Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

Ψηφίστηκε τελικά ο προϋπολογισμός του Δήμου Οιχαλίας

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας», με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Οιχαλίας, έτους 2018».
Ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Σταθόπουλος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, που προσκλήθηκε για τούτο νόμιμα. Εισηγητής του θέματος ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Κόλλιας.
ΥΠΕΡ ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Λιόγας Νικόλαος και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραμπούλας Δημήτριος, Τσουκαλάς Ανδρέας, Μακρυνιώτης Γεώργιος, Τασιόπουλος Ευστάθιος, Βεργής Ευθύμιος, Μιτζάς Ιωάννης, Ηλιόπουλος Ιωάννης, Κατσιμπάρος Ανδρέας, Κόλλιας Αθανάσιος, Μέρμηγκας Γεώργιος.
ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γεωργακοπούλου Παναγιώτα, Ντονάς Ηλίας, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Μπινίσκος Δημήτριος, Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος, Μπούζας Ιωάννης, Μαργαρίτης Ευστάθιος, Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Κούκης Παναγιώτης, Δρούμπαλης Παναγιώτης, Κόνιαρης Δημήτριος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποφάσισε (Κατά πλειοψηφία) την ψήφιση του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2018.

Πηγή: Διαύγεια Δήμου Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου