Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Καμία άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για διενέργεια πανηγυριών από τον Δήμο Οιχαλίας

Την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε κατεπείγον συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας, αποτελούμενης από τη Δήμαρχο κ. Γεωργακοπούλου και τους Αντιδημάρχους κ. Ντονά, κ. Τράγο, κ. Φίλο και κ. Μακρυνιώτη και συζητήθηκε ως μοναδικό θέμα η μη διενέργεια πανηγυριών στον Δήμο μας, με αφορμή την δημοσίευση της ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 44779 που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 3117/16-7-2021 ΦΕΚ τεύχος Β΄ όπου πλέον επιτρέπονται τα πανηγύρια.
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι λόγω του πένθους που συμμετέχει ο Δήμος Οιχαλίας για τον πρόσφατο και άδικο χαμό νέων συμπολιτών μας, για το 2021 να μην χορηγηθεί σε κανένα άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πλατειών κλπ για τη διενέργεια πανηγυριών.

Δήμος Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου