Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας η πλατεία Άνω Δωρίου για Δημόσιο Διαγωνισμό

Σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και λήψη απόφασης για διάφορα θέματα. 
Μεταξύ των θεμάτων είναι και τα εξής: 

- Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής κλήρωσης για ορισμό οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου Δήμου Οιχαλίας» με Α.Μ. 4/2019 π/σμού δαπάνης 293.875,54
- Καθορισμός των όρων Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου Δήμου Οιχαλίας» με Α.Μ. 4/2019 π/σμού δαπάνης 293.875,54 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου