Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011

Δημαιρεσίες Δήμου Οιχαλίας

Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Κώστας Μιχαλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Γεωργιόπουλος
Γραμματέας: Γιάννης Δημητριάδης
Οικονομική Επιτροπή: Τακτικά μέλη: Γιάννης Μιτζάς, Δημήτρης Λιακόπουλος, Λεωνίδας Φίλος, Γιώργος Κατσαμπάνης, Ελένη Αλειφέρη, Σπύρος Αδαμόπουλος.
Αναπληρωματικά μέλη: Στάθης Τασσιόπουλος, Ηλίας Σακελαριάδης, Ηλίας Σταυρόπουλος, Αριστόδημος Καρμπαλιώτης, Δημήτρης Καραμπούλας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Τακτικά μέλη: Παναγιώτα Τσάλτα, Ηλίας Σακελαριάδης, Γιάννης Δημητριάδης, Χρυσούλα Βλάχου, Γιώργος Διαγούπης, Κώστας Δημητρακόπουλος.
Αναπληρωματικά μέλη: Αθανασία Παπαδοπούλου, Ηλίας Ντονάς, Αντώνης Τάκης, Παναγιώτης Παπανδρέου, Γιάννης Παπαδόπουλος.

Πηγή: Ελευθερία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου