για το μέλλον της Αμφικτυονίας και οι εργασίες θα συνεχιστούν με:
1. Την Εκλογή νέου 11μελούς  Διοικητικού Συμβουλίου  όπου Πρόεδρος και Συμπρόεδρος, ex officio, αναλαμβάνουν ο Δήμαρχος Τριφυλίας, εκπρόσωπος των Δημάρχων Μεσσηνίας κύριος Παναγιώτης Κατσίβελας και η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κυρία Ελένη Αλειφέρη-Καραθανάση. Α’ Αντιπρόεδρος ορίζεται ex officio ο Πρόεδρος της ΠΟΑΚ.  Β’ Αντιπρόεδρος ορίζεται ex officio o  Πρόεδρος της ΠΟΜΟ. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία και αυτά είναι: δύο (2) από ΗΠΑ-Καναδά, ένα (1) από Αυστραλία, τρία (3) από Ελλάδα και ένα (1) από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν οι ομοσπονδίες ή υποψήφιοι από κάποια κατηγορία, τα αντίστοιχα αξιώματα τα καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι της εγγύτερης ηπείρου (Άρθρο 6).
2. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε  καθορίζονται από τον αριθμό των μελών των Ομοσπονδιών, Συλλόγων, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και Δήμων Μεσσηνίας. Κάθε σύλλογος που έχει άνω των χιλίων (1000) μελών εκπροσωπείται από εξ (6) αντιπροσώπους, άνω των πεντακοσίων (500) με πέντε (5), άνω των διακοσίων (200) με τέσσερις, άνω των εκατό (100) με τρεις (3), άνω των πενήντα (50) με δύο (2) και άνω των είκοσι πέντε (25) με ένα (1). Οι σύλλογοι θα πρέπει πριν τις αρχαιρεσίες να  καταθέσουν βεβαίωση του αριθμού των  μελών τους και  τα ονόματα των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση. Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας εκπροσωπείται από τον Αντιπεριφερειάρχη και τρεις (3) Περιφερειακούς Συμβούλους και κάθε Δήμος από το Δήμαρχο και δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους (Άρθρο 17).
3. ΟΙ συνδρομές των συλλόγων ανέρχονται στα 40 ευρώ ετησίως και των Ομοσπονδιών σε 100 ευρώ ετησίως. Επειδή δεν υπάρχουν έξοδα εγγραφής, παλαιοί σύλλογοι, που είχαν διακόψει τη συμμετοχή τους,  γίνονται ενεργοί με την επανεγγραφή τους και την πληρωμή της συνδρομής της τελευταίας περιόδου. Για να γίνουν μέλη νέοι σύλλογοι πρέπει να υποβάλουν: Αίτηση στο Δ.Σ., Καταστατικό και Αντίγραφο Απόφασης της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών (Άρθρο 2).
Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2015, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κλήμα της Μεσσήνης θα γίνει το Τρίτο Αντάμωμα των Αποδήμων Μεσσηνίων, στο οποίο προσκαλούμε όλους τους ομογενείς που θα ευρίσκονται στη Μεσσηνία. Για το σκοπό αυτό λεωφορείο θα ξεκινήσει στις 20.30 από την Καλαμάτα.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ