Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Σε αδιέξοδο οδηγείται η διαδημοτική διαχείριση σκουπιδιών Οιχαλίας - Μεσσήνης

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ φορά συνεδρίασε η Επιτροπή που έχει οριστεί με την αριθμ. 107/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να υποδειχθεί κατάλληλη θέση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Οιχαλίας, για τη χωροθέτηση της μονάδας προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της σύμβασης της διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Μεσσήνης για την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων για την Επεξεργασία των Οικιακών και Δημοτικών Απορριμμάτων των Δήμων Μεσσήνης και Οιχαλίας», το οποίο ορίζει την πρόταση ενός σημείου από κάθε Δήμο (Μεσσήνη και Οιχαλία), προκειμένου στην συνέχεια να διερευνηθεί το καταλληλότερο εξ’ αυτών.  Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Δήμο Οιχαλίας, κατά την διάρκεια και των τριών συνεδριάσεων υπήρξαν σε ό,τι αφορά τον Δήμο, δύο εναλλακτικές προτάσεις προτεινόμενων χώρων, οι οποίοι διερευνήθηκαν ως δυνητικές εναλλακτικές λύσεις για την δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η μία στην περιοχή της παλαιάς χωματερής Δωρίου, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης και η άλλη στην περιοχή της Τ.Κ. Καλυβίων. Κατά την διάρκεια και των τριών συνεδριάσεων της Επιτροπής διερευνήθηκε η καταλληλότητα και των δύο χώρων, ως προς πλήθος κριτηρίων τα οποία ενδεικτικά αφορούν περιβαλλοντικά, οικονομικά, αδειοδοτικά, γεωλογικά και χωροταξικά κριτήρια. Επισημάνθηκε δε, ότι τυχόν μη υπόδειξη κατάλληλου χώρου στην φάση αυτή, θα έχει ως συνέπεια πλήρες αδιέξοδο ως προς την εναπόθεση των αστικών απορριμμάτων, τα οποία σήμερα επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυμένη «χωματερή» στον Μελιγαλά. Παράλληλα, τέθηκε σε γνώση των μελών της Επιτροπής το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, σύμφωνα με το οποίο κάθε ΟΤΑ είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει την διαλογή (επεξεργασία) των αστικών απορριμμάτων πριν τα διαθέσει ως υπόλειμμα, σε αδειοδοτημένο χώρο. Τυχόν μη συμμόρφωση επισύρει χρηματική επιβάρυνση για κάθε ΟΤΑ, σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο αποτελεί Νόμο του Κράτους.
Παρά την κρισιμότητα της συνεδρίασης και της επικείμενης απόφασης αυτής, η Επιτροπή τελικά δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει σε καμία από τις δύο προτεινόμενες δυνητικές λύσεις, ενώ κανένα από τα μέλη της Επιτροπής που απέρριψαν και τις δύο εναλλακτικές, δεν πρότεινε τρίτη εναλλακτική.
Συγκεκριμένα κατά την συνεδρίαση της παραπάνω επιτροπής και οι τρείς εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, εκ των οποίων οι δύο είναι επικεφαλείς παρατάξεων, τήρησαν αρνητική στάση, είτε ψηφίζοντας παρών, είτε ψηφίζοντας αρνητικά και για τις δύο προτεινόμενες θέσεις, με τον ισχυρισμό ότι αυτές είναι ακατάλληλες, είτε ψηφίζοντας λευκό ισχυριζόμενοι ότι και οι δύο θέσεις είναι ίδιες χωρίς τη δυνατότητα επιλογής την μιας εκ δύο και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο προτείνεται κλήρωση.
Με βάση την εξέλιξη αυτή, το θέμα παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να αποφασίσει σχετικά.
Κατόπιν των παραπάνω προς ενημέρωση των Δημοτών, γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι με ευθύνη των εκείνων των μελών της επιτροπής, που όχι μόνο αντικρούουν κάθε προσπάθεια για λύση, αλλά παράλληλα δεν αντιπροτείνουν καμία εναλλακτική πρόταση, η κατάσταση ωθείται μάλλον στην «μη εξεύρεση λύσης. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους δημότες ότι «λευκό» σημαίνει «…τα απορρίμματα στον Δήμο Οιχαλίας σε ήδη βεβαρυμμένη χωματερή» και με  μεγάλα πρόστιμα να βαρύνουν άμεσα τον Δήμο μας.
Τον λόγο πλέον έχει το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο καλούνται όλοι πλέον να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να επιτελέσουν τον σκοπό και την εντολή που τους έδωσαν οι δημότες της Οιχαλίας.

Πηγή:foninews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου