Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Μεταφορά έργων στη Μεσσηνία, από το πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τ. Θεοδωρικάκου, εγκρίθηκε η «μεταφορά από το Πρόγραμμα “ΦιλόδημοςI” στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι συναινούν οι δικαιούχοι των εν λόγω έργων».
Μετά την έκδοσή της η απόφαση εστάλη εγγράφως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε όλους τους δικαιούχους των έργων ανά την Ελλάδα (Δήμους, ΔΕΥΑ κ.λπ.). 
Με τα έγγραφα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ζητείται να ληφθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου κάθε Δήμου, ΔΕΥΑ κ.λπ., με την οποία να δοθεί συναίνεση για τη μεταφορά του/των έργου/έργων του, από το “Φιλόδημος Ι” στο “Τρίτσης”, επιπλέον να οριστεί και να εξουσιοδοτηθεί νόμιμος εκπρόσωπος κάθε Δήμου που θα υπογράψει τα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κ.λπ.). 
Τα έργα στη Μεσσηνία:

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τοπικής Κοινότητας Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα - Μεσσήνη με 11.127.000 ευρώ.
2. ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Έργα ενίσχυσης δικτύου ύδρευσης Δήμου Πύλου-Νέστορος με 3.000.000 ευρώ.
3. ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Έργα βελτίωσης Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας με 3.000.000 ευρώ. 
4. ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στην Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης με 2.008.064,52 ευρώ.
5. ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ: Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού συνδέσμου από Αγ. Φλώρο έως δεξαμενή Τοπικής Κοινότητας Μελιγαλά και αγωγών ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες Διαβολιτσίου, Μίλα και Σκάλας Δήμου Οιχαλίας με 2.076.612,90 ευρώ.
6. ΔΕΥΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού πηγών Πλάτης της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών με 380.000 ευρώ.
7. ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ: Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Οιχαλίας με 868.000 ευρώ.
8. ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Αβραμιού, Στρεφίου και Πανιπερίου με 868.000,00 ευρώ. 
9. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας με 868.000,00 ευρώ.
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 868.000 ευρώ.
10. ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ: Έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 699.950 ευρώ.
11. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Αποκατάσταση και επανάχρηση πρώην δημοτικού Σχολείου Ίκλαινας και πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου του Δήμου Πύλου - Νέστορος με 774.360 ευρώ.
12. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και ΓΕΛ Κορώνης με 5.995.535 ευρώ.

Πηγή: tharrownews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου