Ιστορικά

Δημόσιες υπηρεσίες στο Σουλιμά - Διατάγματα
Εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωρίου έτους 1871
Η ιστορία της περιοχής μας (Χρήστου Α. Τάκη)
Η Ιστορία του χωριού μας
Η Ιστορία του Σουλιμά και οι θρυλικοί Ντρέδες (βίντεο)
Η μεταφορά της έδρας του Δήμου Δωρίου από το Σουλιμά στο Ψάρι
Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Άνω Δωρίου (Σουλιμά)
Θρύλοι και μουσική - Η εκπομπή της Ευγενίας Περιορή (βίντεο)
Ιστορικό ημερολόγιο του Άνω Δωρίου (Σουλιμά)
Ο Δήμος Δωρίου το 1851