Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Οι Δήμαρχοι του Δήμου Δωρίου από την αρχική σύσταση των δήμων

Στις 27 Δεκεμβρίου του 1833 ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων Όθων θέσπισε νόμο, όπως όλον το Βασίλειον της Ελλάδος θέλει διαιρεθή εις Δήμους. Τα πρώτα Β. Διατάγματα περί σχηματισμού των δήμων εκδόθηκαν στα μέσα του 1834, αλλά την οριστική πρώτη μορφή έλαβαν προς το τέλος του 1836.
Από τον σχηματισμό των δήμων έως το 1866 οι δήμαρχοι διορίζονταν από την κυβέρνηση. Μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα, ψηφίστηκε νέος νόμος με τον οποίο καθιερώθηκε η άμεση εκλογή του δημάρχου από τους πολίτες (άνδρες).
Με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του 1836 η Ελλάδα χωρίστηκε σε 30 διοικήσεις και 10 υποδιοικήσεις (ΦΕΚ 28, 21-6-1836).
Μία από τις διοικήσεις ήταν και η Διοίκηση Τριφυλίας (έδρα η Κυπαρισσία), στην οποία υπάγονταν 10 δήμοι: Κυπαρισσίας, Εράνης, Πλαταμώδους, Κενηρίου, Φλεσιάδος, Τριπύλης, Αετού, Ηλεκτρίδος, Δωρίου (έδρα το Σουλιμά) και Αυλώνος.
Τον νεοσύστατο Δήμο Δωρίου (Γ) αποτέλεσαν τα χωριά: Σουλιμά - Βλάκα, Λάπι, Πιτσά, Ρίπεσι, Αγριλιά, Κούβελα και Μαυρομμάτι.
Τον νεοσύστατο Δήμο Ηλεκτρίδος (Γ) αποτέλεσαν τα χωριά: Ψάρι - Δημάνδρα, Σύρτζι, Κλέσουρα, Κατσούρα και Βλάκα.
Το 1840 οι δέκα Δήμοι με Διάταγμα μετασχηματίστηκαν (ΦΕΚ 22, 18-12-1840) σε 6: Κυπαρισσίας, Εράνης, Φλεσιάδος, Τριπύλης, Δωρίου και Αυλώνος.
Τον Δήμο Δωρίου (πληθ. 3.457) αποτέλεσαν τα χωριά: Σουλιμά - Ψάρι, Δημάνδρα, Σύρτζι, Κλέσουρα, Κατζούρα, Βλάκα, Λάπι, Κούβελα, Μαυρομμάτι, Στάσιμο. Το Πιτσά, το Ρίπεσι και η Αγριλιά του πρώην Δήμου Δωρίου με τον μετασχηματισμό προσαρτήθηκαν στον Δήμο Αυλώνος. Με το ΦΕΚ 29/17-11-1842 το Στάσιμο αποσπάστηκε από τον Δήμο Δωρίου και προσαρτήθηκε στον Δήμο Ανδριτσαίνης.
Το 1861 τον Δήμο Δωρίου (Β) αποτέλεσαν τα χωριά: Σουλιμά, Βλάκα, Κλέσουρα, Κατσούρα, Ψάρι, Δημάνδρα, Σύρτζι, Μαυρομμάτι, Κούβελα, Λάπι και τους οικισμούς: Γουβαλάρια, Αποσταμένη, Ράχη Τσώρη, Τραγάνες, Άγιο Αθανάσιο, Σουλινάρι, Ζουρπάτα, Κάτω Μέρη, Μπράχο, Άγιος Ιωάννη και Στυλάρη.
Από 4-11-1876 (ΦΕΚ 41/1876) ο Δήμος Δωρίου (Β) μετασχηματίστηκε ως εξής: Σουλιμά, Λάπι, Κούβελα, Μαυρομμάτι. Ο Δήμος Ηλεκρίδος δημιουργήθηκε ως εξής: Ψάρι (Β), Κλέσουρα, Κατσούρα, Σύρτζι, Δημάνδρα, Βλάκα, Χαλκιά.
Στις 6-9-1879 ο Δήμος Δωρίου υποβιβάστηκε στη Γ΄ τάξη (ΦΕΚ 65/1879).
Ο Δήμος Ηλεκτρίδος μετονομάστηκε σε Ηλέκτρας (ΦΕΚ. 89/1882). Με Διάταγμα της 12-8-1892 (ΦΕΚ. 282/1892) ο Δήμος καταργήθηκε και οι συνοικισμοί υπήχθησαν και πάλι στον Δήμο Δωρίου.
Με το Διάταγμα της 29-11-1906 η έδρα του Δήμου Δωρίου μετατέθηκε από το Σουλιμά στο Ψάρι (ΦΕΚ 276/1906).

Οι διατελέσαντες δήμαρχοι του Δήμου Δωρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και μετά από πολυετή έρευνα είναι οι εξής:

Στις 25-11-1835 διορίστηκε Δήμαρχος Δωρίου ο αγωνιστής της επανάστασης του 1821, από το Χρυσοχώρι, Αναγνώστης Καλαντζάκος. Ήταν ο πρώτος δήμαρχος του πρωτοσύστατου Δήμου Δωρίου.

Το 1839 Δήμαρχος Δωρίου ήταν ο Γεώργιος Τζόρης. Πολλές επικυρώσεις υπογραφών αιτήσεων οπλαρχηγών για αριστείο, από τα χωριά του Δήμου Δωρίου, φέρουν την υπογραφή του, από 23 Μαΐου 1839 έως 23 Ιανουαρίου 1840.

Το 1844 Δήμαρχος Δωρίου ήταν ο αγωνιστής της επανάστασης του 1821, από το Κλέσουρα, Δήμος Τότσης. Ο εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωρίου, στις 26-4-1844, φέρει την υπογραφή του.

Το 1847 με Β. Διάταγμα της 5 Απριλίου του 1847 διορίστηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Κανέλλος Πανομήτρος (ΦΕΚ 14, 2-5-1847) και Δημαρχιακοί Πάρεδροι οι: Α. Κατσικάρης, Κότσος Πανουσάκης και Π. Θανάσης. Ο εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωρίου στις 28-8-1852 φέρει τη υπογραφή του.

Το 1853 Δήμαρχος Δωρίου ήταν ο Τάσης Παπατσώρης. Στις 26 Οκτωβρίου του 1853 πρακτικό βουλευτικών εκλογών φέρει την υπογραφή του.

Το 1862 Δήμαρχος Δωρίου ήταν ο Δημήτρης Γκρίτζαλης. Ο εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωρίου στις 20-9-1862 φέρει την υπογραφή του. Επίσης εκλογικά πρακτικά στις 12 Φεβρουαρίου 1864 φέρουν την υπογραφή του.

Το 1866 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Κωνσταντίνος Παπατσώρης (εφημ. «Καλαμάτα» αριθ. φύλ 172, 16-4-1866). Οι εκλογές άρχισαν στις 31 Μαρτίου και τελείωσαν στις 3 Απριλίου.

Το 1870 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Δημήτριος Παπαδόπουλος (εφημ. Καλαμών «Πελοπόννησος», αριθ. φύλ 268, 28-5-1870. Ο εκλογικός κατάλογος στις 8-10-1871 φέρει την υπογραφή του. Οι εκλογές άρχισαν στις 12 και τελείωσαν στις 15 Μαρτίου 1870.

Το 1874 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Δημήτρης Γκρίτζαλης (εφημ. «Αυγή», 11-1-1874), σελ. 2). Οι εκλογές άρχισαν στις 4 και τελείωσαν στις 8 Ιανουαρίου 1874.

Το 1879 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Δημήτριος Παπατσώρης, ο οποίος παραιτήθηκε αρχές Νοεμβρίου για να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής της επαρχίας Τριφυλίας (εφημ. «Αλήθεια», αριθ. φύλ. 3858, 19-11-1881. Στις 4-9-1879 υπογράφει πρακτικά εκλογών του Δήμου Δωρίου. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 8 Απριλίου 1879.

Το 1883 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Τζήκος Μαυροειδής (εφημ. «Αιών», αριθ. φύλ 2, 7-7-1883, σελ. 25). Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 3 Ιουλίου 1883.

Το 1887 επανεκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Δημήτριος Παπατσώρης (εφημ. Αθηνών «Παλιγγενεσία», σελ. 3 και εφημ. «Ώρα», αριθ. φύλ. 242, σελ. 2, 9-7-1887). Το 1891 παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής της επαρχίας Τριφυλίας. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 3 Ιουλίου του 1887. 

Το 1891 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Γεώργιος Παπατσώρης (εφημ. Αθηνών «Νέα Εφημερίς», αριθ. φύλ 193 και εφημ. «Μεσσηνιακά Νέα, αριθ. φύλ. 50, 29-9-1958). Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 5 Ιουλίου του 1891. 

Το 1899 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Άρις Νασσόπουλος (εφημ. «Παλιγγενεσία», 8-9-1899, σελ. 2. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 5 Σεπτεμβρίου 1899.

Το 1907 εκλέχθηκε Δήμαρχος Δωρίου ο Παύλος Παπαδόγιαννης. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 1 Ιουλίου 1907. Στον οδηγό Ελλάδος Ν. Ιγγλέση του 1911 αναφέρεται το όνομά του, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος Δήμαρχος Δωρίου.

Σημ.: 1. Ο Δήμος Δωρίου επανασυστάθηκε το 1998 με τον νόμο ‘’ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ’’ και πρώτο δήμαρχο τον Παναγιώτη Σαραντόπουλο. Από το 2002 έως το 2010 εκλέχθηκε δήμαρχος ο Αντώνης Τάκης, ο οποίος ήταν ο τελευταίος δήμαρχος, αφού ο Δήμος Δωρίου καταργήθηκε με τον νόμο ‘’ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’’ και αποτελεί πλέον Δημοτική Ενότητα του Δήμου Οιχαλίας.
2. Με τη διοικητική διαίρεση του 1912 ο Δήμος Δωρίου καταργήθηκε και ακολούθησε η δημιουργία κοινοτήτων. Πρώτος κοινοτάρχης του Σουλιμά στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 9-2-1914 εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Γκιώνης. Στις 7-9-1916 και 28-9-1916 υπογράφει Πρακτικά του Ελληνικού Σχολείου Σουλιμά.

Έρευνα: Γιάννης Ανδριόπουλος, Λεωνίδας Θεοχάρης.
Αν προκύψουν νέα στοιχεία θα προστεθούν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου