Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Διοικητικά Συμβούλια του Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Δωριτών ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ''ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ''

Από 25-11-1981 έως 18-5-1982
1) Πρόεδρος: Παναγιώτης Ι. Αλλαγιάννης
2) Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γ. Δεδεμάδης
3) Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Βασ. Πάλλας
4) Ταμίας: Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Βασίλειος Αναστ. Αντωνίου
6) Μέλος: Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας
7) Μέλος: Αναστάσιος Γ. Παναγιωτόπουλος

Από 19-5-1982 έως 22-12-1982
1) 
Πρόεδρος: Ιωάννης Σωτ. Κόντος
2) Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ι. Αλλαγιάννης
3) Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Βασ. Πάλλας
4) Ταμίας: Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης
6) Μέλος: Παναγιώτης Γ. Δεδεμάδης
7) Μέλος: Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας

Από 23-12-1982 έως 21-5-1984
1) 
Πρόεδρος: Ιωάννης Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης
3) Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Ι. Αλλαγιάννης
4) Ταμίας: Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Ιωάννης Σωτ. Κόντος
6) Μέλος: Παναγιώτης Γ. Δεδεμάδης
7) Μέλος: Αθανάσιος Ν. Κόλλιας (έως 30/5/83)
7α) Μέλος: Γεώργιος Ν. Τασιγιώργος (από 31/5/83)

Από 22-5-1984 έως 21-5-1986
1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ανδρ. Λυμπερόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Σ. Τασιγιώργος
4) Ταμίας: Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης
6) Μέλος: Παναγιώτης Γ. Δεδεμάδης
7) Μέλος: Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης

Από 22-5-1986 έως 10-5-1988

1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ανδρ. Λυμπερόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Σωτ. Τασιγιώργος
4) Ταμίας: Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης
6) Μέλος: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
7) Μέλος: Αμβρόσιος Γ. Δεδεμάδης

Από 11-5-1988 έως 23-5-1990

1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ανδρ. Λυμπερόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Σωτ. Τασιγιώργος
4) Ταμίας: Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης
6) Μέλος: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
7) Μέλος: Αμβρόσιος Γ. Δεδεμάδης

Από 24-5-1990 έως 14-5-1992
1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Κων/νος Γ/Μ Δεδεμάδης
3) Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας
4) Ταμίας: Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Αναστάσιος Σωτ. Τασιγιώργος
6) Μέλος: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
7) Μέλος: Νικόλαος Παν. Σκόνδρας

Από 15-5-1992 έως 28-5-1994
1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Ι. Αλλαγιάννης
3) Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας
4) Ταμίας: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
5) Μέλος: Βασιλική σύζ. Ιωάν. Μαγκαφά
6) Μέλος: Νικόλαος Παν. Σκόνδρας
7) Μέλος: Νικόλαος Διον. Παπαδόπουλος

Από 29-5-1994 έως 27-5-1996
1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Ι. Αλλαγιάννης
3) Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας (έως 25-2-1995)
3α) Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Διον. Παπαδόπουλος (από 26-2-1995)
4) Ταμίας: Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Βασιλική σύζ. Ιωάν. Μαγκαφά
6) Μέλος: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
7) Μέλος: Νικόλαος Παν. Σκόνδρας

Από 28-5-1996 έως 26-5-1998

1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παν. Σκόνδρας
3) Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης
4) Ταμίας: Αδάμ Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου
6) Μέλος: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
7) Μέλος: Βασιλική σύζ. Ιωάν. Μαγκαφά

Από 27-5-1998 έως 29-5-2000

1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παν. Σκόνδρας
3) Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης
4) Ταμίας: Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου
5) Μέλος: Νικόλαος Διον. Παπαδόπουλος
6) Μέλος: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
7) Μέλος: Κων/νος Ιωάν. Πάλλας

Από 30-5-2000 έως 28-5-2002

1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ευστ. Λυμπερόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Δημ. Αρνόκουρος
4) Ταμίας: Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου
5) Μέλος: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
6) Μέλος: Δημήτριος Παν. Λαμπρόπουλος
7) Μέλος: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας

Από 29-5-2002 έως 23-5-2004

1) Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ευστ. Λυμπερόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας
4) Ταμίας: Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου
5) Μέλος: Δημήτριος Αθαν. Δεδεμάδης
6) Μέλος: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
7) Μέλος: Δημήτριος Παν. Λαμπρόπουλος

Από 24-5-2004 έως 28-5-2006
1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Αθαν. Δεδεμάδης (έως 7-6-2005)
3) Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ευστ. Λυμπερόπουλος (από 7-6-2005)
4) Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας
5) Ταμίας: Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου
6) Μέλος: Παύλος Παν. Ανδριόπουλος
7) Μέλος: Δημήτριος Παν. Βαχαβιόλος

Από 29-5-2006 έως 25-5-2008

1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης
3) Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας
4) Ταμίας: Δημήτριος Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου
6) Μέλος: Παναγιώτης Παύλ. Ανδριόπουλος
7) Μέλος:  Δημήτριος Ευστ. Λυμπερόπουλος

Από 26-5-2008 έως 09-10-2010
1) Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης
3) Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας
4) Ταμίας: Δημήτριος Αθαν. Δεδεμάδης
5) Μέλος: Παναγιώτης Αναστ. Αντωνίου
6) Μέλος: Παναγιώτης Παύλ. Ανδριόπουλος
7) Μέλος: Δημήτριος Ευστ. Λυμπερόπουλος

Από 10-10-2010 έως 13-10-2012

1) 
Πρόεδρος: Κων/νος Βασ. Πάλλας (έως 19-11-2010)
1α) Πρόεδρος: Αναστάσιος Αρνόκουρος (από 21-11-2010)
2) Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Δημ. Αρνόκουρος (έως 19-11-2010)
2α) Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης (από 21-11-2010)
3) Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας
4) Ταμίας: Όλγα Δημ. Δεδεμάδη
5) Μέλος: Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος
6) Μέλος: Παν/της Αναστ. Αντωνίου
7) Μέλος: Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος

Από 14-10-2012 έως 11-10-2014
1) Πρόεδρος: Αναστάσιος Δημ. Αρνόκουρος (έως 28-2-2013)
1α) Πρόεδρος: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης (από 1-3-2013)
2) Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης (έως 28-2-2013)
2α) Αντιπρόεδρος: Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος (από 1-3-2013)
3) Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας
4) Ταμίας: Όλγα Δημ. Δεδεμάδη
5) Μέλος: Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος
6) Μέλος: Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος (έως 28-2-2013)
6α) Μέλος: Αναστάσιος Δ. Αρνόκουρος (από 1-3-2013)
7) Μέλος: Καλλιόπη Χατζάκη - Πάλλα

Από 12-10-2014 έως 08-10-2016 

1) Πρόεδρος: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης
2) Αντιπρόεδρος: Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας
4) Ταμίας: Όλγα Δημ. Δεδεμάδη
5) Μέλος: Αθανάσιος Αδ. Δεδεμάδης
6) Μέλος: Νικόλαος Ι. Μπούσιος
7) Μέλος: Γεράσιμος Χαρ. Μωραΐτης

Από 9-10-2016 έως 7-10-2018
1) Πρόεδρος: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης
2) Αντιπρόεδρος: Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας
4) Ταμίας: Όλγα Δημ. Δεδεμάδη
5) Μέλος: Ανδρέας Σάβ. Κόλλιας
6) Μέλος: Γεράσιμος Χαρ. Μωραΐτης
7) Μέλος: Αθανάσιος Αδ. Δεδεμάδης

Από 8-10-2018 έως 28-5-2022
1) Πρόεδρος: Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης
2) Αντιπρόεδρος: Παν/της Παύλ. Ανδριόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας: Καλλιόπη Χατζάκη - Πάλλα
4) Ταμίας: Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας
5) Μέλος: Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος (ως 31-10-2021)
6) Ανδρέας Σάβ. Κόλλιας
7) Αθανάσιος Αδ. Δεδεμάδης

Από 29-5-2022 έως σήμερα
1) Πρόεδρος: Ιωάννης Βασ. Πάλλας
2) Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Διον. Παπαδόπουλος
3) Γεν. Γραμματέας: Καλλιόπη Χατζάκη - Πάλλα
4) Ταμίας: Νικόλαος Φωτ. κόλλιας
5) Μέλος: Παναγιώτης Παύλ. Ανδριόπουλος
6) Μέλος: Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας
7) Μέλος: Νικόλαος Παν. Σκόνδρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου