Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Πληθυσμιακές μεταβολές οικισμών τ.Δήμου Δωρίου κατά τις απογραφές περιόδου 1879 ως 2011

Άνω Δώριο (Σουλιμά):
Έτος 1879 κάτ. 871, έτος 1889 κάτ. 1042, έτος 1896 κάτ. 1233, έτος 1907 κάτ. 1289, έτος 1920 κάτ. 658, έτος 1928 κάτ. 671, έτος 1940 κάτ. 589, έτος 1951 κάτ. 530, έτος 1961 κάτ. 376, έτος 1971 κάτ. 168, έτος 1981 κάτ. 168, έτος 1991 κάτ. 194, έτος 2001 κάτ. 181, έτος 2011 κάτ. 159.

Βασιλικό:
Έτος 1896 κάτ. 58, έτος 1907 κάτ. 124, έτος 1920 κάτ. 272, έτος 1928 κάτ. 403, έτος 1940 κάτ. 567, έτος 1951 κάτ. 544, έτος 1961 κάτ. 572, έτος 1971 κάτ. 527, έτος 1981 κάτ. 526, έτος 1991 κάτ. 484, έτος 2001 κάτ. 506, έτος 2011 κάτ.425.

Άνω Βασιλικό (Κατσούρα):
Έτος 1879 κάτ. 178, έτος 1889 κάτ. 207, έτος 1896 κάτ. 204, έτος 1907 κάτ. 233, έτος 1920 κάτ. 302, έτος 1928 κάτ. 288, έτος 1940 κάτ. 202, έτος 1951 κάτ. 166, έτος 1961 κάτ. 86.

Δροσοπηγή (Βυδίσοβα):
Έτος 1879 κάτ. 411, έτος 1889 κάτ. 451, έτος 1896 κάτ. 459, έτος 1920 κάτ. 493, έτος 1928 κάτ. 532, έτος 1940 κάτ. 306, έτος 1951 κάτ. 176, έτος 1961 κάτ. 123.

Δώριο (Κάτω Σουλιμά):
Έτος 1920 κάτ. 679, έτος 1928 κάτ. 306, έτος 1940 κάτ. 590, έτος 1951 κάτ. 975, έτος 1961 κάτ. 833, έτος 1971 κάτ. 950, έτος 1981 κάτ. 1257, έτος 1991 κάτ. 1368, έτος 2001 κάτ. 1139, έτος 2011 κάτ. 884.

Άγιος Αθανάσιος (Τακαίικα):
Έτος 1928 κάτ. 65, έτος 1940 κάτ. 100, έτος 1951 κάτ. 70, έτος 1961 κάτ. 51.

Άγιος Γεώργιος:
Έτος 1928 κάτ. 176, έτος 1940 κάτ. 203, έτος 1951 κάτ. 194, έτος 1961 κάτ. 103, έτος 1971 κάτ. 182, έτος 1981 κάτ. 265, έτος 1991 κάτ. 144, έτος 2001 κάτ. 131, έτος 2011 κάτ.79.

Άγιος Πέτρος (Γουβαλάρια):
Έτος 1928 κάτ. 202, έτος 1940 κάτ. 183, έτος 1951 κάτ. 175, έτος 1961 κάτ. 143, έτος 1971 κάτ. 11, έτος 1981 κάτ. 8, έτος 1991 κάτ. 7, έτος 2001 κάτ. 34, έτος 2011 κάτ. 45.

Αμφιθέα (Κλέσουρα):
Έτος 1879 κάτ. 426, έτος 1889 κάτ. 484, έτος 1896 κάτ. 512, έτος 1907 κάτ. 517, έτος 1920 κάτ. 487, έτος 1928 κάτ. 539, έτος 1940 κάτ. 564, έτος 1951 κάτ. 497, έτος 1961 κάτ. 363.

Άνω και Κάτω Αμφιθέα:
Έτος 1971 κάτ. 218, έτος 1981 κάτ. 129, έτος 1991 κάτ. 109, έτος 2001 κάτ. 112, έτος 2011 κάτ. 81 (Άνω 7 κάτ. - Κάτω 64 κάτ.).

Ελαιοχώριον (Ράχη Τσώρη):
Έτος 1928 κάτ. 130, έτος 1940 κάτ. 95, έτος 1951 κάτ. 102, έτος 1961 κάτ. 71.

Πεύκη (Κατσαμπανέικα):
Έτος 1928 κάτ. 70, έτος 1940 κάτ. 68, έτος 1951 κάτ. 81, έτος 1961 κάτ. 48.

Πυργάκι (Ράχη Σκέφερη):
Έτος 1928 κάτ. 155, έτος 1940 κάτ. 90, έτος 1951 κάτ. 66, έτος 1961 κάτ. 52.

Κόκλα:
Έτος 1940 κάτ. 354, έτος 1951 κάτ. 490, έτος 1961 κάτ. 533, έτος 1971 κάτ. 490, έτος 1981 κάτ. 443, έτος 1991 κάτ. 348, έτος 2001 κάτ. 344, έτος 2011 κάτ. 218.

Κάτω Μάλθη (Ακρόπολη):
Έτος 1951 κάτ. 80, έτος 1961 κάτ. 78, έτος 1971 κάτ. 64, έτος 1981 κάτ. 61, έτος 1991 κάτ. 80, έτος 2001 κάτ. 89, έτος 2011 κάτ. 67.

Κούβελα:
Έτος 1879 κάτ. 417, έτος 1889 κάτ. 441, έτος 1896 κάτ. 503, έτος 1907 κάτ. 498, έτος 1920 κάτ. 451, έτος 1928 κάτ. 475, έτος 1940 κάτ. 427, έτος 1951 κάτ. 382, έτος 1961 κάτ. 306, έτος 1971 κάτ. 165, έτος 1981 κάτ. 100, έτος 1991 κάτ. 190, έτος 2001 κάτ. 262, έτος 2011 κάτ. 180.

Μαυρομάτι:
Έτος 1879 κάτ. 86, έτος 1889 κάτ. 70, έτος 1896 κάτ. 66, έτος 1907 κάτ. 72, έτος 1920 κάτ. 46, έτος 1928 κάτ. 51, έτος 1940 κάτ. 61, έτος 1951 κάτ. 45, έτος 1961 κάτ. 26.

Κυψέλη (Μπιζό):
Έτος 1879 κάτ. 27, έτος 1889 κάτ. 32, έτος 1896 κάτ. 36, έτος 1907 κάτ. 46, έτος 1920 κάτ. 40, έτος 1928 κάτ. 44, έτος 1940 κάτ. 53, έτος 1951 κάτ. 72, έτος 1961 κάτ. 26, έτος 1971 κάτ. 8, έτος 1981 κάτ. 7, έτος 1991 κάτ. 28, έτος 2001 κάτ. 91, έτος 2011 κάτ. 38.

Μάλθη (Μποντιά):

Έτος 1879 κάτ. 275, έτος 1889 κάτ. 315, έτος 1896 κάτ. 290, έτος 1907 κάτ. 362, έτος 1920 κάτ. 397, έτος 1928 κάτ. 425, έτος 1940 κάτ. 432, έτος 1951 κάτ. 232, έτος 1961 κάτ. 269, έτος 1971 κάτ. 189, έτος 1981 κάτ. 169, έτος 1991 κάτ. 207, έτος 2001 κάτ. 155, έτος 2011 κάτ. 172.

Χαλκιά:
Έτος 1879 κάτ. 172, έτος 1889 κάτ. 237, έτος 1896 κάτ. 276, έτος 1907 κάτ. 244, έτος 1920 κάτ. 279, έτος 1928 κάτ. 273, έτος 1940 κάτ. 231, έτος 1951 κάτ. 200, έτος 1961 κάτ. 136, έτος 1971 κάτ. 80, έτος 1981 κάτ. 82, έτος 1991 κάτ. 163, έτος 2001 κάτ. 108, έτος 2011 κάτ. 70.

Χρυσοχώρι:
Έτος 1879 κάτ. 390, έτος 1889 κάτ. 367, έτος 1896 κάτ. 375, έτος 1907 κάτ. 428, έτος 1920 472, έτος 1928 κάτ. 497, έτος 1940 κάτ. 506, έτος 1951 κάτ. 465, έτος 1961 κάτ. 358, έτος 1971 κάτ. 257, έτος 1981 κάτ. 203, έτος 1991 κάτ. 192, έτος 2001 κάτ. 302, έτος 2011 κάτ. 249.

Ψάρι:
Έτος 1907 κάτ. 1706, έτος 1920 κάτ. 1712, έτος 1928 κάτ. 1882, έτος 1940 κάτ. 1207, έτος 1951 κάτ. 1297, έτος 1961 κάτ. 881, έτος 1971 κάτ. 662, έτος 1981 κάτ. 743, έτος 1991 κάτ. 457, έτος 2001 κάτ. 602, έτος 2011 κάτ. 461.

Άνω Ψάρι:
Έτος 1879 κάτ. 1223, έτος 1889 κάτ. 1280, έτος 1896 κάτ. 1443.

Άγιος Νικόλαος (Κολιότσι):
Έτος 1940 κάτ. 107, έτος 1951 κάτ. 59, έτος 1961 κάτ. 31, έτος 1971 κάτ. 24, έτος 1981 κάτ. 30, έτος 1991 κάτ. 70, έτος 2001 κάτ. 13, έτος 2011 κάτ. 13.

Κάτω Μέρη:
Έτος 1940 κάτ. 104, έτος 1951 κάτ. 103, έτος 1961 κάτ. 82, έτος 1971 κάτ. 37, έτος 1981 κάτ. 39, έτος 1991 κάτ. 12, έτος 2001 -, έτος 2011 κάτ. 24.

Σημ: Έρευνα Χρήστου Α. Τάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου