Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Ψηφίστηκε το έργο αναπαλαίωσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του ιστορικού Άι Δημήτρη Άνω Δωρίου

Στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης την 26η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την 170008/42300/20-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ηλία Στρατηγάκου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε την «Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2019».
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.
Ανάμεσα στα έργα ήταν και το έργο με κωδικό ΚΑΠ00201 9025, που αφορά την «Αναπαλαίωση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Άνω Δωρίου Μεσσηνίας  και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 50.000 ευρώ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 323.

Πηγή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου