Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Σε εφαρμογή το πρόγραμμα Διαύγεια (Ν. 3861/10) στο Δήμο μας

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα της διοικητικής δράσης, ούτως ώστε να ενισχύεται η υπευθυνότητα, η συνέπεια και η λογοδοσία των φορέων και οργάνων της δημόσιας διοίκησης, και να εξασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας και η χρηστή διοίκηση, ενώ παράλληλα προωθείται η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, και η άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του.
Αυτή είναι μία σημαντική εξέλιξη αφού πλέον, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα με το πάτημα ενός πλήκτρου να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε όλα τις αποφάσεις του Δήμου. Δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν καμία αίτηση και δεν θα ταλαιπωρούνται καθόλου για να βρουν ένα έγγραφο που τους ενδιαφέρει.
Με το πρόγραμμα Διαύγεια, ο πολίτης θα ενημερώνεται άμεσα για όλες τις πράξεις της διοίκησης, έχοντας στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο, αλλά και να συμβάλλει εποικοδομητικά στη λήψη των αποφάσεων και την υλοποίησή τους.
Η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώρηση και ανάρτηση των αποφάσεων στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Τις αναρτήσεις του Δήμου Οιχαλίας στο πρόγραμμα «Διαύγεια», μπορείτε να τις βρείτε στο ακόλουθο link: http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosoixalias.

Πηγή: Ιστολόγιο Μερόπης Μεσσηνίας
Σημ: Μόνιμο link θα υπάρχει στο anodorio.blogspot.com (Ιστολόγια της περιοχής μας) για την διευκόλυνση των αναγνωστών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου