Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Η κατάσταση του Δήμου Δωρίου το 1879 σύμφωνα με την απογραφή

Ο Δήμος Δωρίου το 1879 αποτελείτο από τα εξής χωριά: Σουλιμά (έδρα του Δήμου) 871 κατοίκους, Κούβελα 417 κατοίκους, Λάπι 451 κατοίκους, Μαυρομμάτι 86 κατοίκους, Μπιζιό 27 κατοίκους.

Κάτοικοι: 1852

Έγγαμοι:
Άνδρες: 347, Γυναίκες: 347
Άγαμοι:
Άνδρες: 606, Γυναίκες: 436
Σε χηρεία:
Άνδρες: 19, Γυναίκες: 97

Οικογένειες: 358
Οικοδομές: 345
Οικίες: 340
Διάφορες: 5

Εγγράμματοι:
Άνδρες: 106, Γυναίκες: 3

Αγράμματοι:
Άνδρες: 866, Γυναίκες: 877

Πληθυσμός κατ’ επιτηδεύματα στον Δήμο Δωρίου:

Βιομήχανοι: 1
Έμποροι: 2
Κτηματίες: 24
Γεωργοί: 419
Ποιμένες: 118
Εργάτες: 8
Διδάσκαλοι: 1
Μαθητές: 25
Μαίες: 1
Κληρικοί: 4
Δημόσιοι υπάλληλοι: 1
Δημοτικοί υπάλληλοι: 1
Υπηρέτες: 7
Χωρίς επάγγελμα: 1240

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών - Στατιστική της Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου