Ιστορικά

Γκαζνταίοι: η μεγαλύτερη φάρα στο Σουλιμά
Εκλογικός κατάλογος του Δήμου Δωρίου έτους 1871
Η ιστορία της περιοχής μας (Χρήστου Α. Τάκη)
Η Ιστορία του χωριού μας
Η Ιστορία του Σουλιμά και οι θρυλικοί Ντρέδες (βίντεο)
Η μεταφορά της έδρας του Δήμου Δωρίου από το Σουλιμά στο Ψάρι
Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Άνω Δωρίου (Σουλιμά)
Θρύλοι και μουσική - Η εκπομπή της Ευγενίας Περιορή (βίντεο)
Ιστορικό ημερολόγιο του Άνω Δωρίου (Σουλιμά)
Ο Δήμος Δωρίου το 1851
Οι Ντρέδες, ο καλύτερος στρατός του '21 (Λεωνίδα Θεοχάρη)
Οι παλαιές σφραγίδες του Δήμου Δωρίου με έδρα το Σουλιμά
Πεσόντες των Πολέμων 1912-1941 από το Σουλιμά και τα Σουλιμοχώρια
Πρακτικά βουλευτικών εκλογών ετών 1844-1873-1879 του Δήμου Δωρίου (έδρα το Σουλιμά)
Πρακτικά Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου) Σουλιμά
Σουλιμαίοι πληρεξούσιοι και βουλευτές
Σουλιμοχώρια - Ντρέδες (Λεωνίδα Γ. Θεοχάρη)
Τα αρχοντικά των Παπατσωραίων
Τζήκος Μαυροειδής - Ο Σουλιμαίος βουλευτής
Το Δημοτικό Σχολείο Άνω Δωρίου (Σουλιμά) εν έτη 1953. Του Δημήτρη Δριμή
Το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης Δωρίου (Χρ. Τάκη)
Το ξεκίνημα της Κατοχής - Περιστατικά στην περιοχή Δωρίου (Χρήστου Ανδρ. Τάκη)