Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Ακολουθιών Πεντηκοστής στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Άνω Δωρίου

Αγία Πεντηκοστή - Πρόγραμμα Ακολουθιών

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
(Ψυχοσάββατο)

Ώρα 16:00
Τρισάγιο στο κοιμητήριο

Ώρα 07:30
Εσπερινός - Λιτάνευση της εικόνας της Αγίας Τριάδας

Κυριακή 4 Ιουνίου 2023
(Πεντηκοστή)

Ώρα 07:00
Όρθρος - Θ. Λειτουργία - Εσπερινός της Γονυκλισίας

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Οι Δήμαρχοι του Δήμου Δωρίου από την αρχική σύσταση των δήμων

Στις 27 Δεκεμβρίου του 1833 ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων Όθων θέσπισε νόμο, όπως όλον το Βασίλειον της Ελλάδος θέλει διαιρεθή εις Δήμους. Τα πρώτα Β. Διατάγματα περί σχηματισμού των δήμων εκδόθηκαν στα μέσα του 1834, αλλά την οριστική πρώτη μορφή έλαβαν προς το τέλος του 1836.
Από τον σχηματισμό των δήμων έως το 1866 οι δήμαρχοι διορίζονταν από την κυβέρνηση. Μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα, ψηφίστηκε νέος νόμος με τον οποίο καθιερώθηκε η άμεση εκλογή του δημάρχου από τους πολίτες (άνδρες).
Με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του 1836 η Ελλάδα χωρίστηκε σε 30 διοικήσεις και 10 υποδιοικήσεις (ΦΕΚ 28, 21-6-1836).
Μία από τις διοικήσεις ήταν και η Διοίκηση Τριφυλίας (έδρα η Κυπαρισσία), στην οποία υπάγονταν 10 δήμοι: Κυπαρισσίας, Εράνης, Πλαταμώδους, Κενηρίου, Φλεσιάδος, Τριπύλης, Αετού, Ηλεκτρίδος, Δωρίου (έδρα το Σουλιμά) και Αυλώνος.
Τον νεοσύστατο Δήμο Δωρίου (Γ) αποτέλεσαν τα χωριά: Σουλιμά - Βλάκα, Λάπι, Πιτσά, Ρίπεσι, Αγριλιά, Κούβελα και Μαυρομμάτι.
Τον νεοσύστατο Δήμο Ηλεκτρίδος (Γ) αποτέλεσαν τα χωριά: Ψάρι - Δημάνδρα, Σύρτζι, Κλέσουρα, Κατσούρα και Βλάκα.
Το 1840 οι δέκα Δήμοι με Διάταγμα μετασχηματίστηκαν (ΦΕΚ 22, 18-12-1840) σε 6: Κυπαρισσίας, Εράνης, Φλεσιάδος, Τριπύλης, Δωρίου και Αυλώνος.
Τον Δήμο Δωρίου (πληθ. 3.457) αποτέλεσαν τα χωριά: Σουλιμά - Ψάρι, Δημάνδρα, Σύρτζι, Κλέσουρα, Κατζούρα, Βλάκα, Λάπι, Κούβελα, Μαυρομμάτι, Στάσιμο. Το Πιτσά, το Ρίπεσι και η Αγριλιά του πρώην Δήμου Δωρίου με τον μετασχηματισμό προσαρτήθηκαν στον Δήμο Αυλώνος. Με το ΦΕΚ 29/17-11-1842 το Στάσιμο αποσπάστηκε από τον Δήμο Δωρίου και προσαρτήθηκε στον Δήμο Ανδριτσαίνης.
Το 1861 τον Δήμο Δωρίου (Β) αποτέλεσαν τα χωριά: Σουλιμά, Βλάκα, Κλέσουρα, Κατσούρα, Ψάρι, Δημάνδρα, Σύρτζι, Μαυρομμάτι, Κούβελα, Λάπι και τους οικισμούς: Γουβαλάρια, Αποσταμένη, Ράχη Τσώρη, Τραγάνες, Άγιο Αθανάσιο, Σουλινάρι, Ζουρπάτα, Κάτω Μέρη, Μπράχο, Άγιος Ιωάννη και Στυλάρη.
Από 4-11-1876 (ΦΕΚ 41/1876) ο Δήμος Δωρίου (Β) μετασχηματίστηκε ως εξής: Σουλιμά, Λάπι, Κούβελα, Μαυρομμάτι. Ο Δήμος Ηλεκρίδος δημιουργήθηκε ως εξής: Ψάρι (Β), Κλέσουρα, Κατσούρα, Σύρτζι, Δημάνδρα, Βλάκα, Χαλκιά.
Στις 6-9-1879 ο Δήμος Δωρίου υποβιβάστηκε στη Γ΄ τάξη (ΦΕΚ 65/1879).
Ο Δήμος Ηλεκτρίδος μετονομάστηκε σε Ηλέκτρας (ΦΕΚ. 89/1882). Με Διάταγμα της 12-8-1892 (ΦΕΚ. 282/1892) ο Δήμος καταργήθηκε και οι συνοικισμοί υπήχθησαν και πάλι στον Δήμο Δωρίου.
Με το Διάταγμα της 29-11-1906 η έδρα του Δήμου Δωρίου μετατέθηκε από το Σουλιμά στο Ψάρι (ΦΕΚ 276/1906).

Οι διατελέσαντες δήμαρχοι του Δήμου Δωρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και μετά από πολυετή έρευνα είναι οι εξής:

Στις 25-11-1835 διορίστηκε Δήμαρχος Δωρίου ο αγωνιστής της επανάστασης του 1821, από το Χρυσοχώρι, Αναγνώστης Καλαντζάκος. Ήταν ο πρώτος δήμαρχος του πρωτοσύστατου Δήμου Δωρίου.

Το 1839 Δήμαρχος Δωρίου ήταν ο Γεώργιος Τζόρης. Πολλές επικυρώσεις υπογραφών αιτήσεων οπλαρχηγών για αριστείο, από τα χωριά του Δήμου Δωρίου, φέρουν την υπογραφή του, από 23 Μαΐου 1839 έως 23 Ιανουαρίου 1840.

Το 1844 Δήμαρχος Δωρίου ήταν ο αγωνιστής της επανάστασης του 1821, από το Κλέσουρα, Δήμος Τότσης. Ο εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωρίου, στις 26-4-1844, φέρει την υπογραφή του.

Το 1847 με Β. Διάταγμα της 5 Απριλίου του 1847 διορίστηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Κανέλλος Πανομήτρος (ΦΕΚ 14, 2-5-1847) και Δημαρχιακοί Πάρεδροι οι: Α. Κατσικάρης, Κότσος Πανουσάκης και Π. Θανάσης. Ο εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωρίου στις 28-8-1852 φέρει τη υπογραφή του.

Το 1853 Δήμαρχος Δωρίου ήταν ο Τάσης Παπατσώρης. Στις 26 Οκτωβρίου του 1853 πρακτικό βουλευτικών εκλογών φέρει την υπογραφή του.

Το 1862 Δήμαρχος Δωρίου ήταν ο Δημήτρης Γκρίτζαλης. Ο εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωρίου στις 20-9-1862 φέρει την υπογραφή του. Επίσης εκλογικά πρακτικά στις 12 Φεβρουαρίου 1864 φέρουν την υπογραφή του.

Το 1866 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Κωνσταντίνος Παπατσώρης (εφημ. «Καλαμάτα» αριθ. φύλ 172, 16-4-1866). Οι εκλογές άρχισαν στις 31 Μαρτίου και τελείωσαν στις 3 Απριλίου.

Το 1870 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Δημήτριος Παπαδόπουλος (εφημ. Καλαμών «Πελοπόννησος», αριθ. φύλ 268, 28-5-1870. Ο εκλογικός κατάλογος στις 8-10-1871 φέρει την υπογραφή του. Οι εκλογές άρχισαν στις 12 και τελείωσαν στις 15 Μαρτίου 1870.

Το 1874 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Δημήτρης Γκρίτζαλης (εφημ. «Αυγή», 11-1-1874), σελ. 2). Οι εκλογές άρχισαν στις 4 και τελείωσαν στις 8 Ιανουαρίου 1874.

Το 1879 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Δημήτριος Παπατσώρης, ο οποίος παραιτήθηκε αρχές Νοεμβρίου για να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής της επαρχίας Τριφυλίας (εφημ. «Αλήθεια», αριθ. φύλ. 3858, 19-11-1881. Στις 4-9-1879 υπογράφει πρακτικά εκλογών του Δήμου Δωρίου. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 8 Απριλίου 1879.

Το 1883 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Τζήκος Μαυροειδής (εφημ. «Αιών», αριθ. φύλ 2, 7-7-1883, σελ. 25). Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 3 Ιουλίου 1883.

Το 1887 επανεκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Δημήτριος Παπατσώρης (εφημ. Αθηνών «Παλιγγενεσία», σελ. 3 και εφημ. «Ώρα», αριθ. φύλ. 242, σελ. 2, 9-7-1887). Το 1891 παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής της επαρχίας Τριφυλίας. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 3 Ιουλίου του 1887. 

Το 1891 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Γεώργιος Παπατσώρης (εφημ. Αθηνών «Νέα Εφημερίς», αριθ. φύλ 193 και εφημ. «Μεσσηνιακά Νέα, αριθ. φύλ. 50, 29-9-1958). Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 5 Ιουλίου του 1891. 

Το 1899 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Άρις Νασσόπουλος (εφημ. «Παλιγγενεσία», 8-9-1899, σελ. 2. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 5 Σεπτεμβρίου 1899.

Το 1907 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Παύλος Παπαδόγιαννης. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 1 Ιουλίου 1907. Στον οδηγό Ελλάδος Ν. Ιγγλέση του 1911 αναφέρεται το όνομά του, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος Δήμαρχος Δωρίου.

Σημ.: 1. Ο Δήμος Δωρίου επανασυστάθηκε το 1998 με τον νόμο ‘’ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ’’ και πρώτο δήμαρχο τον Παναγιώτη Σαραντόπουλο. Από το 2002 έως το 2010 εκλέχθηκε δήμαρχος ο Αντώνης Τάκης, ο οποίος ήταν ο τελευταίος δήμαρχος, αφού ο Δήμος Δωρίου καταργήθηκε με τον νόμο ‘’ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’’ και αποτελεί πλέον Δημοτική Ενότητα του Δήμου Οιχαλίας.
2. Με τη διοικητική διαίρεση του 1912 ο Δήμος Δωρίου καταργήθηκε και ακολούθησε η δημιουργία κοινοτήτων. Πρώτος κοινοτάρχης του Σουλιμά στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 9-2-1914 εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Γκιώνης. Στις 7-9-1916 και 28-9-1916 υπογράφει Πρακτικά του Ελληνικού Σχολείου Σουλιμά.

Έρευνα: Γιάννης Ανδριόπουλος, Λεωνίδας Θεοχάρης.
Αν προκύψουν νέα στοιχεία θα προστεθούν. 

Τρίτη 23 Μαΐου 2023

''Έφυγε'' η Γιωργία Προκ. Γκιώνη

Σήμερα Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έφυγε από κοντά μας η Γιωργία Γκιώνη του Προκοπίου, από το Άνω Δώριο, σε ηλικία 94 ετών.
Η θεία Γιωργία γεννήθηκε το 1929 στο Άνω Δώριο και από την ηλικία των εφτά χρόνων γνώρισε την ξενιτιά και τα ξένα χέρια. Πέρασε δύσκολα πολύ, αλλά δεν έχασε τη ψυχή της. Αγαπούσε τους πάντες, πίστευε στον Θεό και συγχωρούσε τα πάντα. Αγαπούσε το χωριό, το επισκέπτονταν συχνά, επιθυμούσε η τελευταία της κατοικία να είναι στο χωριό. Όσοι τη γνωρίσαμε θα τη θυμόμαστε μόνο με αγάπη.
Ο τελευταίος χαιρετισμός θα γίνει το Σάββατο 27 Μαΐου και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Άνω Δωρίου. 
Καλό παράδεισο θεία! Εύχομαι να συναντήσεις τους γονείς σου και τα αδέλφια σου που τόσο στερήθηκες. Ο Θεός να σε αναπαύσει.

Κυριακή 21 Μαΐου 2023

Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Έβγα πουλάκι το πρωί - Λεωνίδας Παπακώστας

Ένα ακόμη τραγούδι από τον Σουλιμαίο ερμηνευτή παραδοσιακών τραγουδιών Λεωνίδα Παπακώστα έρχεται να προστεθεί στα υπάρχοντα που υμνούν το Σουλιμά και τους Ντρέδες. Έχει τον τίτλο ‘’Έβγα πουλάκι το πρωί’’ και περιέχεται στον τελευταίο του δίσκο που πρόσφατα κυκλοφόρησε. Όλα τα τραγούδια, του Λεωνίδα Παπακώστα, που υμνούν το Σουλιμά και τους Ντρέδες, εδώ.

Τρίτη 9 Μαΐου 2023

Την Τετάρτη 10 Μαΐου ξεκινά η μονάδα σκουπιδιών στην Καλλιρρόη

Αύριο Τετάρτη 10 Μαΐου ξεκινά σταδιακά η λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη της Μεσσηνίας, η οποία -σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ- θα επεξεργάζεται σκουπίδια από το σύνολο των δήμων της εν λόγω Π.Ε. καθώς και των αρκαδικών Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, με επιστολή του προς τους 6 δημάρχους των μεσσηνιακών δήμων τους γνωστοποιεί το πιο πάνω γεγονός και παράλληλα τους ενημερώνει για τον τρόπο και το ωράριο της εν λόγω μονάδας στο διάστημα της δοκιμαστικής της λειτουργίας.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η μονάδα θα διαχειρίζεται όλα τα απορρίμματα των δήμων της Μεσσηνίας από τις 5 Ιουνίου. Αύριο θα διαχειριστεί μόνο το περιεχόμενο ενός απορριμματοφόρου από τον Δήμο Οιχαλίας και ενός από τον Δήμο Τριφυλίας. Από τις 15 Μάϊου η μονάδα θα διαχειρίζεται καθημερινά το περιεχόμενο 5 απορριμματοφόρων, από τις 19 Μάϊου 6 απορριμματοφόρων, από τις 29 Μαΐου 21 απορριμματοφόρων και από τις 5 Ιουνίου όλες τις ποσότητες των απορριμμάτων.
Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται ως εξής:
α. 10 με 13 Μαΐου ώρες 9 με 11 το πρωί (καθημερινά πλην Κυριακής)
β. 15 με 27 Μαΐου, ώρες 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι (καθημερινά πλην Κυριακής)
γ. 29 Μαΐου και εξής, ώρες 9 το πρωί με 4 το απόγευμα (καθημερινά πλην Κυριακής).
Όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, για το χρονικό διάστημα από τις 10 Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουνίου η διαχείριση θα γίνεται δωρεάν, ενώ η κοστολόγηση των ποσοτήτων που θα παραδίδονται θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου με την πρώτη καταβολή αντιτίμου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Κυριακή 7 Μαΐου 2023

''Έφυγε'' ο Παναγιώτης Κολιόπουλος

Σήμερα Κυριακή 7 Μαΐου 2023 ''έφυγε'' από τη ζωή ο Παναγιώτης Κολιόπουλος, σε ηλικία 74 ετών.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στο Σολάκι Μεσσηνίας και ήταν παντρεμένος με τη Σπυρούλα Γ. Θεοχάρη από το Άνω Δώριο.
Ο τελευταίος χαιρετισμός θα γίνει την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων στο κοιμητήριο Παιανίας.
Στην οικογένειά του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και εύχομαι ο Θεός να τον αναπαύσει.
Παναγιώτη, καλό σου ταξίδι.

Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

Λεωνίδας Γ. Θεοχάρης: Η μάχη στο Λάπι

    Με τη συμπλήρωση 196 χρόνων από τη μάχη στο Λάπι κατά του Ιμπραήμ θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα λάθη που έχουν διαπράξει κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί συγγραφείς και μνημονεύονται μέχρι και σήμερα σε διάφορες τοπικές εφημερίδες. 
Πιο συγκεκριμένα:

    1ος ισχυρισμός (2 συγγραφείς): Στο Λάπι κατά του Ιμπραήμ έγιναν δυο μάχες και σε αυτές έλαβαν μέρος μόνο οι κάτοικοι του χωριού.
    Εν προκειμένω, έγινε μόνο μια μάχη στις 22 Απριλίου 1827 και όχι δύο. Ο Ιμπραήμ αφότου έλαβε την επιστολή των Αρκαδίων που είχαν συγκεντρωθεί στο χωριό Λάπι στην οποία έγραφαν «…σε περιμένωμεν προθύμως δια να σε πολεμήσωμεν και να μάθεις και πάλιν τι είναι Αρκαδίων ντουφέκι», εφόρμησε κατά των Αρκαδίων. Στις 7 ώρες που διήρκησε η μάχη αυτή κατά τον Γρηγοριάδη που έλαβε μέρος, οι Έλληνες απέκρουσαν με ανδρεία 9 εφόδους του εχθρού. Ο Ιμπραήμ απελπισμένος να καταλάβει το χωριό, απεχώρησε μετά τη δύση του ηλίου και στρατοπέδευσε στο Σανοβά. Την άλλη ημέρα ο ίδιος με αρκετό στρατό αναχώρησε για τη Ζούρτσα, ενώ ο υπόλοιπος στρατός εγκαταστάθηκε στην πεδιάδα της Κοπρινίτσας με σκοπό να επιτεθεί στο Ψάρι. Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι στην περιοχή εκτυλίχτηκε μόνο μια μάχη και όχι δυο όπως πιστεύουν και γράφουν μερικοί.
    Είναι αδιαμφισβήτητα αληθές ότι οι κάτοικοι του χωριού αγωνίστηκαν ηρωικά για να προστατεύσουν το χωριό τους, ωστόσο στο πλευρό τους ήσαν 3.000 αγωνιστές από τα Σουλιμοχώρια, την περιοχή της Ζούρτσας και τα Κοντοβούνια. Αυτό προκύπτει από τις υπογραφές των οπλαρχηγών στην προαναφερθείσα επιστολή, επιπλέον δε θα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο μόνον οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού να τρέψουν σε φυγή 20.000 περίπου αντιπάλους.

    2ος ισχυρισμός: Η μάχη αυτή έγινε στην Κουρόρα και σε αυτήν σκοτώθηκαν 7 Λαπαίοι.
    Προτού ο Ιμπραήμ φτάσει στην περιοχή, οι Έλληνες είχαν καταλάβει τρεις ψηλούς λόφους πριν το Λάπι, δεξιά, αριστερά και άνωθεν του χωριού προκειμένου να προστατεύσουν τα νώτα του στρατού (Ιστορικαί Αλήθειαι, Αθ. Γρηγοριάδης, σελ 212). Στην περιοχή Κουρόρα δεν έγινε καμία μάχη. Η θέση Κουρόρα βρίσκεται στην περιοχή του Σουλιμά και περιλαμβάνει το μικρό κομμάτι, ήτοι αυτό που εκτείνεται πιο κάτω από τον Αϊ Λια και το Πετροκούτσι και καταλήγει κοντά στα Σουλιμαίικα αμπέλια (χωράφια των Κολλιαίων). Η λέξη Κουρόρα δε είναι αρβανίτικη και σημαίνει στεφάνι. Εφόσον ορισμένοι, παρασυρόμενοι προφανώς από έναν συγγραφέα της περιοχής αυτής, τοποθετούν το γεωγραφικό χώρο στον οποίο έπεσαν οι 7 Λαπαίοι και δη την Κουρόρα στο σημείο που υπάρχει ο Σταυρός σήμερα, υποπίπτουν σε μεγάλο σφάλμα, καθότι το σημείο αυτό βρίσκεται στη μέση του βουνού Πετροκούτσι, ενώ επιπλέον δεν σχηματίζει στεφάνι για να δικαιολογεί την αρβανίτικη λέξη Κουρόρα.
    Στην εν λόγω μάχη φονεύθηκαν 700 Αιγύπτιοι και 52 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και οι 7 Λαπαίοι.

    Στο σημείο αυτό δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ θερμά τους κατοίκους του χωριού Λάπι που τιμούν κάθε χρόνο τους ήρωες, εν αντιθέσει με τον τέως Δήμο Δωρίου και νυν Οιχαλίας, που απαξιούν να τιμήσουν τους προγόνους στη μάχη στα Γουβαλάρια κατά του αιμοβόρου Ιμπραήμ, αποτρέποντας αυτόν για τελευταία φορά να καταστρέψει τα ηρωικά χωριά μας.
    Επιπροσθέτως θα ήθελα να επισημάνω στους αυτοδιοικητικούς του Δήμου Τριφυλίας, ιδιαίτερα μάλιστα στους ομιλητές να μνημονεύονται όλοι οι φονευθέντες και όχι μόνο οι 7 Λαπαίοι, καθώς η μη αναφορά τους συνιστά ασέβεια σε αυτούς που έχυσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
Λεωνίδας Γ. Θεοχάρης