Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Αντάμωμα Απανταχού Μεσσηνίων - Συνέδριο Νέων και όχι Συνέδριο Τροποποίησης Καταστατικού

Αγαπητά μέλη της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας και Απανταχού Μεσσήνιοι,

Σας καλούμε στο 6ο Ετήσιο Αντάμωμα των απανταχού της γης Μεσσηνίων, που θα πραγματοποιηθεί στο BUKA RESORT στην παραλία Μπούκα Μεσσήνης, την Κυριακή 22 Ιουλίου και ώρα 20:30.
Επίσης σας ενημερώνουμε συνέχεια της με αριθμό 13/12-4-2018 επιστολής μας, σχετικά με την υποβολή προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού ότι το Διοικητικό Συμβουλίου, στη συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 2018, αποφάσισε να μην οργανώσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση του Καταστατικού, διότι υποβλήθηκαν μόλις τρεις προτάσεις μελών μας και επειδή η πιο λεπτομερειακή αντίκεινται στους ιδρυτικούς λόγους. Εξ αυτών φαίνεται ότι το θέμα δεν ενδιαφέρει το σώμα. Επισημαίνουμε ότι θα έπρεπε να υποβληθούν, με βάση την παράγραφο 2 του άρθρο 22 του Καταστατικού, τουλάχιστον 11 προτάσεις και ότι μια τέτοια αποδοχή, θα δημιουργούσε δεδικασμένο για διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων με δύο ή τρεις προτάσεις.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σχεδιάζουμε να οργανώσουμε Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων Μεσσηνίων Επιστημόνων το τελευταίο 10ήμερο Ιουλίου του 2019 με θέμα «Οι Απανταχού Νέοι Μεσσήνιοι Οραματίζονται για τη Μεσσηνία» και Προσυνέδριο φέτος ως προετοιμασία.
Καλούμε όλους τους Απανταχού Νέους Μεσσήνιους Επιστήμονες που θέλουν να εισηγηθούν θέμα στο Παγκόσμιο Συνέδριο του 2019 να μας υποβάλουν σύντομο βιογραφικό και θέμα εισήγησης. Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή θα πραγματοποιήσει την αξιολόγηση.

                    Η Πρόεδρος                                                   Ο Γραμματέας
          Ελένη Αλειφέρη-Καραθανάση                             Παναγιώτης Μπαζίγος
        Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου