Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009


Την παραπάνω ευχητήρια κάρτα έστειλε στο anodorio.blogspot.com, ο φίλος μας Σωτήρης Βαρελάς, υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιά, Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουρισμού.

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009

Βιβλία για το Σουλιμά - Σουλιμοχώρια

ΣΟΥΛΙΜΟΧΩΡΙΑ - ΝΤΡΕΔΕΣ ΟΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το έτος 2005, από τις εκδόσεις ''ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ'', εκδόθηκε το βιβλίο του Δημητρίου Π. Αθανασόπουλου ''ΣΟΥΛΙΜΟΧΩΡΙΑ - ΝΤΡΕΔΕΣ ΟΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ'', ο οποίος κρατάει από τη μεγάλη Σουλιμοχωρίτικη - Ντρέδικη φάρα των Γκατζαίων του Σουλιμά.

Το βιβλίο περιλαμβάνει την ιστορία των Ντρέδων, του Σουλιμά και της ευρύτερης περιοχής των Σουλιμοχωρίων, βιογραφίες των Ντρέδων αγωνιστών, λαογραφικές αναμνήσεις από την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα του τόπου.

Μέρος από τα έσοδα του βιβλίου διατέθηκαν για την επισκευή της Αγίας Τριάδας.
Το βιβλίο μπορεί όποιος επιθυμεί να το προμηθευτεί, από το βιβλιοπωλείο της Κυπαρισσίας "Αρχονταρίκι'', το βιβλιοπωλείο Κοπανακίου ή προσωπικά από τον κ.Αθανασόπουλο τηλ. 2105738386.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Το έτος 2005, από τις εκδόσεις ''ΔΕΔΕΜΑΔΗ'', εκδόθηκε το βιβλίο του Λεωνίδα Γ. Θεοχάρη ''ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ''.


Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις και έχει πουλήσει 1.500 αντίτυπα, τα οποία έχουν εξαντληθεί όλα.

Περιλαμβάνει Σουλιμαίικα τραγούδια, των Ντρέδων, του τραπεζιού, του γάμου, της ξενιτιάς, της αγάπης, διάφορα, μοιρολόγια, ψυχούδες, κάλαντα, σατυρικά τραγούδια, νανουρίσματα και Σουλιμαίικα ποιήματα.


Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου προσφέρθηκαν εξ ολοκλήρου, για την επισκευή της Αγίας Τριάδας.

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμος Δωρίου στο Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΔΠΣ) που θα έχει σκοπό να παρέχει σε όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις των παρακάτω ΟΤΑ:
• Δήμος Κυπαρισσίας
• Δήμος Δωρίου
• Δήμος Αετού
• Δήμος Είρας
• Κοινότητα Τριπύλας

ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το Διαδίκτυο και το Τηλέφωνο:
Με την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση του παρόντος έργου δημιουργείται ένα Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΔΠΣ) και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες:
-μειώνουν το κόστος εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου),
-μειώνουν το χρόνο εξυπηρέτησης (η ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας και των εγγράφων θα επιτρέπει την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών),
-συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας (ο πολίτης μέσα από τα αυτόματα συστήματα ενημέρωσης θα γνωρίζει τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν μία αίτηση) και
-συμβάλλουν στη βελτίωση της διαφάνειας (οι διοικήσεις των ΟΤΑ θα μπορούν για παράδειγμα μέσα από την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων να βλέπουν όλες τις καθυστερήσεις των εκκρεμών αιτήσεων των πολιτών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα).
Το συγκεκριμένο έργο προσδίδει επίσης σημαντική προστιθέμενη αξία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των παραπάνω ΟΤΑ, μιας και θα μπορούν να κάνουν χρήση του λογισμικού διαχείρισης και διάθεσης της πληροφορίας του WEB Server του Δήμου Κυπαρισσίας μέσα από το Διαδίκτυο.Προβλέπονται επίσης δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου με σκοπό την κινητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΕΡΓΟΥ
Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και σε οφέλη για τους πολίτες:
Οφέλη για τον Πολίτη
Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες, ευκολία προσπέλασης και χρήσης των τοπικών πληροφοριών και υπηρεσιών, ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού ή και κεντρικού επιπέδου, παροχή ενός μεγάλου και σύνθετου συνόλου πληροφοριών με φιλικό τρόπο, πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατό να προσφερθούν εκτός δικτύου, δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός μόνο σημείου πρόσβασης, δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές, εξοικονόμηση χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση καθώς και επικοινωνιακή προσέγγιση κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
Οφέλη για τη Δημόσια Διοίκηση
Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης ενός μεγάλου αριθμού χρηστών, παροχή φθηνότερων μέσων για πρόσβαση και εξυπηρέτηση πολιτών συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, μείωση της πολύπλοκης γραφειοκρατικής διαδικασίας και των καθυστερήσεων που αυτή συνεπάγεται, αύξηση της παραγωγικότητας των δημόσιων υπαλλήλων με την υιοθέτηση των ΤΠΕ στην καθημερινή τους εργασία.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%)

Σημ: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυπαρισσίας, στην ενότητα Περιφερειακοί Δήμοι - Δήμος Δωρίου

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2009

Το Δώριο υπέρ Μητροπολιτικού Δήμου στην Κυπαρισσία

Ανάβει για τα καλά η συζήτηση για τον Καποδίστρια 2 και όπως φαίνεται εκτός από..κουτσουρεμένος θα δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή του παρότι οι συνενώσεις ουσιαστικά διεξάγονται βάση μελετών και όχι βάση της πραγματικότητας. Ωστόσο θετικοί είναι οι ορεινοί Δήμοι της Τριφυλίας για την δημιουργία ενός ισχυρού Μητροπολιτικού Δήμου στη Κυπαρισσία μετά τις αναφορές των Δήμων Αυλώνος, της Κοινότητας Τριπύλας και γειτονικών περιοχών.
Μιλώντας αποκλειστικά στον 936 ο Δήμαρχος Δωρίου κ. Αντώνης Τάκης σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τον ίδιο και το επίμαχο θέμα τάχθηκε υπέρ της συνένωσης του Δήμου του με την Κυπαρισσία, όπως θέλει και η τοπική κοινωνία. Αρχικά με το θέμα της αργίας και την δικαστική διαμάχη εξήγησε ότι: ''θα συνεχιστεί η δικαστική διένεξη και δεν πρόκειται να υποχωρήσω διεκδικώντας το αυτονόητο και το δίκιο μου'' με την υπόθεση να οδεύει στο Εφετείο. Ο κ. Τάκης ερωτηθείς για τον Καποδίστρια 2 επισήμανε ότι, ο Δήμος Δωρίου και με απόφασή του προ καιρού έχει ταχθεί υπέρ της συνένωσης με την Κυπαρισσία δεδομένου ότι: ''εδώ εργαζόμαστε οι περισσότεροι και οι δεσμοί συνεργασίας είναι παλιοί'', για να καταλήξει ότι: "φοβάμαι ωστόσο ότι η Κυβέρνηση απλά θα συνενώσει Δήμους και τους τακτικούς πόρους που λαμβάνουν χωρίς πρόσθετη βοήθεια οπότε θα δούμε τι θα συμβεί στην διαβούλευση καθώς το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ουσιαστική επιβίωση των Δήμων και το μέλλον τους".

Πηγή: Ράδιο Κυπαρισσία 936

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009

Κανονικά στη κυκλοφορία οι δύο σήραγγες Αρτεμισίου


Κανονικά λειτουργούν από σήμερα και οι δύο κλάδοι των σηράγγων του Αρτεμισίου, στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τρίπολης.
Όπως έγινε γνωστό από την κοινοπραξία, που έχει αναλάβει τον αυτοκινητόδρομο με σύμβαση παραχώρησης, ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης της παλιάς σήραγγας και οι εργασίες συντήρησης στη νέα και οι δυο σήραγγες από σήμερα παραδίδονται στην κυκλοφορία.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το Λύκειο Δωρίου


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ, ΠΟΤΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ''ΣΥΚΙΚΗΣ'', ΣΤΟ ΔΩΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.30
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Γ 'ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΩΡΙΟΥ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ …….
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ''ΚΑΦΕ ΣΤΑΘΜΟΣ'' ΣΤΟ ΔΩΡΙΟ…

Σημ: Αναδημοσίευση από το γειτονικό Kopanakinews

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009

Η εξέλιξη του εθνικού δρόμου, σύμφωνα με τη "Μορέας Α.Ε."

Να λειτουργούν κανονικά οι δύο κλάδοι στις σήραγγες του Αρτεμισίου, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, πριν τα Χριστούγεννα, έχει θέσει ως στόχο η ανάδοχος κοινοπραξία «ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ», σύμφωνα με όσα είπε στο «Θάρρος» ο προϊστάμενος επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών Γ. Σακκάς.
Από χθες ξεκίνησε η εφαρμογή μιας σειράς προσωρινών ρυθμίσεων, ώστε πριν τα Χριστούγεννα να λειτουργούν κανονικά οι δύο κλάδοι με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Όπως μας εξήγησε, οι δύο σήραγγες έχουν νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνο με τις σημερινές προδιαγραφές ασφαλείας και συνδεδεμένο με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου. Η λειτουργία χωριστών κατευθύνσεων συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια (αποτροπή μετωπικών συγκρούσεων), ενώ η ύπαρξη δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση παρέχει αυξημένη ευχέρεια στην αντιμετώπιση συμβάντων και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι δύο σήραγγες θα επικοινωνούν. Θα υπάρχουν τρεις συνδετήριες στοές για εξυπηρέτηση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, καθώς και διατάξεις αναστροφής έκτακτης ανάγκης και στα δύο μέτωπα.
Όσον αφορά στις εξελίξεις στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας, είπε πως η κατασκευή των σηράγγων Νεοχωρίου και Στέρνας (μετά το Αρτεμίσιο με κατεύθυνση προς Αθήνα), καθώς και των γειτονικών τους οδικών έργων, με τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο παρεμβάσεων βελτίωσης της χάραξης, ολοκληρώνεται μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Όσον για το υπόλοιπο τμήμα, εκτιμάται ότι το τμήμα Αθήναιο - Λεύκτρο, συμπεριλαμβανομένης της διπλής σήραγγας Ραψομμάτη, που θα παρακάμψει τις στροφές προς Μεγαλόπολη, θα λειτουργήσει έως τον Απρίλιο του 2010. Στο συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνονται εργασίες που παραλαμβάνονται από το Δημόσιο, καθώς και εργασίες που αποτελούν μέρος της σύμβασης παραχώρησης. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις προ έτους σχετικές δηλώσεις του τότε υπουργού Γ. Σουφλιά, το συγκεκριμένο τμήμα θα είχε ολοκληρωθεί έως τα τέλη της φετινής χρονιάς. Το τμήμα Παραδείσια - Τσακώνα παραλαμβάνεται από το Δημόσιο με συμβατική ημερομηνία παραλαβής τις 30 Ιουνίου. Τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, που κατασκευάζονται από τη «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε», σταδιακά ολοκληρώνονται όπως προβλέπεται. Έτσι, το Τρίπολη – Αθήναιο (συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Διοδίων Ασέας) θα έχει παραδοθεί έως τον Αύγουστο του 2010. Το τμήμα Λεύκτρο - Παραδείσια (συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Διοδίων Λεύκτρου) θα έχει παραδοθεί το αργότερο έως το Μάρτιο του 2011. Το τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα (συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Διοδίων Καλαμάτας) θα έχει παραδοθεί μέσα στο 2011. Τέλος, το τμήμα Λεύκτρο - Σπάρτη (συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Διοδίων Πετρίνας) θα έχει παραδοθεί μέσα στο 2012.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα των διοδίων. Οι τιμές τους, όπως μας εξήγησε ο κ. Σακκάς, προβλέπονται από τη σύμβαση παραχώρησης και έχουν καθοριστεί για τα αυτοκίνητα με ύψος μικρότερου των 2,2 μέτρων σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο, σε τιμές 2003 πλέον ΦΠΑ. Για τα δίκυκλα υπολογίζονται με συντελεστή 0,7, δηλαδή, 0,028 ευρώ ανά χιλιόμετρο, για τα οχήματα ύψους μεγαλύτερου των 2,2 μ. και 2 ή 3 αξόνων με συντελεστή 2,5, δηλαδή 0,1 ευρώ ανά χιλιόμετρο και για οχήματα ύψους μεγαλύτερου των 2,2 μ. και 4 και πλέον αξόνων με συντελεστή 3,5, δηλαδή, 0,14 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Ο κ. Σακκάς εξήγησε πως για να γίνει ακριβής υπολογισμός θα πρέπει να προηγηθεί αναγωγή στις σημερινές τιμές, δεδομένου ότι ισχύουν ακόμη αυτές του 2003. Πάντως, εκτιμάται ότι θα είναι ακριβότερες σε σχέση με τις υφιστάμενες.

Πηγή: Θάρρος

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμος Δωρίου το 1911

Δήμος Δωρίου (Επαρχία Τριφυλίας)
(Β΄ ταξ. Κάτ. 6.247) 
Δήμαρχος: Π. Παπαδόγιαννης 
Ωνομάσθη εκ της αρχαίας πόλεως Δώριον, ήτις έκειτο περί το σημερινόν Σουλιμά. 

ΨΑΡΙ: 
Κάτ: 1.706. Από Κυπαρισσίας 5.20' ώραι. Υπάγεται εις το Ειρηνοδικείον Αετού και Αστυνομίαν Αυλώνος. 
Δημοτικόν σχολείον αρρένων. Δημοδιδ.: Παπαθανασίου Γ., Κουρβέλας Ν., Νασόπουλος Ι. Δημοτικόν σχολείον θηλέων 
Ιερείς: Αλεξόπουλος Γεώργ., Διαμαντόπουλος Π., Παπαδόπουλος Α. 
Ελαιοτριβεία: Γκίνη Φιλ., Γκρίτζαλη Σωτ., Διαμαντοπούλου Χρ., Ναστοπούλου Αρ. 
Εμπορορραφεία: Παπαγιαννοπούλου Περ. 
Έμποροι υφασμάτων: Πανομήτρος Μήτρ. 
Ιατροί: Νασόπουλος Αρ., Παπαδιαμαντόπουλος Δημ. 
Καποτάδες: Τσούτσιας Ιωάν. 
Κρεοπωλεία: Γκόνου Κων., Γυφτοπούλου Γ., Μέρμηγκα Π., Τσούτσια Π. 
Ξυλεμπορεία: Γεωργακοπούλου Κων. 
Οπλοδιορθωταί: Μανούσος Ιωάν. 
Παντοπωλεία: Γαλανάκη Γ., Γεωργίτσης Ν., Γκίνη Φιλ., Δάρα Γρηγ., Διαμαντοπούλου Γ., Ναστοπούλου Γ., Πανομήτρου Μήτρ., Παπαγεωργίου Χ., Παπαθανασίου Π., Τρυφονοπούλου Δημητρ. 
Προμηθευταί εγχωρ. προϊόντων: Μητρόπουλος Β., Μητρόπουλος Δ. 
Σαγματοποιεία: Γκόνου Γεωργ., Μπούσιου Τασ. 
Σανδαλοποιεία: Αδαμάκη Δημ., Παπαγιαννοπούλου Αρ. 
Σιδηρουργεία: Μητροπούλου Δημ. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Κατσικάρης Λεων., Παπαδόγιαννης Λεων. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ 
Κάτ: 124. Από Σουλιμά 2.15΄ ώραι 
Παντοπωλεία: Παπαδοπούλου Γ., Παπαδοπούλου Ν., Χριστοπούλου Γ. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Σκλήρης Χαρ. 

ΔΗΜΑΝΤΡΑ 
Κάτ: 96. Από Σουλιμά 3 ώραι. 

ΚΑΤΣΟΥΡΑ 
Κάτ: 233. Από Σουλιμά 2.20 ώραι. 
Παντοπωλεία: Τουρουνάκη Αρ., Κωνσταντοπούλου Αθ. 

ΚΛΕΣΟΥΡΑ 
Κάτ: 517. Από Σουλιμά 2 ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Διδάσκαλος: Κοκκίνης Κωνστ. 
Ιερείς: Κοκκίνης Κωνστ. 
Ελαιοτριβεία: Σπηλιοπούλου Ηλ. 
Καποτάδες: Ζήρας Αγγελής 
Κρεοπωλεία: Παπαδοπούλου Λεων. 
Παντοπωλεία: Παναγοπούλου Χρ., Παπαδοπούλου Α., Τότση Π. 
Προμηθευταί εγχώρ. προϊόντων: Αποστολόπουλος Α., Πολίτης Κ. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Γκρίτζαλης Αρ.

ΚΟΠΑΝΑΚΙ Από Σουλιμά 2 ώραι. 
Κρεοπωλεία: Σταματελοπούλου Σταμ. 
Οινοπωλεία: Παπαδοπούλου Κων. 
Παντοπωλεία: Κανοπούλου Γ., Ξενούλη Χρ., Παπαδοπούλου Γ. 
Προμηθ. εγχωρ. προϊόντων: Γκότσης Αν., Παπαδόπουλος Κων. 
Σανδαλοποιεία: Μπάλτα Δημ., Χαραλαμποπούλου Κων. 
Σιδηρουργεία: Κουμπαρούλη Θ., Κουμπαρούλη Ι. 

ΚΟΥΒΕΛΑ 
Κάτ: 498. Από Σουλιμά 2 ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Διδάσκαλος: Τρυφωνόπουλος Παν. 
Ιερείς: Παπαδόπουλος Αριστείδης 
Καποτάδες: Σταθόπουλος Δ. 
Παντοπωλεία: Νικολακοπούλου Γεώργ., Νικολακοπούλου Γεώργ. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Θανόπουλος Κων.
 
ΛΑΠΙ 
Κάτ: 645. Από Σουλιμά 1.10' ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Υποδιδάσκ.: Σπυρόπουλος Γεώργ. 
Ιερείς: Παπαδόπουλος Βασ. 
Ελαιοτριβεία: Παπαδοπούλου Κ., Τζανέτου Π. 
Πανδοχεία (Χατζήδες): Κοκαλή Αδάμ 
Παντοπωλεία: Χαραλαμποπούλου Π. 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΝ 
Κάτ: 72. Από Σουλιμά 1.45΄ ώραι. 

ΜΠΙΖΙΟΝ 
Κάτ: 46. Από Σουλιμά 2 ώραι. 

ΣΙΡΤΖΙ 
Κάτ: 349. Από Σουλιμά 3 ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Υποδιδάσκ.: Παπακωνσταντίνου Γεώργ. 
Ιερείς: Παπακωνσταντίνου Γεώργ. 

ΣΟΥΛΙΜΑ 
Κάτ: 1289. Από Κυπαρισσία: 05.30΄ ώραι. 
Εκπαίδευσις. Ελλην. σχολ. Σχολ.: Πετρούνιας Π. 
Ελληνοδ.: Σαραντέας Ιωάννης, Λιανεράκης Κ. 
Δημοτικό σχολείο αρρένων: Δημοδιδ. Καφίρης Γεώργιος 
Ιερείς: Παπακωνσταντίνου Α., Σμυρνής Αντώνιος 
Βαρελοποιεία: Σκόνδρα Νικ. 
Καποτάδες: Τσοράκης Γ., Τσοράκης Δ. 
Πανδοχεία (Χατζήδες): Αλλαγιάννης Α., Πολυμενοπούλου Αλ., Φωτοπούλου Π. 
Παντοπωλεία: Φωτοπούλου Παν. 
Πεταλωτήρια: Φωτοπούλου Παν. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Παπατσώρη Π., Σκόνδρα Νικ. 

ΧΑΛΚΙΑ 
Κάτ: 244. Από Σουλιμά 1.30 ώραι. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Υποδιδάσκ.: Θεοχάρης Σωτ. 
Ιερείς: Μίχας Ιωάν. 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΝ 
Κάτ: 428. Από Σουλιμά 1 ώρα. 
Γραμματοδιδασκαλείον. Διδάσκ.: Τασόπουλος Νικ. 
Ιερείς: Γαρίνης Δ., Γαρίνης Νικ. 
Ελαιοτριβεία: Γαρίνη Σπυρ., Κότου Ιωάν. 
Ποτοπωλεία: Γαρίνη Κ., Γυφτοπούλου Ι. 
Υδρομύλων ιδιοκτήται: Γύφτος Ιωάν. 

Σημ.: Εφημερίδα ''ΘΑΡΡΟΣ'', 12-11-2003, Αναδρομές - Ελληνικός ιστός της Μεσσηνίας. Ευχαριστούμε τον Αριστείδη Μπακόπουλο από το Χρυσοχώρι για την προσφορά της εφημερίδας.

Το χωριό μας - Φωτογραφική παρουσίαση

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009

Τοποθέτηση υδατοδεξαμενών για πυρόσβεση

Συνολική ποσότητα 9.000 κυβικών μέτρων νερού θα μπορούν να εξασφαλίζουν σε πρώτη ζήτηση τα επίγεια πυροσβεστικά οχήματα, όπως και τα ελικόπτερα, όταν ολοκληρωθεί - του χρόνου τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό - η τοποθέτηση 30 υδατοδεξαμενών, 300 κ.μ. η κάθε μία, σε ισάριθμες περιοχές της Μεσσηνίας.
Αυτό επισήμανε ο αντινομάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος την Τετάρτη επισκέφθηκε ορισμένες από τις περιοχές - στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας - στις οποίες σχεδιάζεται να εγκατασταθούν οι υδατοδεξαμενές.
Σκοπός της επίσκεψης του αντινομάρχη ήταν η οριστικοποίηση των σημείων τοποθέτησης των υδατοδεξαμενών καθώς σε ορισμένα από τις αρχικές υποδειχθείσες θέσεις προέκυψαν ιδιοκτησιακά προβλήματα.
Η τοποθέτηση των υδατοδεξαμενών έχει αναληφθεί από τη ΔΕΚΕ, ενώ η χρηματοδότηση - σε ικανοποίηση σχετικού αιτήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, η οποία εκπόνησε και τις σχετικές μελέτες - προέρχεται από το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ - Ταμείο Μολυβιάτη). Η χωροθέτηση των 30 υδατοδεξαμενών έχει γίνει σε πυρόπληκτες περιοχές, 15 στην Ανατολική και 15 στη Δυτική Μεσσηνία.
Οι υδατοδεξαμενές στην περιοχή μας θα εγκατασταθούν, α) στο Δήμο Αετού, στον Αετό (στο ελικοδρόμιο) και στο Γλυκορρίζι ( στο Νεκροταφείο), β) στο Δήμο Αυλώνος, στο Σιδηρόκαστρο και στον Αυλώνα (θέση Κουφή), γ) στο Δήμο Δωρίου, στο Κούβελα (θέση Κυψέλη).
Σημ: Οι πληροφορίες είναι από την εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009

Η συγκομιδή της ελιάς και η παραγωγή του λαδιού

H ελιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις παραδόσεις των μεσογειακών λαών. Καλλιεργείται πάνω από 4500 χρόνια στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.
Οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν το λάδι όπως κι εμείς: ως αναντικατάστατη τροφή.
Η ελιά υπήρξε σύμβολο σοφίας, αφθονίας και δύναμης.
Η συγκομιδή της ελιάς ξεκινά το φθινόπωρο. Σε κάποιες περιοχές διαρκεί μέχρι και τις αρχές του νέου χρόνου. Είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, μια γιορτή!
Το ελαιόλαδο είναι ένα ζωντανό προϊόν, που χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε η ποιότητα και η γεύση να είναι η καλύτερη δυνατή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε κάθε στάδιο της ζωής του από τον ελαιώνα μέχρι τον τελικό καταναλωτή για να δώσει τον καλύτερο εαυτό του!Μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιοχές, οι ελιές μαζεύονται με το χέρι, κόβονται δηλαδή, πριν πέσουν στο έδαφος. Σε άλλες πάλι, ο παραδοσιακός τρόπος έχει αντικατασταθεί από το ράβδισμα. Όταν οι καρποί πέσουν στο έδαφος, γίνεται προσεκτική διαλογή αυτών που θα καταλήξουν στο ελαιοτριβείο. Το καλωσόρισμα της νέας σοδιάς είναι η στιγμή της επιβράβευσης, η ανταμοιβή της φύσης στην ανθρώπινη φροντίδα. Γι’ αυτό, η συγκομιδή του ελαιοκάρπου αποτελεί ιεροτελεστία και είναι κομμάτι της ιστορίας.

Καλλωπισμός της παιδικής χαράς


Ένα έργο ευπρέπειας, καλλωπισμού και ασφάλειας για τα παιδιά μας, ολοκληρώθηκε στο χωριό μας.

Με μικρή χρονική καθυστέρηση βάφτηκε και επισκευάστηκε η παιδική χαρά και είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί τους μικρούς της φίλους.
Καλή συνέχεια...

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας: η ενότητα της Τριφυλίας

Στην επαρχία Τριφυλίας, κορυφαίας σημασίας είναι η ενότητα του Ανακτόρου του Νέστορος. Εδώ εκτίθενται λιγοστά αντιπροσωπευτικά ευρήματα που έχουν αποσπαστεί από το πλήθος της κεραμικής και των μικροευρημάτων και φιλοξενούνταν μέχρι σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας.
Σε οικισμούς που βρίσκονταν υπό την επιρροή του Ανακτόρου ανήκαν τα νεκροταφεία με τις συστάδες των θαλαμωτών μυκηναϊκών τάφων, που ανακαλύφθηκαν στη θέση Κάτω Ρούγα Χώρας και στα Βολιμίδια και από τα οποία εκτίθενται χαρακτηριστικά ευρήματα. Από τους πλούσιους θολωτούς μυκηναϊκούς τάφους του Ρούτση Μυρσινοχωρίου και του Αμπελοφύτου προέρχονται τα αρχαία που φιλοξενούνται στις προθήκες της ίδιας ενότητας, ενώ ένα και μοναδικό αγγείο προέρχεται από τον ημικατεστραμμένο τύμβο Μεσοελλαδικών χρόνων που ανασκάφηκε στον Πύργο Τριφυλίας.
Στην ενδοχώρα της Τριφυλίας τα πρώτα ίχνη κατοίκησης της Τελικής Νεολιθικής εποχής στη Μεσσηνία εντοπίστηκαν μέσα στο Σπήλαιο Κουφιέρου, από το οποίο εκτίθεται χαρακτηριστική αποσπασματική κεραμική της εποχής αυτής.
Από το σπουδαίο λιμάνι της Κυπαρισσίας, που συνέδεε στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους τη Μεσσηνία με τη Δύση, παρουσιάζονται ορισμένα ευρήματα περιορισμένων σωστικών ανασκαφών, μεταξύ των οποίων και νομίσματα της αρχαίας πόλης. Λίγα είναι τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά εκθέματα από την Κυπαρισσία, παρά τη σημασία της πόλης κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αλλά και αργότερα, όταν μεταφέρεται στη θέση του Κάστρου και ονομάζεται Αρκαδία, εξ αιτίας της μετοίκησης εκεί πλήθους Αρκάδων.
Σε μικρή απόσταση από την Κυπαρισσία βρίσκεται ο εξαιρετικά σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Περιστεριάς, όπου οι μνημειώδεις, χρυσοφόροι θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι μαρτυρούν την ύπαρξη μιας ισχυρής δυναστείας, που κυριαρχούσε στην περιοχή ήδη πριν από την ακμή του Ανακτόρου του Νέστορος. Το χρυσό κύπελλο από την Περιστεριά, που φιλοξενείται στην έκθεση, αποτελούσε ένα από τα πλούσια, πολύτιμα κτερίσματα των βασιλικών θολωτών τάφων. Στην ίδια περιοχή αναπτύχθηκε ο μεσαιωνικός οικισμός της Χριστιανούπολης. Εντυπωσιακά είναι τα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη από τη Μεταμόρφωση Σωτήρος στους Χριστιάνους, εξέχοντα βυζαντινό ναό, από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα.
Στο Κοπανάκι, μέσα στην πλατιά κοιλάδα του Σουλιμά, που καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της Τριφυλίας, ήλθε στο φως η μοναδική γνωστή έως σήμερα, οργανωμένη αγροικία αρχαϊκών χρόνων της Μεσσηνίας, τα χαρακτηριστικά ευρήματα της οποίας εκτίθενται στην αντίστοιχη προθήκη. Στην κορυφή του λόφου της Μάλθης που δεσπόζει στην κοιλάδα αποκαλύφθηκαν τα λείψανα τειχισμένης ακρόπολης και οικισμού των μεσοελλαδικών χρόνων. Αργότερα, η κατασκευή ενός μεγαροειδούς κτιρίου στο κέντρο της ακρόπολης, καθώς και η ίδρυση δύο ηγεμονικών θολωτών τάφων στους δυτικούς πρόποδές της, μαρτυρούν την ακμή της εγκατάστασης στη μυκηναϊκή εποχή. Εκτός από την πλουσιότατη χρηστική κεραμική που απέδωσαν οι ανασκαφές του μεγάλου Σουηδού αρχαιολόγου M.N.Valmin, στη Μάλθη βρέθηκε επίσης μεγάλος αριθμός λίθινων και οστέινων εργαλείων, τα οποία συνδέονται με την καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες των προϊστορικών κατοίκων της ακρόπολης.
Οι θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι που αποκαλύφθηκαν στο βορειότατο άκρο της κοιλάδας, στις θέσεις Ψάρι και Χαλκιά, μαρτυρούν την ύπαρξη και άλλων ευημερούντων οικισμών στην περιοχή κατά την εποχή αυτή.

Πηγή: Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009

Δήμος Δωρίου - Διοικητικές μεταβολές (1835 - 2010)

Ο Δήμος Δωρίου έλαβε νομική υπόσταση με Β.Δ. της 9 Απριλίου 1835, με την πρώτη προσπάθεια εσωτερικής οργάνωσης του νεοσύστατου Κράτους. Ανήκε στην επαρχία Τριφυλίας και το Νομό Μεσσηνίας που τότε είχαν κοινή πρωτεύουσα την Κυπαρισσία, μέχρι το 1835. Πήρε την ονομασία του, από την Αρχαία Ιστορία, στην προσπάθεια σύνδεσης της νεοαπελευθερωμένης Πατρίδας με το ένδοξο παρελθόν της, χωρίς να υπάρχουν τότε επαρκείς γνώσεις για την γεωγραφική συσχέτιση των τοπωνυμίων.
Αρχικά ο Δήμος Δωρίου περιελάμβανε το Σουλιμά, έδρα του Δήμου, το Βλάκα (Χρυσοχώρι), το Λάπι, το Πιτσά, το Ρίπεσι, την Αγριλιά, το Κούβελα και το Λιόπεσι (Μαυρομάτι) με σύνολο 2.433 κατοίκους. Με το ίδιο Β.Δ. συστάθηκε και ο Δήμος Ηλεκτρίδος, με έδρα το Ψάρι και τα χωριά Κλιέσουρα, Σύρτζι, Διμάνδρα, Κατσούρα με 1.245 κατοίκους. Στο Δήμο Ηλεκτρίδος, που αργότερα έγινε Δήμος Ηλέκτρας, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονταν και τα χωριά Χαλκιάς, Αγ. Ιωάννης (κάτω Κοπανάκι), Κοπανάκι καθώς και οι εγκαταλειφθέντες πλέον οικισμοί Γουβαλάρια, Ράχη Τσώρη, Άγιος Αθανάσιος (Τακαίικα), Μπιζό, Αποσταμένου, Σουλινάρι, Τραγάνες, Ζουρμπάτα, Κατωμέρι Μπράχος – Μπάφι.
Με Β.Δ. της 1 Σεπτεμβρίου 1840 ο Δήμος Ηλέκτρας εντάχθηκε στο Δήμο Δωρίου, με έδρα το Σουλιμά (σύνολο κατοίκων 3.457).
Με το ίδιο Β.Δ. τα χωριά Πιτσά, Ρίπεσι και Αγριλιά προσαρτήθηκαν στο Δήμο Αυλώνας (έδρα Σιδηρόκαστρο).
Με Β.Δ. 4 Νοεμβρίου 1876 τμήμα του Δήμου Δωρίου αποτέλεσε τον ανασυσταθέντα Δήμο Ηλέκτρας, με έδρα το Ψάρι.
Με Β.Δ. 12 Αυγούστου 1892 συγχωνεύτηκαν και πάλι ο Δήμος Δωρίου και ο Δήμος Ηλέκτρας με έδρα το Σουλιμά.
Με Β.Δ. 29 Νοεμβρίου 1906 η έδρα του Δήμου Δωρίου μεταφέρθηκε στο Ψάρι.
Οι παραπάνω αλλεπάλληλες μετατροπές μεταξύ των Δήμων Δωρίου και Ηλέκτρας, ενδεικτικές των έντονων τοπικών αντιζηλιών και ευκαιριακών πολιτικών παρεμβάσεων, σταμάτησαν οριστικά με το Β.Δ. της 31 Αυγούστου 1912 (ΦΕΚ 262/1912), με το οποίο καταργήθηκαν οι περιφερειακοί Δήμοι και ίσχυσε ο θεσμός των κοινοτήτων. Έτσι προέκυψαν στην περιοχή μας οι ακόλουθες νέες κοινότητες, στα αντίστοιχα χωριά:
Άνω Σουλιμά. Μετονομάζεται σε Άνω Δώριο (ΦΕΚ 306/1927).
Κάτω Σουλιμά. Μετονομάζεται σε Δώριο με το ΦΕΚ 65/1924. Περιλαμβάνει και τους οικισμούς Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αθανασίου (Τακαίικα), Αγ. Πέτρου (Γουβαλαρίων), Ελαιοχωρίου (Ράχη Τσώρη), Πεύκης (Κατσαμπαναίικα), Πυργάκι (Ράχη Σκέφερη) και Τραγάνας.
Σημείωση: Οι ανωτέρω οικισμοί, πλην Δωρίου, αποτέλεσαν ιδιαίτερη κοινότητα, με έδρα τον Άγ. Γεώργιο, από 23 Σεπτεμβρίου 1927 έως 21 Σεπτεμβρίου 1939.
Κούβελα. Με τους οικισμούς Λιόπεσι (Μαυρομάτι) και Μπιζό (Κυψέλη).
Χαλκιάς.
Χρυσοχώρι
(πρώην Βλάκα). Μετονομασία με το ΦΕΚ 16/1907.
Ψάρι. Με τους οικισμούς Άνω Ψάρι, Κάτω μέρη, Κολιότσι (Αγ. Νικόλαος).
Κλιέσουρα (Αμφιθέα).
Κατσούρα (Άνω βασιλικό). Από αυτό προέκυψε η κοινότητα Κάτω Βασιλικού με διάταγμα της 4-7-1929.
Βυδίσοβα. Μετονομάστηκε σε Δροσοπηγή το 1928. Από αυτή προέκυψε η κοινότητα Κόκλας, με διάταγμα της 2-8-1933.
Μποντιά. Μετονομάστηκε σε κοινότητα Μάλθης το 1927 με την έναρξη των ανασκαφών στο Αρχαίο Δώριο.
Οι τελευταίες δύο κοινότητες, Βυδίσοβα και Μποντιά, προέκυψαν επίσης το 1912 με την κατάργηση του Δήμου Αετού, όπου ανήκαν αρχικά.
Οι παραπάνω δέκα (10) κοινότητες εξακολούθησαν να υπάρχουν, παρά τη δραματική μεταπολεμική μείωση των κατοίκων τους, μέχρι και την 1 Ιανουαρίου 1999, που όλες μαζί αποτέλεσαν τον επανασυνταχθέντα Δήμο Δωρίου, με πρωτεύουσα το Δώριο, στο πλαίσιο του νόμου αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ι (Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224Α/1995).

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009

Τα αποτελέσματα εκλογών Μεσσηνίας για την ανάδειξη νέου αρχηγού της Ν.Δ.

Σαμαράς Αντώνης, Μπακογιάννη Ντόρα, Ψωμιάδης Παν/της
Αβίας 496, 43, 13
Αετού 640, 24, 15
Αίπειας 439, 12, 5
Ανδανίας 611, 40, 6
Ανδρούσας 530, 74, 6
Άριος 464, 44, 5
Αριστομένους 721, 21, 6
Αρφαρών 627, 27, 10
Αυλώνος 460, 29, 4
Βουφράδος 305, 29, 12
Γαργαλιάνων 1412, 77, 9
Δωρίου 841, 49, 5Είρας 99, 3, -
Θουρίας 1.015, 38, 11
Ιθώμης 352, 33, 6
Καλαμάτας 10425, 691, 134
Κορώνης 783, 47, 14
Κυπαρισσίας 645, 104, 6
Λεύκτρου 723, 17, 8
Μεθώνης 623, 17, 9
Μελιγαλά 887, 91, 23
Μεσσήνης 1971, 64, 10
Νέστορος 859, 61, 9
Οιχαλίας 532, 43, 8
Παπαφλέσσα 394, 9, 2
Πεταλιδίου 831, 7, 4
Πύλου 1541, 28, 10
Φιλιατρών 862, 81, 10
Χιλιοχωρίων 743, 31, 4
Τρικόρφου 211, 14, -
Τριπύλας 130, 9, 2

Σύνολο Ν.Μεσσηνίας : 31172, 1857, 366
Ποσοστά: 93.04 %, 5.54 %, 1.09 %

Πηγή: Ελευθερία

Μεσσήνιος ο νέος αρχηγός της Ν.Δ.

Ο Αντώνης Σαμαράς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 1951. Είναι ο έβδομος πρόεδρος της ΝΔ και ο πρώτος που εκλέγεται από τη βάση του κόμματος.
Σπούδασε Οικονομικά στο Amherst College και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Harvard (MBA). Από το 1977 έως το 1993 εκλέγεται βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ, Το 1989 ορίστηκε υπουργός Οικονομικών, ενώ από το Νοέμβριο του 1989 έως το Φεβρουάριο του 1992 διατέλεσε υπουργός Εξωτερικών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία αποχωρεί λόγω της διαφωνίας του με τον τότε πρόεδρος του κόμματος Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ.
Το 1993 ιδρύει την Πολιτική Άνοιξη και εκλέγεται βουλευτής Μεσσηνίας. Παρέμεινε πρόεδρος της Πολιτική Άνοιξης έως το 2004, οπότε επιστρέφει στης Νέα Δημοκρατία και εκλέγεται ευρωβουλευτής. Στην Ευρωβουλή διετέλεσε μέλος στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, στην Επιτροπή για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, καθώς και στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας.
Το 2007 εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του υπουργού Πολιτισμού (Ιανουάριος 2009) ήταν μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου Τον Οκτώβριο του 2009 επανεξελέγη πρώτος βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Αντώνης Σαμαράς είναι παντρεμένος με την Γεωργία Κρητικού και είναι πατέρας της Λένας (18 ετών) και του Κώστα (11 ετών). Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2009

Εμπρησμός στο ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού στο Δώριο

Στις φλόγες παραδόθηκε το ελαιουργικό εργοστάσιο του Αγροτοβιοτεχνικού Συνεταιρισμού Τριφυλίας στο Δώριο, το βράδυ της Τρίτης. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για εμπρηστική επίθεση, όπως λένε όλοι και επιβεβαιώνει η Πυροσβεστική - αν και η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό δείχνει το ότι στο εσωτερικό του κτηρίου, με το που έσβησαν οι φλόγες, βρέθηκαν υπολείμματα από 5 μπιτόνια που προφανώς περιείχαν βενζίνη. Αυτή η πρωτοφανής ενέργεια έχει αναστατώσει τους κατοίκους και τους συνεταιριστές, οι οποίοι αφήνουν υπόνοιες ότι από πίσω κρύβονται ανταγωνιστικά συμφέροντα. Το εργοστάσιο του Συνεταιρισμού είχε ανακαινιστεί πλήρως πρόσφατα και φέτος που υπάρχει μεγάλη παραγωγή στην περιοχή, θα ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά που θα δούλευε κανονικά αφού πέρυσι η παραγωγή ήταν ελάχιστη.
Το εργοστάσιο βρίσκεται επί της εθνικής οδού Τσακώνας - Καλού Νερού (δεξιά λίγο μετά τη διασταύρωση του Δωρίου). Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τρίτης και όπως φαίνεται οι άγνωστοι δράστες πλησίασαν από πλαϊνό χωράφι - προφανώς με αυτοκίνητο 4χ4, καθώς λόγω της βροχής δεν θα μπορούσε να μπει εκεί άλλο αυτοκίνητο. Από το πλάι, αφού λύγισαν το σύρμα της περίφραξης, μπήκαν στο προαύλιο του εργοστασίου. Στην συνέχεια παραβίασαν την μεγάλη αλουμινένια κεντρική είσοδο του εργοστασίου, στραβώνοντάς τη.
Έπειτα, απ’ ό,τι δείχνουν τα ευρήματα, τοποθέτησαν σε 5 διαφορετικά σημεία μπιτόνια γεμάτα εύφλεκτο υλικό - προφανώς βενζίνη. Η αρχική ανάφλεξη όμως εκτιμάται ότι έγινε από πιο μακριά, έξω από το κτήριο. Ένα παλιό τραπέζι που βρισκόταν στο προαύλιο έχει μεταφερθεί στο πλαϊνό μέρος του εργοστασίου, κάτω από τα παράθυρα, τα οποία σε ένα σημείο είχαν σπάσει κι από εκεί μάλλον άναψαν τη φωτιά οι εμπρηστές.
Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν τεράστιες ζημιές στο εργοστάσιο, κυρίως σε ό,τι πλαστικό υπήρχε, αλλά και σε μοτέρ μηχανών - ενώ ως εκ θαύματος γλίτωσε ο κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας, το κόστος του οποίου είναι πολύ υψηλό.
Αν και το μέγεθος των ζημιών είναι αρκετά μεγάλο -η πρώτη εκτίμηση της Πυροσβεστικής κάνει λόγο για 400.000 ευρώ-, όπως μας επισήμανε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κυριάκος Κωτσιόπουλος: «Σε πείσμα αυτών που το έκαναν, εμείς θα επισκευάσουμε άμεσα το εργοστάσιο και σε 10 μέρες θα ανοίξουμε». Να σημειώσουμε ότι το εργοστάσιο είχε ετοιμαστεί και ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει την ερχόμενη Δευτέρα.
Για το όλο γεγονός, ο κ. Κωτσιόπουλος μας είπε: «Ήμουν στο σπίτι μου όταν στις 11 και 5 ακριβώς το βράδυ με πήρε τηλέφωνο η Αστυνομία ότι κάτω στο Συνεταιρισμό έχει πάρει φωτιά. Σε 5 λεπτά ήμουν εδώ. Εκείνη την ώρα είχε έρθει και η Πυροσβεστική και έμπαινε μέσα, προσπάθησαν να περιορίσουν την φωτιά και να τη σβήσουν. Δεν μπορούσαμε να μπούμε όμως μέσα γιατί είχε πολύ καπνό. Από ό,τι είδαμε μετά, είχαν βάλει 5 μπιτόνια (2 κίτρινα και 3 μπλε) με βενζίνη, από τα οποία το ένα δεν κάηκε και γλίτωσε ο ηλεκτρικός πίνακας. Μιλάμε για καθαρό εμπρησμό. Είχαν διαρρήξει την κεντρική πόρτα με λοστάρι και είχαν σπάσει και τα τζάμια από το πλάι, για να ρίξουν από εκεί τη φωτιά».
Σε ερώτησή μας ποιος μπορεί να έβαλε την φωτιά, ο κ. Κωτσιόπουλος τόνισε: «Μπορεί και αντίπαλοι, δεν μπορώ να πω όμως γιατί δεν γνωρίζω. Αντιπαλότητες δεν είχαμε ποτέ με κανέναν. Το μόνο που μας είχαν πει ήταν, γιατί βάλαμε τόσο χαμηλά το δικαίωμα. Εμείς όμως είμαστε συνεταιρισμός και κοιτάμε να εξυπηρετήσουμε τους συνεταίρους μας. Από τη Δευτέρα θα ξεκινούσαμε να δουλεύουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την ζημιά. Θα περιμένουμε να έρθει ειδικός από την εταιρεία να δει τι θέλει αντικατάσταση. Το εργοστάσιο, είτε το θέλουν είτε όχι, θα λειτουργήσει φέτος, θα το φτιάξουμε και θα λειτουργήσει. Στο παρελθόν ποτέ δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, άντε καμιά μικροκλοπή. Πώς φτάσαμε εδώ ούτε που ξέρω».
Στη συνέχεια μιλήσαμε και με αγρότες συνεταιριστές Ο Δημοσθένης Ρέμπελος σημείωσε: «Αυτό που έγινε σε καινούργιο εργοστάσιο είναι αίσχος. Φέτος περιμέναμε να πάμε κάπως καλά, καθώς μέχρι τώρα όλο ζημιά είχαμε. Καινούργιο εργοστάσιο και έγινε μπαρούτι... Φέτος θα δούλευε ουσιαστικά πρώτη φορά στην μεγάλη παραγωγή. Ποιος το έκανε; Οι άλλοι ανταγωνιστές - ποιος να το έκανε, εγώ; Οι άλλοι θα δυσκολεύονταν φέτος».
Τέλος ο Δημήτρης Στρίγγας μας είπε: «Αυτό το πράγμα είναι εμπρησμός. Γίνανε μεγάλες ζημιές για να μην δουλέψει το εργοστάσιο, αυτό πιστεύω ότι έγινε. Είναι μια πράξη που δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή μας. Φέτος περιμέναμε να δουλέψει, που έχει παραγωγή. Τώρα το κάψανε και ούτε ξέρουμε τι θα γίνει».

Πηγή: Ελευθερία

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009

Με οδικό αποκλεισμό κινδυνεύει το χωριό Πλατάνια

Με οδικό αποκλεισμό κινδυνεύει το χωριό Πλατάνια του Δήμου Αυλώνα, αφού από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καθιζήσεις που υπήρξαν σε ένα τμήμα του δρόμου που οδηγεί στο χωριό, μεγάλο μέρος του οδοστρώματος υποχώρησε και φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος να υποχωρήσει και το υπόλοιπο.
Όπως μας τόνισε ο δήμαρχος Γιάννης Φιλντίσης, η καθίζηση έχει γίνει σε ένα σημείο κοντά στο χωριό λόγω των πολλών νερών που έπεσαν το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή. Η κυκλοφορία, μας τόνισε, μπορεί να γίνει με μικρά αυτοκίνητα και χρειάζεται άμεση αποκατάσταση και αντιστήριξη για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και αποκοπεί ο δρόμος τελείως.
Από εκεί και πέρα έντονα προβλήματα δημιουργήθηκαν σε όλο το δήμο με επίκεντρο τον άξονα Πλατάνια, Αυλώνα, Καρυές, Ελαία, όπου έχει καταστραφεί η αγροτική οδοποιία.
Στην Ελαία από την υπερχείλιση της Νέδας προκλήθηκαν καταστροφές σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
Δύο κτηνοτρόφοι στα Πλατάνια αποκλείστηκαν το βράδυ της Τρίτης στα ποιμνιοστάσιά τους – σε διαφορετικές περιοχές – καθώς οι δρόμοι είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να περάσουν όλη τη νύχτα σε αυτά, σε πρόχειρα εξοχικά καταλύματα, ενώ το πρωί ειδοποιήθηκε ο δήμος και αφού απεκατέστησαν πρόσκαιρα τους δρόμους απεγκλωβίστηκαν.
Να σημειώσουμε δε ότι χθες στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο μηχανικών της νομαρχίας για να καταγράψει τα προβλήματα και τις ζημιές που έχουν γίνει στις υποδομές της περιοχής, όπως και κλιμάκιο από γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης για να καταγράψει τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τις περιοχής.

Πηγή: Ελευθερία

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

Καποδίστριας 2 - Κερδίζει το σενάριο 9-10 δήμους

Ο κύβος έχει ριφθεί και, όπως όλα δείχνουν, τίποτε δεν αλλάζει: μέχρι το τέλος του χρόνου θα ψηφιστεί ο δεύτερος «Καποδίστριας», που θα αλλάξει εντελώς τον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας.
Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Εσωτερικών Ι. Ραγκούση ξεκινά άμεσα η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας με τη συγκρότηση και της επιστημονικής επιτροπής, η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξή της, έτσι ώστε οι δημοτικές εκλογές του 2010 να διενεργηθούν με βάση το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη.
Βάση συζήτησης για τους νέους Δήμους που θα προκύψουν από τον «Καποδίστρια 2» θα είναι η μελέτη που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα με τη διοικητική μεταρρύθμιση, στο ίδιο πακέτο μέτρων θα είναι και η κατάργηση του 42% για την εκλογή δημάρχων και η επαναφορά του 50%+1.
Υπενθυμίζεται ότι, σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία ειδικότερα, στη μελέτη του ΙΤΑ είχαν καταγραφεί δύο απόψεις. Αυτή της πλειοψηφίας, που προέβλεπε τη δημιουργία έξι (6) μεγάλων Δήμων:
1) Καλαμάτας, Αβίας, Λεύκτρου, Θουρίας, Άριος, Αρφαρών, 2) Μεσσήνης, Ανδρούσας, Αριστομένους, Ιθώμης, Πεταλιδίου, Βουφράδος, Κοινότητα Τρικόρφου, 3) Πύλου, Μεθώνης, Κορώνης, Αίπειας, Χιλιοχωρίων, 4) Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Νέστορος, Παπαφλέσσα, 5) Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού, Κοινότητα Τριπύλας, 6) Μελιγαλά, Δωρίου, Ανδανίας, Οιχαλίας, Είρας.

Από την άλλη, υπάρχει κι αυτή της μειοψηφίας που προβλέπει εννέα (9) συνολικά Δήμους, τους εξής: 1) Καλαμάτας, Θουρίας, Άριος, Αρφαρών, 2) Αβίας, Λεύκτρου, 3) Μεσσήνης, Ανδρούσας, Ιθώμης, Αριστομένους, Κοινότητα Τρικόρφου, 4) Πεταλιδίου, Βουφράδος, Χιλιοχωρίων, Παπαφλέσσα, 5) Πύλου, Μεθώνης, Κορώνης, Αίπειας, 6) Φιλιατρών, 7) Γαργαλιάνων, Νέστορος, 8) Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού, Κοινότητα Τριπύλας και 9) Μελιγαλά, Δωρίου, Ανδανίας, Οιχαλίας, Είρας.
Από τις πρώτες αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα για το θέμα, αλλά και από το διάλογο που διεξήχθη στην ΤΕΔΚ Μεσσηνίας πριν από δύο χρόνια περίπου, όταν ο «Καποδίστριας 2» ήταν ξανά στο προσκήνιο, φαίνεται ότι οι περισσότεροι δήμαρχοι προκρίνουν το δεύτερο σενάριο, ως βάση για να ξεκινήσει και πάλι ο διάλογος για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Αυτό, δηλαδή, της δημιουργίας εννέα Δήμων.
Καλύτερη εκδοχή αυτού του σεναρίου, ορισμένοι από τους αιρετούς, μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας Παν. Νίκας, θεωρούν ότι θα ήταν η δημιουργία δέκα (10) Δήμων, αφού βλέπουν ως ξεχωριστούς αυτούς της Καλαμάτας και Θουρίας, Άριος, Αρφαρών.

Πηγή: Θάρρος

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

Παραδείσια - Τσακώνα. Το αργότερο σε ένα χρόνο

Τέλος καλοκαιριού με φθινόπωρο του 2010 θα τελειώσει η ανακατασκευή του τμήματος Παραδείσια - Τσακώνα του εθνικού δρόμου, αν λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τη χρηματοδότηση. Αυτό μας επεσήμαναν πηγές από την κατασκευάστρια κοινοπραξία, μετά το θόρυβο που προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα από ενημερωτική ανακοίνωση του βουλευτή Δημήτρη Κουσελά, που μιλούσε για μεγάλη καθυστέρηση του σημαντικού αυτού οδικού έργου εξαιτίας της υποχρηματοδότησης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το έργο δουλεύεται ακόμα με κανονικούς ρυθμούς. Δεν έχει καθυστέρηση παρά τα σημαντικά ποσά που οφείλονται (κάποια εκατομμύρια ευρώ), καθώς για την ώρα και μέχρι το τέλος του χρόνου η κοινοπραξία αντέχει και χρηματοδοτεί την εκτέλεση των εργασιών με δάνεια.
Αυτό όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, για να τελειώσει ο δρόμος και να γλυτώσουμε από τις στροφές της Τσακώνας μέσα στο 2010.
Οι οποιεσδήποτε μέχρι τώρα καθυστερήσεις, σύμφωνα με τις πηγές μας στην κοινοπραξία, οφείλονται στα τεχνικά προβλήματα που είναι περισσότερα απ’ ό,τι περίμεναν. Οπως μας είπαν μάλιστα, ανέκυψαν και καινούργια - κυρίως γεωτεχνικά- κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.
Επίσης, πρόβλημα αναμένεται να υπάρξει στη συνέχεια και με τον καιρό.
Αν ο χειμώνας είναι βροχερός όπως ο περσινός, θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

Πηγή: Ελευθερία

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009

Παραδοσιακή κουλούρα γάμου

Το κέντημα της κουλούρας της νύφης είναι ένα έθιμο, το οποίο συνεχίζεται ακόμη και σήμερα στα Σουλιμοχώρια, όταν γίνονται γάμοι.
Την Τετάρτη, πριν από το γάμο, η μάνα του γαμπρού, προτού βασιλέψει ο ήλιος, φτιάχνει το προζύμι και καλεί τις συγγένισσες και τις γειτόνισσές της να έρθουν την άλλη ημέρα, το πρωί, να ζυμώσουν και να στολίσουν με διάφορα κεντίδια την κουλούρα της νύφης.
Πολλές από τις γυναίκες αυτές είναι καλλιτέχνιδες. Έχουν μεγάλη φαντασία και ξέρουν να στολίζουν την κουλούρα με τέτοια φαντασία και με τόση μαστοριά που πραγματικά την κάνουν ένα έργο τέχνης.
Συνήθως τη στολίζουν με κληματόβεργες που έχουν φύλλα και σταφύλια που τα πλάθουν με ζυμάρι. Στα τέσσερα αντικριστά σημεία της κουλούρας κεντούν πουλιά. Η επιφάνειά της γεμίζει με διάφορα στολίδια (άνθη, φρούτα κλπ), που χαίρεσαι να τη βλέπεις.
Τα πουλιά συμβολίζουν τα παιδιά που θα γεννηθούν στη νέα οικογένεια. Τα σταφύλια την παραγωγικότητα και γενικά η ωραία εικόνα της κουλούρας την όμορφη και ευχάριστη ζωή των νεονύμφων.
Στη διάρκεια του στολισμού της κουλούρας οι παρευρισκόμενοι εκφράζουν τις ευχές τους και λένε διάφορα τραγούδια του γάμου και της αγάπης. Στο τέλος του στολισμού προσφέρονται γλυκά και ποτά, από τη μάνα και την αδελφή του γαμπρού ή από άλλους στενούς συγγενείς του.
Την Κυριακή του γάμου τοποθετούν την κουλούρα σε στολισμένο με άνθη κάνιστρο, στο οποίο επίσης βάζουν κουφέτα και ρύζι και αναθέτουν σε κάποιον ανύπαντρο νέο, στενό συγγενή του γαμπρού, που να ζουν και οι δύο γονείς του, να προσφέρει την κουλούρα στη νύφη, όταν το συμπεθεριό πάει στο σπίτι της για να την πάρει.
Την ημέρα του γάμου, αφού οι συγγενείς της νύφης υποδεχτούν τους συμπεθέρους στο σπίτι της με γλυκά, ποτά και μεζέδες, ο νεαρός με το στολισμένο κάνιστρο καλεί τη νύφη και κόβουν την κουλούρα.
Την κόβουν με τα χέρια, προσπαθώντας ο καθένας να πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι. Όποιος πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι θεωρείται νικητής. Ο καθένας το κομμάτι του το κάνει μικρότερα κομμάτια και το μοιράζει στους συγγενείς του.Πηγή: βιβλίο ''Δημοτικά τραγούδια της ορεινής Τριφυλίας'' του Λεωνίδα Θεοχάρη

Ντοκιμαντέρ για το Χρυσοχώρι, Χαλκιά και Κούβελα

Στα χωριά του Δήμου Δωρίου Χρυσοχώρι, Χαλκιά και Κούβελα είναι αφιερωμένο το 6ο μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ «Στην ομορφιά που χάνεται». Αποτελεί μια παραγωγή της σχολής πληροφορικής «Αλγόριθμος» της Μεσσήνης.
Το ντοκιμαντέρ στοχεύει στην προβολή και ανάδειξη των ορεινών οικισμών της Μεσσηνίας που διατηρούν τη γραφικότητά τους. Τα τρία χωριά παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ ως το τρίπτυχο μιας ξεχασμένης μελωδίας. Είναι τρία πανέμορφα στολίδια της Μεσσηνίας που συνδυάζουν την αληθινή επαφή με τη φύση, την τοπική κουλτούρα με την πραγματική ξεκούραση και ηρεμία. Παραμένουν βέβαια άγνωστα και δυστυχώς αραιοκατοικημένα.Βρίσκονται σε ένα φυσικό περιβάλλον που διακρίνεται για τις όμορφες εναλλαγές του και τη μοναδική θέα. Πέτρινα σπίτια, φροντισμένοι κήποι, ήπιες παρεμβάσεις σε πλατείες και παλαιά σπίτια είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά στοιχεία και των τριών χωριών.
Μέσα από το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτεται η γραφικότητα των χωριών, το προνόμιο της θέσης τους (μέσα στη φύση) και επισημαίνεται η μελλοντική πορεία τους. Αποτυπώνεται δηλαδή η «τραγωδία» που συντελέστηκε σε όλα σχεδόν τα ορεινά χωριά της Μεσσηνίας, που έμειναν μακριά από τη τροχιά της «ήπιας τουριστικής ανάπτυξης».Παρόμοια χωριά σε άλλα μέρη της Ελλάδας σύμφωνα με τους συντελεστές του ντοκιμαντέρ, όχι μόνο δεν ερήμωσαν, αλλά προσέφεραν και κίνητρα στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν σε αυτά καθώς αποτελούν τουριστικούς προορισμούς. Ωστόσο τα μέλη της ομάδας παραγωγής του ντοκιμαντέρ αισιοδοξούν και παροτρύνουν μέσω του ντοκιμαντέρ τους ανθρώπους των πόλεων να τα επισκεφθούν για να γνωρίσουν στιγμές ευδαιμονίας αλλά και να παρατείνουν την μοναχική ύπαρξή τους...
Το ντοκιμαντέρ μπορεί κανείς να το δει εκτός από το ιστολόγιο του Άνω Δωρίου και στο ιστολόγιο http://www.orinodorio.blogspot.com/, www.doriomess.blogspot.com. Επίσης διανέμεται δωρεάν σε cd-rom (τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 568387).Για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ συνεργάστηκαν οι μαθητές: Σταυρούλα Χριστακοπούλου, Αλεξάνδρα Τουρλομούση, Αγγελική Γιαννακοπούλου, Στάθης Τσερπές και Αλέξανδρος Ρούτσης. Το συντονισμό της ομάδας είχε ο διευθυντής της σχολής Γιάννης Λάσκαρης, την καλλιτεχνική επιμέλεια η Νίκη Γιαννακοπούλου ενώ την τεχνική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Λαγογιάννης.
Πηγή:Ελευθερία

Μεγάλες καθυστερήσεις στο Παραδείσια - Τσακώνα

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κατασκευή του δρόμου Παραδείσια - Τσακώνα, το έργο έχει πάρει ήδη παράταση για ένα χρόνο, το Δημόσιο χρωστά στην κατασκευάστρια εταιρεία 10 εκ. ευρώ και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να βρεθούν άλλα 15 εκ. ευρώ.
Αυτές είναι οι πρώτες κυβερνητικές εκτιμήσεις για το δρόμο, όπως τις μεταφέρει σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο βουλευτής Δ. Κουσελάς.
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως στις αρχές του 2010 θα δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα Αθήναιο - Λεύκτρο και ότι προχωρούν κανονικά όλα τα έργα που προβλέπονται από τη σύμβαση παραχώρησης.
Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Κουσελάς είχε συνάντηση για την πορεία των έργων στον αυτοκινητόδρομο, με τον υπουργό Υποδομών Δημήτρη Ρέππα και τον υφυπουργό Γιάννη Μαγκριώτη.
Από την ενημέρωση που έγινε προέκυψε ότι μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί το 40% των εργασιών του τμήματος Παραδείσια - Τσακώνα. Σημειώνεται σοβαρή καθυστέρηση, αφού ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2009 και έχει δοθεί ήδη παράταση ενός χρόνου.
Στην ανακοίνωση του κ. Κουσελά σημειώνεται ότι «η παράταση δεν οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, αλλά στην υποχρηματοδότηση του έργου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είναι 87.000.000 ευρώ, έχουν πληρωθεί μόνο 30.700.000 ευρώ και το Δημόσιο χρωστά στον εργολάβο 10.000.000 ευρώ για έργα που έχουν ήδη εκτελεστεί και δυστυχώς τα αντίστοιχα χρήματα δεν υπάρχουν στον εν λόγω κωδικό. Για να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο πρέπει, εκτός από αυτά, να εξευρεθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους άλλα 15 εκατ. ευρώ».
Και ο κ. Κουσελάς προσθέτει ότι «είναι βέβαια φανερό ότι οι καθυστερήσεις συνεπάγονται και υπερβάσεις των συμβατικών κονδυλίων που προαναφέρθηκαν. Για τον προϋπολογισμό του 2009 το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε ζητήσει 5,5 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε εγκρίνει μόνο 3,5 δισ. ευρώ. Συνεπώς, η υποχρηματοδότηση του σημαντικού αυτού έργου είναι αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα ασκηθείσας κυβερνητικής πολιτικής».
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το έργο στο τμήμα Αθήναιο -Λεύκτρο «εκτελείται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε στις αρχές του 2010 να δοθεί στην κυκλοφορία. Κανονικά προχωράει και η υλοποίηση του συνόλου της σύμβασης παραχώρησης Τρίπολης -Καλαμάτας».
Και η ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του Μεσσήνιου βουλευτή καταλήγει: «Μετά την ενημέρωση, ο κ. Κουσελάς κάλεσε τους υπουργούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρξει καμία παραπέρα καθυστέρηση δηλώνοντας ότι θα έχουν τη συμπαράσταση όλων για να πάρουν τα απαιτούμενα κονδύλια από το υπουργείο Οικονομικών.
Οι υπουργοί δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια και η ομαλή χρηματοδότηση του έργου που είναι ζωτικής σημασίας για τη Νότια Ελλάδα και τη Μεσσηνία».

Πηγή: Ελευθερία

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009

Δωριέας Δωρίου - 40 χρόνια ιστορία (1969-2009)

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο και πιο μεγάλο από το να θυμάται και να τιμάει μια ομάδα την ιστορία της και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να διατηρηθεί στην πορεία των χρόνων.
Ο Δωριέας Δωρίου είναι αναμφίβολα μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Μεσσηνίας και από τα σπλάχνα του έχουν βγει πολλοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές.
Φέτος ο Δωριέας συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής, μιας και ιδρύθηκε το 1969 και το νυν Διοικητικό Συμβούλιο με προεξάρχοντα τον πρόεδρο Μάκη Γκότση αποφάσισε να τιμήσει δεόντως αυτή την επέτειο.
(φωτ. δεκαετία του 70΄διακρίνονται από αριστερά: Κανελλόπουλος, Δημαράς, Τσιαμπούρης, Κοτσαράς και Τασόπουλος).
Έτσι την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Δωρίου εορτάστηκαν επίσημα τα 40χρονα σε μία μουσική βραδιά με τον Μπάμπη Τσέρτο.
Το σημαντικότερο κομμάτι της βραδιάς και κεντρικό στοιχείο της εκδήλωσης ήταν δίχως άλλο οι βραβεύσεις σε παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν την καριέρα τους στο Δωριέα και στη συνέχεια έπαιξαν σε ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών, ακόμη και στην Α΄ εθνική.
Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν με αναμνηστικές πλακέτες, μετά από απόφαση του συμβουλίου, δέκα ποδοσφαιριστές που διαφήμισαν με τον καλύτερο τρόπο το όνομα του Δωριέα και πρόσφεραν παράλληλα πολλά στην ομάδα του χωριού τους.
(φωτ. δεκαετία του 70΄διακρίνονται από πάνω αριστερά οι: Μαντάς, Τότσης, Τσιαμπούρης, Σαραντόπουλος, Τασόπουλος, Ηλιόπουλος. Κάτω από αριστερά Κοτσαράς, Γιαννακόπουλος, Κανελλόπουλος, Αλεξόπουλος, Κωνσταντακόπουλος).
Οι δέκα παλαίμαχοι που τιμήθηκαν:

Χρήστος Κόντος: Έπαιξε με τον Απόλλωνα Αθηνών στην Α΄ εθνική και επίσης με το Αιγάλεω στη Β΄εθνική.
Μιχάλης Νικητόπουλος: Αγωνίστηκε με την Καλαμάτα σε Β΄ και Γ΄ εθνική, ενώ φόρεσε ακόμη τη φανέλα του Παμίσου και της Εράνης.
Βασίλης Σμυρνής: Έπαιξε με τη Δόξα Βύρωνα στη Β΄ εθνική.
Αλέκος Αλεξόπουλος: Αγωνίστηκε στη Γ΄ εθνική με τη φανέλα της Καλαμάτας και έχει παίξει και στον Α.Ο. Μεσσήνης (Δ΄ εθνική).
Γιώργος Κόντος: Έπαιξε στη Γ΄ εθνική με τη φανέλα της Καλαμάτας και έχει παίξει και στον Πάμισο.
Στέλιος Προκοπίου: Ήταν στην Καλαμάτα όταν έπαιζε στη Γ΄ εθνική και έχει αγωνιστεί και στην Εράνη.
Δημήτρης Νικητόπουλος: Έχει παίξει στη Κυπαρισσία στη Δ΄ εθνική .
Βασίλης Φωτόπουλος: Έπαιξε με την Εράνη στη Δ΄ εθνική.
Νίκος Λιόγας: Ήταν στον Α.Ο. Μεσσήνης στη Δ΄ εθνική.
Γιώργος Λιόγας: Έπαιξε στη Δ΄ εθνική με τη Δόξα Μεγαλόπολης και τον Α.Ο. Μεσσήνης.
Αυτοί οι δέκα παίχτες είναι σίγουρα από τους μεγαλύτερους που έχει βγάλει ο Δωριέας και φιλοδοξεί να βγάλει ακόμη περισσότερους τα επόμενα χρόνια.
(φωτ. διακρίνονται από πάνω αριστερά οι: Ανδρούτσος, Γ.Κόντος, Ν.Λιόγας, Γ.Λιόγας, Καπούτσης, Προκοπίου, Τότσης, Τασόπουλος. Κάτω από αριστερά: Φωτόπουλος, Λαμπρόπουλος, Αλεξόπουλος, Καραχάλιος, Ντρες).

Σημ
: Το παραπάνω αφιέρωμα στην ομάδα του Δωριέα ( την ομάδα που όλοι μας λίγο πολύ υποστηρίξαμε εντός και εκτός έδρας, ειδικά κατά τα μαθητικά μας χρόνια), δημοσιεύτηκε στην αθλητική εφημερίδα ''Notosport'' που κυκλοφορεί μαζί με την ''Ελευθερία'' τον περασμένο Αύγουστο. Ευχαριστώ τον Κώστα Κανελλόπουλο, ο οποίος έπαιξε κι αυτός στην ομάδα του Δωρίου, για την προσφορά της εφημερίδας.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009

Έτοιμο στο τέλος του 2009 το Ραψομμάτη


«Θα τελειώσουμε το Ραψομμάτη στα τέλη του χρόνου, με την εξαίρεση συνεχών βροχοπτώσεων». Τούτο ανέφερε χθες, μιλώντας στο «Θ», ο Γιάννης Καρνέσης, διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων του Υπουργείου Υποδομών.

Το «Θ» υπενθύμισε στον κ. Καρνέση πως ήταν επιφυλακτικός στα μέσα Αυγούστου για ολοκλήρωση του τμήματος Αθήναιο - Λεύκτρο εντός του έτους. «Αν μας έπιαναν οι βροχές Αύγουστο-Σεπτέμβριο, θα είχαμε πρόβλημα. Ρισκάραμε και μας βγήκε», απάντησε, προσθέτοντας πως και ο δεύτερος κλάδος της σήραγγας Ραψομμάτη θα είναι σύντομα έτοιμος, περί τα τέλη Μαρτίου.

Καλές είναι, επίσης, οι ελπίδες και για ολοκλήρωση εντός του 2010 του έργου αποκατάστασης του καταρρεύσαντος τμήματος Παραδεισίων - Τσακώνας, που φτιάχνεται κατ’ ουσίαν εξαρχής, ενός έργου σύνθετου και με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. «Σηκωθήκαμε από το έδαφος», μας είπε ο κ. Καρνέσης όσον αφορά στις γέφυρες που πρέπει να γίνουν εκεί.

Πηγή: Θάρρος

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Ένα Ελληνόπουλο του εξωτερικού χορεύει Ζορμπά

Ο Μανώλης (MANUEL RIVEΪRO GIONIS) εγγονός του αειμνήστου Δημητρίου Προκ.Γκιώνη, χορευταράς όπως ο παπούς του, χορεύει Ζορμπά στην Αργεντινή και μας στέλνει το παρακάτω βίντεο και πολλούς χαιρετισμούς, το οποίο αφιερώνει σε όλους τους Σουλιμαίους, που είναι σκορπισμένοι σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Σημ: Ο Μανώλης είναι δεξιά όπως βλέπουμε το βίντεο