Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Υποχρεωτική άδεια για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Καλαμάτα 31-1-2014

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Μεσσηνίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της  περιοχής μας,  ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4056/12-3-2012 ( ΦΕΚ 52 Α΄), οι κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης,  υποχρεούνται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (δηλ. μέχρι 11-3-2015), να λάβουν άδεια εγκατάστασης με την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου δικαιολογητικά.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών ετών, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μόνο αν υποβληθεί η αίτηση, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και πληροφορίες για  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο 214 της  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Μεσσηνίας τηλ.  2721361214  Πληροφορίες  κ. Μανωλόπουλο Δ. και Μαυροειδή Ε.

ΑΠΟ  ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
    ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου