Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

Ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων για το έτος 2017

Οι ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας και Τριφυλίας ενημερώνουν τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων την υποχρέωσή τους:
1. Να διενεργήσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων για το έτος 2017.
Υποχρέωση απογραφής έχουν και οι εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.
2. Να υποβάλουν κατά την απογραφή:
α. αντίγραφο της σελίδας του Μητρώου που περιλαμβάνει την απογραφή, σωστά και πλήρως ενημερωμένο.
β. Μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά.
αντίγραφο Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής
γ. Δελτίο Εμβολιασμού ή /και Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου
δ. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων
3. Η κοινοποίηση της απογραφής μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr/, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες. Εκδίδεται βεβαίωση απογραφής που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο μητρώο τους και κατατίθεται στις άνω ΔΑΟΚ.
Οι απογραφές πραγματοποιούνται στα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους και δεν θα ξεπερνούν την 15η Δεκεμβρίου.
Καλούνται επίσης οι κτηνοτρόφοι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, να προσέρχονται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής τους από 8.00-11.00 π.μ κατά τις εργάσιμες μέρες κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης ως εξής:

 Από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου