Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

Διακοπή των εργασιών στα Δημοτολόγια και τα Ληξιαρχεία της Χώρας

Με την υπ’ αρ. οικ.5/2018/02-01-18  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 3/Β/05-01-18), από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, τίθεται, σε παραγωγική λειτουργία, το Εθνικής εμβέλειας νέο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών».
Για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας, από την 12η Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00 μ.μ.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαιώσεων Δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας.
Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις, (π.χ. έκδοση διαβατηρίου), οι δημότες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Δημοτολόγιο του Δήμου.
Για τα Ληξιαρχεία των Δήμων της Χώρας, η διακοπή των εργασιών έχει οριστεί, από την 16η Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00 μ.μ..
Για την έκδοση αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων, (γέννησης, γάμου, θανάτου κλπ), οι δημότες μπορούν να προσέρχονται στο Ληξιαρχείο του Δήμου. Για τη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, εκτός από εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις (π.χ. θανάτου), οι δημότες προτείνεται να προσέρχονται μετά την 22η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών.
Η μετάβαση στο νέο σύστημα, συνιστά αναμφισβήτητα χρήσιμη προσαρμογή και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία.
Ο Δήμος μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να είναι απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα. Για τυχόν αναπόφευκτα προβλήματα, είναι αναγκαία η ψυχραιμία και η κατανόηση.

Πηγή: Δήμος Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου