Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Οιχαλίας - Καθορισμός όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού πλατείας Άνω Δωρίου

Tην Τετάρτη 12-06-2019  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά θα πραγματοποιηθεί ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Περί έγκρισης κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου 389/2019 με θέμα: {Ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»}.
2. Περί έγκρισης του από 22-5-2019 1ου πρακτικού του άγονου διαγωνισμού της υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ».
3. Περί έγκρισης του από 14-5-2019 1ου πρακτικού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού σε Ευρώ για την προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Οιχαλίας», με Α.Μ. 2/2019 π/σμού δαπάνης 211.000,00 €, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
4. Περί καθορισμού των όρων Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση ιστορικών χώρων και διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωρίου Δήμου Οιχαλίας», με Α.Μ. 4/2019 π/σμού δαπάνης 293.875,54 €.
5. Περί καθορισμού των όρων Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή Πατρικής Οικίας Μαρίας Κάλλας», με Α.Μ. 15/2018 π/σμού δαπάνης 300.000,00 €.

Πηγή: Διαύγεια Δήμου Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου