Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων 2017-2018

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. Μεσσηνίας που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2017-2018, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από αρχές Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2017 στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης) με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β), οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:
Η αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων.
Η εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
Η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.
Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο 1 (ένα) στρέμμα.
Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2015-16 & 2016-17) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους.
Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα1)
Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες
Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης
Αίτηση ΟΣΔΕ έτους 2016
Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής
Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, στα γραφεία 213 και 212 στον 2ο όροφο (Διοικητήριο Μεσσηνίας τηλέφωνα 2721361213 και 2721361238) και στο γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου(τηλέφωνο 2723022151).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου