Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Πρόταση για ένταξη της πλατείας Άνω Δωρίου στο πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 ''Αλέξανδρος Μπαλτατζής"»

Με την 192/2011 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας πρότεινε να υποβάλει αίτημα για ένταξη της μελέτης «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου», προϋπολογισμού 410896,47 € στο πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"».Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στόχοι του είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού και η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η μελέτη για την πλατεία του Άνω Δωρίου υπάρχει από το 2005 αφού είχε ανατεθεί από τον πρώην Δήμο Δωρίου στον μελετητή Ραούλ Ντέρας και είχε παραληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Δωρίου.

Πηγή: Doriopress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου