Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Με την υπ.αρ.81/11 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου Οιχαλίας συγκροτήθηκε η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμισι έτη. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες. Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΡΙΟΥ)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1. Τακτικό Μέλος: Δέδε Μαρία, Αναπληρωτής: Οικονόμου Κωνσταντινιά, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Δωρίου
2. Τακτικό Μέλος: Τότσης Δημήτριος, Εκπρόσωπος τουΕμπορικού Συλλόγου Δωρίου
3. Τακτικό Μέλος: Γκότσης Ευθύμιος, Εκπρόσωπος του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου «Ο Δωριεύς»
4. Τακτικό Μέλος: Παπακώστας Λεωνίδας, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αγ. Γεωργίου
5. Τακτικό Μέλος: Κωτσιόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αγροτικού Αναδασμού και Αγροτικού Συνεταιρισμού Ψαρίου
6. Τακτικό Μέλος: Σταυρόπουλος Κανάρης, Εκπρόσωπος τουΕξωραϊστικού Συλλόγου Κόκλας
7. Τακτικό Μέλος: Μπούρκουλας Ιωάννης, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Βασιλικαίων Μεσσηνίας «Η Αγ. Τριάδα»
8. Τακτικό Μέλος: Αρνόκουρος Αναστάσιος, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Άνω Δωρίου
9. Τακτικό Μέλος: Βλάχος Δημοσθένης, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αμφιθέας
10. Τακτικό Μέλος: Γιαννακόπουλος Ηλίας, Αναπληρωτής: Ασημακόπουλος Παναγιώτης
11. Ζιώργας Βασίλειος, Δημοτικός Υπάλληλος
12. Λιόγας Νικόλαος, Υπάλληλος
13. Θεοδούλου Χρυσούλα, Καθηγήτρια
14. Ηλιόπουλος Αριστείδης, Δημότης

Πηγή: doriopress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου