Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Διοικητικά Συμβούλια του Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Δωριτών ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ''ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ''

Από 25-11-1981 έως 18-5-1982
1) Παναγιώτης Ι. Αλλαγιάννης....................Πρόεδρος
2) Παναγιώτης Γ. Δεδεμάδης..................Αντιπρόεδρος
3) Ιωάννης Βασ. Πάλλας......................Γεν. Γραμματέας
4) Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης.................................Ταμίας
5) Βασίλειος Αναστ. Αντωνίου.........................Μέλος
6) Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας.................................-//-
7) Αναστάσιος Γ. Παναγιωτόπουλος.................-//-

Από 19-5-1982 έως 22-12-1982
1) Ιωάννης Σωτ. Κόντος..............................Πρόεδρος
2) Παναγιώτης Ι. Αλλαγιάννης...............Αντιπρόεδρος
3) Ιωάννης Βασ. Πάλλας.....................Γεν. Γραμματέας
4) Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης................................Ταμίας
5) Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης..............................Μέλος
6) Παναγιώτης Γ. Δεδεμάδης...............................-//-
7) Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας..................................-//-

Από 23-12-1982 έως 21-5-1984
1) Ιωάννης Βασ. Πάλλας............................Πρόεδρος
2) Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης..................Αντιπρόεδρος
3) Παναγιώτης Ι. Αλλαγιάννης...........Γεν. Γραμματέας
4) Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης...............................Ταμίας
5) Ιωάννης Σωτ. Κόντος...................................Μέλος
6) Παναγιώτης Γ. Δεδεμάδης..............................-//-
7) Αθανάσιος Ν. Κόλλιας (έως 30/5/83).............-//-
7α) Γεώργιος Ν. Τασιγιώργος (από 31/5/83)....-//-

Από 22-5-1984 έως 21-5-1986
1) Κων/νος Βασ. Πάλλας............................Πρόεδρος
2) Παναγιώτης Λυμπερόπουλος.............Αντιπρόεδρος
3) Αναστάσιος Σ. Τασιγιώργος.............Γεν. Γραμματέας
4) Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης...............................Ταμίας
5) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης...........................Μέλος
6) Παναγιώτης Γ. Δεδεμάδης.............................-//-
7) Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης...............................-//-

Από 22-5-1986 έως 10-5-1988

1) Κων/νος Βασ. Πάλλας..........................Πρόεδρος
2) Παναγιώτης Λυμπερόπουλος...........Αντιπρόεδρος
3) Αναστάσιος Σ. Τασιγιώργος...........Γεν. Γραμματέας
4) Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης.............................Ταμίας
5) Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης...........................Μέλος
6) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος.........................-//-
7) Αμβρόσιος Γ. Δεδεμάδης..............................-//-

Από 11-5-1988 έως 23-5-1990

1) Κων/νος Βασ. Πάλλας...........................Πρόεδρος
2) Παναγιώτης Λυμπερόπουλος............Αντιπρόεδρος
3) Αναστάσιος Σ. Τασιγιώργος............Γεν. Γραμματέας
4) Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης...............................Ταμίας
5) Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης............................Μέλος
6) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος.........................-//-
7) Αμβρόσιος Γ. Δεδεμάδης..............................-//-

Από 24-5-1990 έως 14-5-1992
1) Κων/νος Βασ. Πάλλας...........................Πρόεδρος
2) Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης..................Αντιπρόεδρος
3) Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας................Γεν. Γραμματέας
4) Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης............................Ταμίας
5) Αναστάσιος Σ. Τασιγιώργος......................Μέλος
6) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος........................-//-
7) Νικόλαος Παν. Σκόνδρας............................-//-

Από 15-5-1992 έως 28-5-1994
1) Κων/νος Βασ. Πάλλας...........................Πρόεδρος
2) Αναστάσιος Ι. Αλλαγιάννης..............Αντιπρόεδρος
3) Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας................Γεν. Γραμματέας
4) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος.......................Ταμίας
5) Βασιλική Ιωάν. Μαγκαφά..........................Μέλος
6) Νικόλαος Παν. Σκόνδρας.............................-//-
7) Νικόλαος Διον. Παπαδόπουλος..................-//-

Από 29-5-1994 έως 27-5-1996
1) Κων/νος Βασ. Πάλλας...........................Πρόεδρος
2) Αναστάσιος Ι. Αλλαγιάννης..............Αντιπρόεδρος
3) Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας.................Γεν. Γραμματέας (έως 25-2-1995)
3α) Νικόλαος Διον. Παπαδόπουλος..Γεν. Γραμματέας (από 26-2-1995)
4) Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης............................Ταμίας
5) Βασιλική Ιωάν. Μαγκαφά........................Μέλος
6) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος......................-//-
7) Νικόλαος Παν. Σκόνδρας..........................-//-

Από 28-5-1996 έως 26-5-1998

1) Κων/νος Βασ. Πάλλας..........................Πρόεδρος
2) Νικόλαος Παν. Σκόνδρας.................Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης.............Γεν. Γραμματέας
4) Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης............................Ταμίας
5) Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου..................Μέλος
6) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος.......................-//-
7) Βασιλική Ιωάν. Μαγκαφά...........................-//-

Από 27-5-1998 έως 29-5-2000

1) Κων/νος Βασ. Πάλλας..........................Πρόεδρος
2) Νικόλαος Παν. Σκόνδρας.................Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης.............Γεν. Γραμματέας
4) Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου...................Ταμίας
5) Νικόλαος Διον. Παπαδόπουλος................Μέλος
6) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος.......................-//-
7) Κων/νος Ιωάν. Πάλλας...............................-//-

Από 30-5-2000 έως 28-5-2002

1) Κων/νος Βασ. Πάλλας...........................Πρόεδρος
2) Δημήτριος Ε. Λυμπερόπουλος..........Αντιπρόεδρος
3) Αναστάσιος Δ. Αρνόκουρος..........Γεν. Γραμματέας
4) Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου....................Ταμίας
5) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος.......................Μέλος
6) Δημήτριος Παν. Λαμπρόπουλος..................-//-
7) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας................................-//-

Από 29-5-2002 έως 23-5-2004

1) Κων/νος Βασ. Πάλλας...........................Πρόεδρος
2) Δημήτριος Ε. Λυμπερόπουλος..........Αντιπρόεδρος
3) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας.................Γεν. Γραμματέας
4) Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου....................Ταμίας
5) Δημήτριος Αθαν. Δεδεμάδης.....................Μέλος
6) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος........................-//-
7) Δημήτριος Παν. Λαμπρόπουλος.................-//-

Από 24-5-2004 έως 28-5-2006
1) Κων/νος Βασ. Πάλλας..........................Πρόεδρος
2) Δημήτριος Αθαν. Δεδεμάδης...........Αντιπρόεδρος (έως 7-6-2005)
3) Δημήτριος Ε. Λυμπερόπουλος.................-//-          (από 7-6-2005)
4) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας................Γεν. Γραμματέας
5) Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου...................Ταμίας
6) Παύλος Παν. Ανδριόπουλος......................Μέλος
7) Δημήτριος Παν. Βαχαβιόλος........................-//-

Από 29-5-2006 έως 25-5-2008

1) Κων/νος Βασ. Πάλλας..........................Πρόεδρος
2) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης...............Αντιπρόεδρος
3) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας................Γεν. Γραμματέας
4) Δημήτριος Αθαν. Δεδεμάδης....................Ταμίας
5) Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου..................Μέλος
6) Παναγιώτης Παύλ. Ανδριόπουλος...............-//-
7) Δημήτριος Ε. Λυμπερόπουλος.....................-//-

Από 26-5-2008 έως 09-10-2010

1) Κων/νος Βασ. Πάλλας..........................Πρόεδρος
2) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης...............Αντιπρόεδρος
3) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας................Γεν. Γραμματέας
4) Δημήτριος Αθαν. Δεδεμάδης....................Ταμίας
5) Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου..................Μέλος
6) Παναγιώτης Παύλ. Ανδριόπουλος...............-//-
7) Δημήτριος Ε. Λυμπερόπουλος.....................-//-

Από 10-10-2010 έως 13-10-2012

1)
Κων/νος Βασ. Πάλλας..........................Πρόεδρος (έως 19-11-2010)
1α) Αναστάσιος Αρνόκουρος...................Πρόεδρος (από 21-11-2010)
2)
Αναστάσιος Δ. Αρνόκουρος..........Αντιπρόεδρος (έως 19-11-2010)
2α) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης..........Αντιπρόεδρος (από 21-11-2010)
3) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας.............Γεν. Γραμματέας
4) Όλγα Δημ. Δεδεμάδη..............................Ταμίας
5) Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος.................Μέλος
6) Παν/της Αναστ. Αντωνίου..........................-//-
7) Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος....................-//-


Από 14-10-2012 έως 11-10-2014
1) Αναστάσιος Δ. Αρνόκουρος..................Πρόεδρος  (έως 28-2-2013)
1α) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης..................Πρόεδρος  (από 1-3-2013)
2) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης..............Αντιπρόεδρος (έως 28-2-2013)

2α) Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος........Αντιπρόεδρος (από 1-3-2013)
3) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας...............Γεν. Γραμματέας
4) Όλγα Δημ. Δεδεμάδη................................Ταμίας
5) Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος...................Μέλος
6) Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος.....................-//-      (έως 28-2-2013)

6α) Αναστάσιος Δ. Αρνόκουρος.....................-//-       (από 1-3-2013)
7) Καλλιόπη Χατζάκη - Πάλλα........................-//-


Από 12-10-2014 έως 08-10-2016 

1) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης....................Πρόεδρος
2) Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος.........Αντιπρόεδρος
3) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας...............Γεν. Γραμματέας
4) Όλγα Δημ. Δεδεμάδη...............................Ταμίας
5) Αθανάσιος Αδ. Δεδεμάδης......................Μέλος
6) Νικόλαος Ι. Μπούσιος................................-//-
7) Γεράσιμος Χαρ. Μωραΐτης..........................-//-

Από 9-10-2016 έως 7-10-2018
1) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης.....................Πρόεδρος
2) Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος.........Αντιπρόεδρος
3) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας...............Γεν. Γραμματέας
4) Όλγα Δημ. Δεδεμάδη..............................Ταμίας
5) Ανδρέας Σάβ. Κόλλιας............................Μέλος
6) Γεράσιμος Χαρ. Μωραΐτης.......................-//-
7) Αθανάσιος Αδ. Δεδεμάδης........................-//-

Από 8-10-2018 έως σήμερα
1) Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης.....................Πρόεδρος
2) Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος.........Αντιπρόεδρος
3) Καλλιόπη Χατζάκη - Πάλλα..........Γεν. Γραμματέας
4) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας.........................Ταμίας
5) Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος................Μέλος
6) Ανδρέας Σάβ. Κόλλιας..............................-//-
7) Αθανάσιος Αδ. Δεδεμάδης......................-//-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου