Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Δήμος Οιχαλίας: Ενημέρωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων

Μέχρι τέλος Μαΐου η προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες

Τον κώδωνα του κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών κρούουν οι εμπλεκόμενοι φορείς δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, με τις επιπτώσεις της να είναι ήδη ορατές.
Ο Δήμος Οιχαλίας που μεριμνά για την πρόληψη έχοντας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνει τους δημότες για τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά στον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός ορίων σε εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού Νόμου, καθώς και για την παράταση ενός μηνός που δόθηκε, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν κυρώσεις.
Συγκεκριμένα, όσοι έχουν στην ιδιοκτησία τους ή εκμεταλλεύονται οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται στις εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, περιοχές, αλλά και στις εκτός σχεδίου, καθώς και 100 μ. από τα όρια των παραπάνω ή έχουν κτίσμα σε εκτός σχεδίου που δεν υπάγεται σε δασική Νομοθεσία, υποχρεούνται έως τις 31 Μαΐου 2024 να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, προς αποφυγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω ύπαρξης ξερών χόρτων και σκουπιδιών.
Οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο, ενώ αναμένεται η έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής φόρμας καταγγελιών. Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι δεν προβούν στον καθαρισμό μέχρι το τέλος Μαΐου ύστερα από την παράταση που δόθηκε και δεν υποβάλλουν τη δήλωση, θα έρθουν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου ύψους 1.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως αν χρειαστεί να προβεί σε καθαρισμό ο Δήμος λόγω μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση καθαρισμού εκ μέρους του ιδιοκτήτη, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται ως παρασχεθείσα η συναίνεση του υπόχρεου στη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον οικείο Δήμο. Σύμφωνα με όσα προβλέπει επίσης ο Νόμος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση. 
Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 180 έως 360 ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα 70 ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα 150 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου