Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

Αιτήσεις απονομής αριστείων των αγωνιστών του 1821 του χωριού Σουλιμά

Μετά το πέρας των πολεμικών επιχειρήσεων για την απελευθέρωση της Ελλάδας και την εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους υπό τον Όθωνα, η ελληνική κυβέρνηση, με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, θεσπίζει τα Αριστεία προς τιμήν των αγωνιστών, η χορήγηση των οποίων συνοδευόταν και από προνόμια (τιμητικές θέσεις στις επίσημες τελετές, ελευθερία οπλοφορίας κ.λπ.).
Στις 20 Μαΐου 1834, με ΒΔ “Προς αναγνώρισιν των εκδουλεύσεων προς την Πατρίδα όλων των αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών των κατά ξηρά και θάλασσα Ελληνικών στρατευμάτων» απονεμήθηκε στον καθένα από αυτούς «αριστείον» (μετάλλιο).
Στη μία όψη το μετάλλιο έφερε τον ελληνικό θυρεό με τον σταυρό ενώ στην άλλη την επιγραφή: «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος τοις γενναίοις της πατρίδος προμάχοις».
Το αριστείο (μετάλλιο) ήταν αργυρό για τους αξιωματικούς, χάλκινο για τους υπαξιωματικούς, σιδερένιο για τους στρατιώτες και κρεμόταν στο αριστερό μέρος του στήθους με κυανή ταινία. Το διάταγμα καθόριζε επίσης τους δικαιούχους, τους περιορισμούς ως προς την απονομή, τα προνόμια των κατόχων αλλά και τις περιπτώσεις αφαίρεσής του.
Το μετάλλιο που συνόδευε το αριστείο, χαρακτηρίζεται άλλοτε ως εθνόσημο και άλλοτε ως νομισματόσημο σε συνάρτηση με τη χρονική περίοδο και το σχετικό διάταγμα που προσδιόριζε τις λεπτομέρειες της απονομής του.
Το 1838, αποφασίστηκε να διατηρούν το μετάλλιο αυτό τα μέλη της οικογένειας εκείνου στον οποίο είχε απονεμηθεί, μετά τον θάνατό του, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να το φέρουν ούτε και να απολαμβάνουν τα αντίστοιχα προβλεπόμενα προνόμια.
Το αρχείο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και από πλευράς γενεαλογικής, αφού περιέχει πληθώρα ονομάτων μέσω των ατομικών και ομαδικών αιτήσεων για απονομή αριστείου ενώ αποτυπώνει, με γλαφυρό αρκετές φορές τρόπο, το κλίμα της εποχής κατά την οποία οι αγωνιστές της Επανάστασης θεωρούν ότι δικαιούνται πλέον να διεκδικήσουν μερίδιο αναγνώρισης των όσων προσέφεραν στην πατρίδα, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.
Δημοσιεύουμε, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, με αλφαβητική σειρά, τις αιτήσεις των αγωνιστών του χωριού Σουλιμά του Δήμου Δωρίου μαζί με την υπηρεσιακή αλληλογραφία που αφορούν τους: Γεωργάκη Αντωνόπουλο, Κωνσταντίνο Κατζαμπάνη, Αθανάσιο Κολιόπουλο, Αναστάσιο Μήτρου, Μήτρο Μπουτζικάκη, Γεώργιο Ντρε, Αναστάσιο Παπακωνσταντόπουλο, Αδάμη Παπατζόρη, Ιωάννη Τασόπουλο, Μήτρο Τασόπουλο και Δημητράκη Τριπόδη. Οι ημερομηνίες είναι της περιόδου 1839-1841, επί δημαρχίας Γεωργίου Τζόρη.
Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου