Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009


Την παραπάνω ευχητήρια κάρτα έστειλε στο anodorio.blogspot.com, ο φίλος μας Σωτήρης Βαρελάς, υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιά, Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουρισμού.

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009

Βιβλία για το Σουλιμά - Σουλιμοχώρια

ΣΟΥΛΙΜΟΧΩΡΙΑ - ΝΤΡΕΔΕΣ ΟΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το έτος 2005, από τις εκδόσεις ''ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ'', εκδόθηκε το βιβλίο του Δημητρίου Π. Αθανασόπουλου ''ΣΟΥΛΙΜΟΧΩΡΙΑ - ΝΤΡΕΔΕΣ ΟΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ'', ο οποίος κρατάει από τη μεγάλη Σουλιμοχωρίτικη - Ντρέδικη φάρα των Γκατζαίων του Σουλιμά.

Το βιβλίο περιλαμβάνει την ιστορία των Ντρέδων, του Σουλιμά και της ευρύτερης περιοχής των Σουλιμοχωρίων, βιογραφίες των Ντρέδων αγωνιστών, λαογραφικές αναμνήσεις από την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα του τόπου.

Μέρος από τα έσοδα του βιβλίου διατέθηκαν για την επισκευή της Αγίας Τριάδας.
Το βιβλίο μπορεί όποιος επιθυμεί να το προμηθευτεί, από το βιβλιοπωλείο της Κυπαρισσίας "Αρχονταρίκι'', το βιβλιοπωλείο Κοπανακίου ή προσωπικά από τον κ.Αθανασόπουλο τηλ. 2105738386.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Το έτος 2005, από τις εκδόσεις ''ΔΕΔΕΜΑΔΗ'', εκδόθηκε το βιβλίο του Λεωνίδα Γ. Θεοχάρη ''ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ''.


Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις και έχει πουλήσει 1.500 αντίτυπα, τα οποία έχουν εξαντληθεί όλα.

Περιλαμβάνει Σουλιμαίικα τραγούδια, των Ντρέδων, του τραπεζιού, του γάμου, της ξενιτιάς, της αγάπης, διάφορα, μοιρολόγια, ψυχούδες, κάλαντα, σατυρικά τραγούδια, νανουρίσματα και Σουλιμαίικα ποιήματα.


Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου προσφέρθηκαν εξ ολοκλήρου, για την επισκευή της Αγίας Τριάδας.

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμος Δωρίου στο Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΔΠΣ) που θα έχει σκοπό να παρέχει σε όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις των παρακάτω ΟΤΑ:
• Δήμος Κυπαρισσίας
• Δήμος Δωρίου
• Δήμος Αετού
• Δήμος Είρας
• Κοινότητα Τριπύλας

ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το Διαδίκτυο και το Τηλέφωνο:
Με την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του παρόντος έργου δημιουργείται ένα Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΔΠΣ) και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες:
-μειώνουν το κόστος εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου),
-μειώνουν το χρόνο εξυπηρέτησης (η ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας και των εγγράφων θα επιτρέπει την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών),
-συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας (ο πολίτης μέσα από τα αυτόματα συστήματα ενημέρωσης θα γνωρίζει τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν μία αίτηση) και
-συμβάλλουν στη βελτίωση της διαφάνειας (οι διοικήσεις των ΟΤΑ θα μπορούν για παράδειγμα μέσα από την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων να βλέπουν όλες τις καθυστερήσεις των εκκρεμών αιτήσεων των πολιτών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα).
Το συγκεκριμένο έργο προσδίδει επίσης σημαντική προστιθέμενη αξία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των παραπάνω ΟΤΑ, μιας και θα μπορούν να κάνουν χρήση του λογισμικού διαχείρισης και διάθεσης της πληροφορίας του WEB Server του Δήμου Κυπαρισσίας μέσα από το Διαδίκτυο.Προβλέπονται επίσης δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου με σκοπό την κινητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΕΡΓΟΥ
Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και σε οφέλη για τους πολίτες:
Οφέλη για τον Πολίτη
Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες, ευκολία προσπέλασης και χρήσης των τοπικών πληροφοριών και υπηρεσιών, ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού ή και κεντρικού επιπέδου, παροχή ενός μεγάλου και σύνθετου συνόλου πληροφοριών με φιλικό τρόπο, πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατό να προσφερθούν εκτός δικτύου, δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός μόνο σημείου πρόσβασης, δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές, εξοικονόμηση χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση καθώς και επικοινωνιακή προσέγγιση κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
Οφέλη για τη Δημόσια Διοίκηση
Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης ενός μεγάλου αριθμού χρηστών, παροχή φθηνότερων μέσων για πρόσβαση και εξυπηρέτηση πολιτών συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, μείωση της πολύπλοκης γραφειοκρατικής διαδικασίας και των καθυστερήσεων που αυτή συνεπάγεται, αύξηση της παραγωγικότητας των δημόσιων υπαλλήλων με την υιοθέτηση των ΤΠΕ στην καθημερινή τους εργασία.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%)

Σημ: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυπαρισσίας, στην ενότητα Περιφερειακοί Δήμοι - Δήμος Δωρίου

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2009

Το Δώριο υπέρ Μητροπολιτικού Δήμου στην Κυπαρισσία

Ανάβει για τα καλά η συζήτηση για τον Καποδίστρια 2 και όπως φαίνεται εκτός από..κουτσουρεμένος θα δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή του παρότι οι συνενώσεις ουσιαστικά διεξάγονται βάση μελετών και όχι βάση της πραγματικότητας. Ωστόσο θετικοί είναι οι ορεινοί Δήμοι της Τριφυλίας για την δημιουργία ενός ισχυρού Μητροπολιτικού Δήμου στη Κυπαρισσία μετά τις αναφορές των Δήμων Αυλώνος, της Κοινότητας Τριπύλας και γειτονικών περιοχών.
Μιλώντας αποκλειστικά στον 936 ο Δήμαρχος Δωρίου κ. Αντώνης Τάκης σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τον ίδιο και το επίμαχο θέμα τάχθηκε υπέρ της συνένωσης του Δήμου του με την Κυπαρισσία, όπως θέλει και η τοπική κοινωνία. Αρχικά με το θέμα της αργίας και την δικαστική διαμάχη εξήγησε ότι: ''θα συνεχιστεί η δικαστική διένεξη και δεν πρόκειται να υποχωρήσω διεκδικώντας το αυτονόητο και το δίκιο μου'' με την υπόθεση να οδεύει στο Εφετείο. Ο κ. Τάκης ερωτηθείς για τον Καποδίστρια 2 επισήμανε ότι, ο Δήμος Δωρίου και με απόφασή του προ καιρού έχει ταχθεί υπέρ της συνένωσης με την Κυπαρισσία δεδομένου ότι: ''εδώ εργαζόμαστε οι περισσότεροι και οι δεσμοί συνεργασίας είναι παλιοί'', για να καταλήξει ότι: "φοβάμαι ωστόσο ότι η Κυβέρνηση απλά θα συνενώσει Δήμους και τους τακτικούς πόρους που λαμβάνουν χωρίς πρόσθετη βοήθεια οπότε θα δούμε τι θα συμβεί στην διαβούλευση καθώς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ουσιαστική επιβίωση των Δήμων και το μέλλον τους".

Πηγή: Ράδιο Κυπαρισσία 936

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009

Κανονικά στη κυκλοφορία οι δύο σήραγγες Αρτεμισίου


Κανονικά λειτουργούν από σήμερα και οι δύο κλάδοι των σηράγγων του Αρτεμισίου, στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τρίπολης.
Όπως έγινε γνωστό από την κοινοπραξία, που έχει αναλάβει τον αυτοκινητόδρομο με σύμβαση παραχώρησης, ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης της παλιάς σήραγγας και οι εργασίες συντήρησης στη νέα και οι δυο σήραγγες από σήμερα παραδίδονται στην κυκλοφορία.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το Λύκειο Δωρίου


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ, ΠΟΤΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ''ΣΥΚΙΚΗΣ'', ΣΤΟ ΔΩΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.30
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Γ 'ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΩΡΙΟΥ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ …….
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ''ΚΑΦΕ ΣΤΑΘΜΟΣ'' ΣΤΟ ΔΩΡΙΟ…

Σημ: Αναδημοσίευση από το γειτονικό Kopanakinews

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009

Η εξέλιξη του εθνικού δρόμου, σύμφωνα με τη "Μορέας Α.Ε."

Να λειτουργούν κανονικά οι δύο κλάδοι στις σήραγγες του Αρτεμισίου, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, πριν τα Χριστούγεννα, έχει θέσει ως στόχο η ανάδοχος κοινοπραξία «ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ», σύμφωνα με όσα είπε στο «Θάρρος» ο προϊστάμενος επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών Γ. Σακκάς.
Από χθες ξεκίνησε η εφαρμογή μιας σειράς προσωρινών ρυθμίσεων, ώστε πριν τα Χριστούγεννα να λειτουργούν κανονικά οι δύο κλάδοι με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Όπως μας εξήγησε, οι δύο σήραγγες έχουν νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνο με τις σημερινές προδιαγραφές ασφαλείας και συνδεδεμένο με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου. Η λειτουργία χωριστών κατευθύνσεων συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια (αποτροπή μετωπικών συγκρούσεων), ενώ η ύπαρξη δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση παρέχει αυξημένη ευχέρεια στην αντιμετώπιση συμβάντων και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι δύο σήραγγες θα επικοινωνούν. Θα υπάρχουν τρεις συνδετήριες στοές για εξυπηρέτηση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, καθώς και διατάξεις αναστροφής έκτακτης ανάγκης και στα δύο μέτωπα.
Όσον αφορά στις εξελίξεις στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας, είπε πως η κατασκευή των σηράγγων Νεοχωρίου και Στέρνας (μετά το Αρτεμίσιο με κατεύθυνση προς Αθήνα), καθώς και των γειτονικών τους οδικών έργων, με τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο παρεμβάσεων βελτίωσης της χάραξης, ολοκληρώνεται μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Όσον για το υπόλοιπο τμήμα, εκτιμάται ότι το τμήμα Αθήναιο - Λεύκτρο, συμπεριλαμβανομένης της διπλής σήραγγας Ραψομμάτη, που θα παρακάμψει τις στροφές προς Μεγαλόπολη, θα λειτουργήσει έως τον Απρίλιο του 2010. Στο συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνονται εργασίες που παραλαμβάνονται από το Δημόσιο, καθώς και εργασίες που αποτελούν μέρος της σύμβασης παραχώρησης. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις προ έτους σχετικές δηλώσεις του τότε υπουργού Γ. Σουφλιά, το συγκεκριμένο τμήμα θα είχε ολοκληρωθεί έως τα τέλη της φετινής χρονιάς. Το τμήμα Παραδείσια - Τσακώνα παραλαμβάνεται από το Δημόσιο με συμβατική ημερομηνία παραλαβής τις 30 Ιουνίου. Τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, που κατασκευάζονται από τη «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε», σταδιακά ολοκληρώνονται όπως προβλέπεται. Έτσι, το Τρίπολη – Αθήναιο (συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Διοδίων Ασέας) θα έχει παραδοθεί έως τον Αύγουστο του 2010. Το τμήμα Λεύκτρο - Παραδείσια (συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Διοδίων Λεύκτρου) θα έχει παραδοθεί το αργότερο έως το Μάρτιο του 2011. Το τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα (συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Διοδίων Καλαμάτας) θα έχει παραδοθεί μέσα στο 2011. Τέλος, το τμήμα Λεύκτρο - Σπάρτη (συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Διοδίων Πετρίνας) θα έχει παραδοθεί μέσα στο 2012.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα των διοδίων. Οι τιμές τους, όπως μας εξήγησε ο κ. Σακκάς, προβλέπονται από τη σύμβαση παραχώρησης και έχουν καθοριστεί για τα αυτοκίνητα με ύψος μικρότερου των 2,2 μέτρων σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο, σε τιμές 2003 πλέον ΦΠΑ. Για τα δίκυκλα υπολογίζονται με συντελεστή 0,7, δηλαδή, 0,028 ευρώ ανά χιλιόμετρο, για τα οχήματα ύψους μεγαλύτερου των 2,2 μ. και 2 ή 3 αξόνων με συντελεστή 2,5, δηλαδή 0,1 ευρώ ανά χιλιόμετρο και για οχήματα ύψους μεγαλύτερου των 2,2 μ. και 4 και πλέον αξόνων με συντελεστή 3,5, δηλαδή, 0,14 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Ο κ. Σακκάς εξήγησε πως για να γίνει ακριβής υπολογισμός θα πρέπει να προηγηθεί αναγωγή στις σημερινές τιμές, δεδομένου ότι ισχύουν ακόμη αυτές του 2003. Πάντως, εκτιμάται ότι θα είναι ακριβότερες σε σχέση με τις υφιστάμενες.

Πηγή: Θάρρος

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμος Δωρίου το 1911

Δήμος Δωρίου (Επαρχία Τριφυλίας)
(Β΄ ταξ. Κάτ. 6.247) 
Δήμαρχος: Π. Παπαδόγιαννης 
Ωνομάσθη εκ της αρχαίας πόλεως Δώριον, ήτις έκειτο περί το σημερινόν Σουλιμά. 

ΨΑΡΙ: 
Κάτ: 1.706. Από Κυπαρισσίας 5.20' ώραι. Υπάγεται εις το Ειρηνοδικείον Αετού και Αστυνομίαν Αυλώνος. 
Δημοτικόν σχολείον αρρένων. Δημοδιδ.: Παπαθανασίου Γ., Κουρβέλας Ν., Νασόπουλος Ι. Δημοτικόν σχολείον θηλέων 
Ιερείς: Αλεξόπουλος Γεώργ., Διαμαντόπουλος Π., Παπαδόπουλος Α. 
Ελαιοτριβεία: Γκίνη Φιλ., Γκρίτζαλη Σωτ., Διαμαντοπούλου Χρ., Ναστοπούλου Αρ. 
Εμπορορραφεία: Παπαγιαννοπούλου Περ. 
Έμποροι υφασμάτων: Πανομήτρος Μήτρ. 
Ιατροί: Νασόπουλος Αρ., Παπαδιαμαντόπουλος Δημ. 
Καποτάδες: Τσούτσιας Ιωάν. 
Κρεοπωλεία: Γκόνου Κων., Γυφτοπούλου Γ., Μέρμηγκα Π., Τσούτσια Π. 
Ξυλεμπορεία: Γεωργακοπούλου Κων. 
Οπλοδιορθωταί: Μανούσος Ιωάν. 
Παντοπωλεία: Γαλανάκη Γ., Γεωργίτσης Ν., Γκίνη Φιλ., Δάρα Γρηγ., Διαμαντοπούλου Γ., Ναστοπούλου Γ., Πανομήτρου Μήτρ., Παπαγεωργίου Χ., Παπαθανασίου Π., Τρυφονοπούλου Δημητρ. 
Προμηθευταί εγχωρ. προϊόντων: Μητρόπουλος Β., Μητρόπουλος Δ. 
Σαγματοποιεία: Γκόνου Γεωργ., Μπούσιου Τασ. 
Σανδαλοποιεία: Αδαμάκη Δημ., Παπαγιαννοπούλου Αρ. 
Σιδηρουργεία: Μητροπούλου Δημ. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Κατσικάρης Λεων., Παπαδόγιαννης Λεων. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ 
Κάτ: 124. Από Σουλιμά 2.15΄ ώραι 
Παντοπωλεία: Παπαδοπούλου Γ., Παπαδοπούλου Ν., Χριστοπούλου Γ. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Σκλήρης Χαρ. 

ΔΗΜΑΝΤΡΑ 
Κάτ: 96. Από Σουλιμά 3 ώραι. 

ΚΑΤΣΟΥΡΑ 
Κάτ: 233. Από Σουλιμά 2.20 ώραι. 
Παντοπωλεία: Τουρουνάκη Αρ., Κωνσταντοπούλου Αθ. 

ΚΛΕΣΟΥΡΑ 
Κάτ: 517. Από Σουλιμά 2 ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Διδάσκαλος: Κοκκίνης Κωνστ. 
Ιερείς: Κοκκίνης Κωνστ. 
Ελαιοτριβεία: Σπηλιοπούλου Ηλ. 
Καποτάδες: Ζήρας Αγγελής 
Κρεοπωλεία: Παπαδοπούλου Λεων. 
Παντοπωλεία: Παναγοπούλου Χρ., Παπαδοπούλου Α., Τότση Π. 
Προμηθευταί εγχώρ. προϊόντων: Αποστολόπουλος Α., Πολίτης Κ. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Γκρίτζαλης Αρ.

ΚΟΠΑΝΑΚΙ Από Σουλιμά 2 ώραι. 
Κρεοπωλεία: Σταματελοπούλου Σταμ. 
Οινοπωλεία: Παπαδοπούλου Κων. 
Παντοπωλεία: Κανοπούλου Γ., Ξενούλη Χρ., Παπαδοπούλου Γ. 
Προμηθ. εγχωρ. προϊόντων: Γκότσης Αν., Παπαδόπουλος Κων. 
Σανδαλοποιεία: Μπάλτα Δημ., Χαραλαμποπούλου Κων. 
Σιδηρουργεία: Κουμπαρούλη Θ., Κουμπαρούλη Ι. 

ΚΟΥΒΕΛΑ 
Κάτ: 498. Από Σουλιμά 2 ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Διδάσκαλος: Τρυφωνόπουλος Παν. 
Ιερείς: Παπαδόπουλος Αριστείδης 
Καποτάδες: Σταθόπουλος Δ. 
Παντοπωλεία: Νικολακοπούλου Γεώργ., Νικολακοπούλου Γεώργ. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Θανόπουλος Κων.
 
ΛΑΠΙ 
Κάτ: 645. Από Σουλιμά 1.10' ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Υποδιδάσκ.: Σπυρόπουλος Γεώργ. 
Ιερείς: Παπαδόπουλος Βασ. 
Ελαιοτριβεία: Παπαδοπούλου Κ., Τζανέτου Π. 
Πανδοχεία (Χατζήδες): Κοκαλή Αδάμ 
Παντοπωλεία: Χαραλαμποπούλου Π. 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΝ 
Κάτ: 72. Από Σουλιμά 1.45΄ ώραι. 

ΜΠΙΖΙΟΝ 
Κάτ: 46. Από Σουλιμά 2 ώραι. 

ΣΙΡΤΖΙ 
Κάτ: 349. Από Σουλιμά 3 ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Υποδιδάσκ.: Παπακωνσταντίνου Γεώργ. 
Ιερείς: Παπακωνσταντίνου Γεώργ. 

ΣΟΥΛΙΜΑ 
Κάτ: 1289. Από Κυπαρισσία: 05.30΄ ώραι. 
Εκπαίδευσις. Ελλην. σχολ. Σχολ.: Πετρούνιας Π. 
Ελληνοδ.: Σαραντέας Ιωάννης, Λιανεράκης Κ. 
Δημοτικό σχολείο αρρένων: Δημοδιδ. Καφίρης Γεώργιος 
Ιερείς: Παπακωνσταντίνου Α., Σμυρνής Αντώνιος 
Βαρελοποιεία: Σκόνδρα Νικ. 
Καποτάδες: Τσοράκης Γ., Τσοράκης Δ. 
Πανδοχεία (Χατζήδες): Αλλαγιάννης Α., Πολυμενοπούλου Αλ., Φωτοπούλου Π. 
Παντοπωλεία: Φωτοπούλου Παν. 
Πεταλωτήρια: Φωτοπούλου Παν. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Παπατσώρη Π., Σκόνδρα Νικ. 

ΧΑΛΚΙΑ 
Κάτ: 244. Από Σουλιμά 1.30 ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Υποδιδάσκ.: Θεοχάρης Σωτ. 
Ιερείς: Μίχας Ιωάν. 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΝ 
Κάτ: 428. Από Σουλιμά 1 ώρα. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Διδάσκ.: Τασόπουλος Νικ. 
Ιερείς: Γαρίνης Δ., Γαρίνης Νικ. 
Ελαιοτριβεία: Γαρίνη Σπυρ., Κότου Ιωάν. 
Ποτοπωλεία: Γαρίνη Κ., Γυφτοπούλου Ι. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Γύφτος Ιωάν. 

Σημ.: Εφημερίδα ''ΘΑΡΡΟΣ'', 12-11-2003, Αναδρομές - Ελληνικός ιστός της Μεσσηνίας. Ευχαριστούμε τον Αριστείδη Μπακόπουλο από το Χρυσοχώρι για την προσφορά της εφημερίδας.

Το χωριό μας - Φωτογραφική παρουσίαση

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009

Τοποθέτηση υδατοδεξαμενών για πυρόσβεση

Συνολική ποσότητα 9.000 κυβικών μέτρων νερού θα μπορούν να εξασφαλίζουν σε πρώτη ζήτηση τα επίγεια πυροσβεστικά οχήματα, όπως και τα ελικόπτερα, όταν ολοκληρωθεί - του χρόνου τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό - η τοποθέτηση 30 υδατοδεξαμενών, 300 κ.μ. η κάθε μία, σε ισάριθμες περιοχές της Μεσσηνίας.
Αυτό επισήμανε ο αντινομάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος την Τετάρτη επισκέφθηκε ορισμένες από τις περιοχές - στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας - στις οποίες σχεδιάζεται να εγκατασταθούν οι υδατοδεξαμενές.
Σκοπός της επίσκεψης του αντινομάρχη ήταν η οριστικοποίηση των σημείων τοποθέτησης των υδατοδεξαμενών καθώς σε ορισμένα από τις αρχικές υποδειχθείσες θέσεις προέκυψαν ιδιοκτησιακά προβλήματα.
Η τοποθέτηση των υδατοδεξαμενών έχει αναληφθεί από τη ΔΕΚΕ, ενώ η χρηματοδότηση - σε ικανοποίηση σχετικού αιτήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, η οποία εκπόνησε και τις σχετικές μελέτες - προέρχεται από το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ - Ταμείο Μολυβιάτη). Η χωροθέτηση των 30 υδατοδεξαμενών έχει γίνει σε πυρόπληκτες περιοχές, 15 στην Ανατολική και 15 στη Δυτική Μεσσηνία.
Οι υδατοδεξαμενές στην περιοχή μας θα εγκατασταθούν, α) στο Δήμο Αετού, στον Αετό (στο ελικοδρόμιο) και στο Γλυκορρίζι ( στο Νεκροταφείο), β) στο Δήμο Αυλώνος, στο Σιδηρόκαστρο και στον Αυλώνα (θέση Κουφή), γ) στο Δήμο Δωρίου, στο Κούβελα (θέση Κυψέλη).
Σημ: Οι πληροφορίες είναι από την εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009

Η συγκομιδή της ελιάς και η παραγωγή του λαδιού

H ελιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις παραδόσεις των μεσογειακών λαών. Καλλιεργείται πάνω από 4500 χρόνια στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.
Οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν το λάδι όπως κι εμείς: ως αναντικατάστατη τροφή.
Η ελιά υπήρξε σύμβολο σοφίας, αφθονίας και δύναμης.
Η συγκομιδή της ελιάς ξεκινά το φθινόπωρο. Σε κάποιες περιοχές διαρκεί μέχρι και τις αρχές του νέου χρόνου. Είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, μια γιορτή!
Το ελαιόλαδο είναι ένα ζωντανό προϊόν, που χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε η ποιότητα και η γεύση να είναι η καλύτερη δυνατή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε κάθε στάδιο της ζωής του από τον ελαιώνα μέχρι τον τελικό καταναλωτή για να δώσει τον καλύτερο εαυτό του!Μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιοχές, οι ελιές μαζεύονται με το χέρι, κόβονται δηλαδή, πριν πέσουν στο έδαφος. Σε άλλες πάλι, ο παραδοσιακός τρόπος έχει αντικατασταθεί από το ράβδισμα. Όταν οι καρποί πέσουν στο έδαφος, γίνεται προσεκτική διαλογή αυτών που θα καταλήξουν στο ελαιοτριβείο. Το καλωσόρισμα της νέας σοδιάς είναι η στιγμή της επιβράβευσης, η ανταμοιβή της φύσης στην ανθρώπινη φροντίδα. Γι’ αυτό, η συγκομιδή του ελαιοκάρπου αποτελεί ιεροτελεστία και είναι κομμάτι της ιστορίας.

Καλλωπισμός της παιδικής χαράς


Ένα έργο ευπρέπειας, καλλωπισμού και ασφάλειας για τα παιδιά μας, ολοκληρώθηκε στο χωριό μας.

Με μικρή χρονική καθυστέρηση βάφτηκε και επισκευάστηκε η παιδική χαρά και είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί τους μικρούς της φίλους.
Καλή συνέχεια...

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας: η ενότητα της Τριφυλίας

Στην επαρχία Τριφυλίας, κορυφαίας σημασίας είναι η ενότητα του Ανακτόρου του Νέστορος. Εδώ εκτίθενται λιγοστά αντιπροσωπευτικά ευρήματα που έχουν αποσπαστεί από το πλήθος της κεραμικής και των μικροευρημάτων και φιλοξενούνταν μέχρι σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας.
Σε οικισμούς που βρίσκονταν υπό την επιρροή του Ανακτόρου ανήκαν τα νεκροταφεία με τις συστάδες των θαλαμωτών μυκηναϊκών τάφων, που ανακαλύφθηκαν στη θέση Κάτω Ρούγα Χώρας και στα Βολιμίδια και από τα οποία εκτίθενται χαρακτηριστικά ευρήματα. Από τους πλούσιους θολωτούς μυκηναϊκούς τάφους του Ρούτση Μυρσινοχωρίου και του Αμπελοφύτου προέρχονται τα αρχαία που φιλοξενούνται στις προθήκες της ίδιας ενότητας, ενώ ένα και μοναδικό αγγείο προέρχεται από τον ημικατεστραμμένο τύμβο Μεσοελλαδικών χρόνων που ανασκάφηκε στον Πύργο Τριφυλίας.
Στην ενδοχώρα της Τριφυλίας τα πρώτα ίχνη κατοίκησης της Τελικής Νεολιθικής εποχής στη Μεσσηνία εντοπίστηκαν μέσα στο Σπήλαιο Κουφιέρου, από το οποίο εκτίθεται χαρακτηριστική αποσπασματική κεραμική της εποχής αυτής.
Από το σπουδαίο λιμάνι της Κυπαρισσίας, που συνέδεε στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους τη Μεσσηνία με τη Δύση, παρουσιάζονται ορισμένα ευρήματα περιορισμένων σωστικών ανασκαφών, μεταξύ των οποίων και νομίσματα της αρχαίας πόλης. Λίγα είναι τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά εκθέματα από την Κυπαρισσία, παρά τη σημασία της πόλης κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αλλά και αργότερα, όταν μεταφέρεται στη θέση του Κάστρου και ονομάζεται Αρκαδία, εξ αιτίας της μετοίκησης εκεί πλήθους Αρκάδων.
Σε μικρή απόσταση από την Κυπαρισσία βρίσκεται ο εξαιρετικά σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Περιστεριάς, όπου οι μνημειώδεις, χρυσοφόροι θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι μαρτυρούν την ύπαρξη μιας ισχυρής δυναστείας, που κυριαρχούσε στην περιοχή ήδη πριν από την ακμή του Ανακτόρου του Νέστορος. Το χρυσό κύπελλο από την Περιστεριά, που φιλοξενείται στην έκθεση, αποτελούσε ένα από τα πλούσια, πολύτιμα κτερίσματα των βασιλικών θολωτών τάφων. Στην ίδια περιοχή αναπτύχθηκε ο μεσαιωνικός οικισμός της Χριστιανούπολης. Εντυπωσιακά είναι τα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη από τη Μεταμόρφωση Σωτήρος στους Χριστιάνους, εξέχοντα βυζαντινό ναό, από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα.
Στο Κοπανάκι, μέσα στην πλατιά κοιλάδα του Σουλιμά, που καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της Τριφυλίας, ήλθε στο φως η μοναδική γνωστή έως σήμερα, οργανωμένη αγροικία αρχαϊκών χρόνων της Μεσσηνίας, τα χαρακτηριστικά ευρήματα της οποίας εκτίθενται στην αντίστοιχη προθήκη. Στην κορυφή του λόφου της Μάλθης που δεσπόζει στην κοιλάδα αποκαλύφθηκαν τα λείψανα τειχισμένης ακρόπολης και οικισμού των μεσοελλαδικών χρόνων. Αργότερα, η κατασκευή ενός μεγαροειδούς κτιρίου στο κέντρο της ακρόπολης, καθώς και η ίδρυση δύο ηγεμονικών θολωτών τάφων στους δυτικούς πρόποδές της, μαρτυρούν την ακμή της εγκατάστασης στη μυκηναϊκή εποχή. Εκτός από την πλουσιότατη χρηστική κεραμική που απέδωσαν οι ανασκαφές του μεγάλου Σουηδού αρχαιολόγου M.N.Valmin, στη Μάλθη βρέθηκε επίσης μεγάλος αριθμός λίθινων και οστέινων εργαλείων, τα οποία συνδέονται με την καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες των προϊστορικών κατοίκων της ακρόπολης.
Οι θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι που αποκαλύφθηκαν στο βορειότατο άκρο της κοιλάδας, στις θέσεις Ψάρι και Χαλκιά, μαρτυρούν την ύπαρξη και άλλων ευημερούντων οικισμών στην περιοχή κατά την εποχή αυτή.

Πηγή: Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009

Δήμος Δωρίου - Διοικητικές μεταβολές (1835 - 2010)

Ο Δήμος Δωρίου έλαβε νομική υπόσταση με Β.Δ. της 9 Απριλίου 1835, με την πρώτη προσπάθεια εσωτερικής οργάνωσης του νεοσύστατου Κράτους. Ανήκε στην επαρχία Τριφυλίας και το Νομό Μεσσηνίας που τότε είχαν κοινή πρωτεύουσα την Κυπαρισσία, μέχρι το 1835. Πήρε την ονομασία του, από την Αρχαία Ιστορία, στην προσπάθεια σύνδεσης της νεοαπελευθερωμένης Πατρίδας με το ένδοξο παρελθόν της, χωρίς να υπάρχουν τότε επαρκείς γνώσεις για την γεωγραφική συσχέτιση των τοπωνυμίων.
Αρχικά ο Δήμος Δωρίου περιελάμβανε το Σουλιμά, έδρα του Δήμου, το Βλάκα (Χρυσοχώρι), το Λάπι, το Πιτσά, το Ρίπεσι, την Αγριλιά, το Κούβελα και το Λιόπεσι (Μαυρομάτι) με σύνολο 2.433 κατοίκους. Με το ίδιο Β.Δ. συστάθηκε και ο Δήμος Ηλεκτρίδος, με έδρα το Ψάρι και τα χωριά Κλιέσουρα, Σύρτζι, Διμάνδρα, Κατσούρα με 1.245 κατοίκους. Στο Δήμο Ηλεκτρίδος, που αργότερα έγινε Δήμος Ηλέκτρας, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονταν και τα χωριά Χαλκιάς, Αγ. Ιωάννης (κάτω Κοπανάκι), Κοπανάκι καθώς και οι εγκαταλειφθέντες πλέον οικισμοί Γουβαλάρια, Ράχη Τσώρη, Άγιος Αθανάσιος (Τακαίικα), Μπιζό, Αποσταμένου, Σουλινάρι, Τραγάνες, Ζουρμπάτα, Κατωμέρι Μπράχος – Μπάφι.
Με Β.Δ. της 1 Σεπτεμβρίου 1840 ο Δήμος Ηλέκτρας εντάχθηκε στο Δήμο Δωρίου, με έδρα το Σουλιμά (σύνολο κατοίκων 3.457).
Με το ίδιο Β.Δ. τα χωριά Πιτσά, Ρίπεσι και Αγριλιά προσαρτήθηκαν στο Δήμο Αυλώνας (έδρα Σιδηρόκαστρο).
Με Β.Δ. 4 Νοεμβρίου 1876 τμήμα του Δήμου Δωρίου αποτέλεσε τον ανασυσταθέντα Δήμο Ηλέκτρας, με έδρα το Ψάρι.
Με Β.Δ. 12 Αυγούστου 1892 συγχωνεύτηκαν και πάλι ο Δήμος Δωρίου και ο Δήμος Ηλέκτρας με έδρα το Σουλιμά.
Με Β.Δ. 29 Νοεμβρίου 1906 η έδρα του Δήμου Δωρίου μεταφέρθηκε στο Ψάρι.
Οι παραπάνω αλλεπάλληλες μετατροπές μεταξύ των Δήμων Δωρίου και Ηλέκτρας, ενδεικτικές των έντονων τοπικών αντιζηλιών και ευκαιριακών πολιτικών παρεμβάσεων, σταμάτησαν οριστικά με το Β.Δ. της 31 Αυγούστου 1912 (ΦΕΚ 262/1912), με το οποίο καταργήθηκαν οι περιφερειακοί Δήμοι και ίσχυσε ο θεσμός των κοινοτήτων. Έτσι προέκυψαν στην περιοχή μας οι ακόλουθες νέες κοινότητες, στα αντίστοιχα χωριά:
Άνω Σουλιμά. Μετονομάζεται σε Άνω Δώριο (ΦΕΚ 306/1927).
Κάτω Σουλιμά. Μετονομάζεται σε Δώριο με το ΦΕΚ 65/1924. Περιλαμβάνει και τους οικισμούς Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αθανασίου (Τακαίικα), Αγ. Πέτρου (Γουβαλαρίων), Ελαιοχωρίου (Ράχη Τσώρη), Πεύκης (Κατσαμπαναίικα), Πυργάκι (Ράχη Σκέφερη) και Τραγάνας.
Σημείωση: Οι ανωτέρω οικισμοί, πλην Δωρίου, αποτέλεσαν ιδιαίτερη κοινότητα, με έδρα τον Άγ. Γεώργιο, από 23 Σεπτεμβρίου 1927 έως 21 Σεπτεμβρίου 1939.
Κούβελα. Με τους οικισμούς Λιόπεσι (Μαυρομάτι) και Μπιζό (Κυψέλη).
Χαλκιάς.
Χρυσοχώρι
(πρώην Βλάκα). Μετονομασία με το ΦΕΚ 16/1907.
Ψάρι. Με τους οικισμούς Άνω Ψάρι, Κάτω μέρη, Κολιότσι (Αγ. Νικόλαος).
Κλιέσουρα (Αμφιθέα).
Κατσούρα (Άνω βασιλικό). Από αυτό προέκυψε η κοινότητα Κάτω Βασιλικού με διάταγμα της 4-7-1929.
Βυδίσοβα. Μετονομάστηκε σε Δροσοπηγή το 1928. Από αυτή προέκυψε η κοινότητα Κόκλας, με διάταγμα της 2-8-1933.
Μποντιά. Μετονομάστηκε σε κοινότητα Μάλθης το 1927 με την έναρξη των ανασκαφών στο Αρχαίο Δώριο.
Οι τελευταίες δύο κοινότητες, Βυδίσοβα και Μποντιά, προέκυψαν επίσης το 1912 με την κατάργηση του Δήμου Αετού, όπου ανήκαν αρχικά.
Οι παραπάνω δέκα (10) κοινότητες εξακολούθησαν να υπάρχουν, παρά τη δραματική μεταπολεμική μείωση των κατοίκων τους, μέχρι και την 1 Ιανουαρίου 1999, που όλες μαζί αποτέλεσαν τον επανασυνταχθέντα Δήμο Δωρίου, με πρωτεύουσα το Δώριο, στο πλαίσιο του νόμου αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ι (Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224Α/1995).