Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

Παραδείσια - Τσακώνα. Απαντήσεις από τον υφυπουργό κ. Γιάννη Μαγκριώτη

Aόριστες απαντήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του δρόμου στο τμήμα Παραδείσια-Τσακώνα, δίνει ο υφυπουργός Υποδομών Γιάν. Μαγκριώτης απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών Γιάν. Λαμπρόπουλου και Ν. Γιαννακοπούλου. “Διπλωματικά“ αναφέρει ότι «καταβάλλονται πολύ μεγάλες προσπάθειες από τα συναρμόδια υπουργεία, για τη χρηματοδότηση» και αναφέρεται ως “στόχος“ η προσωρινή παράδοση την άνοιξη και η οριστική το φθινόπωρο του
2011.
Αναλυτικά στην απάντηση ο κ. Μαγκριώτης αναφέρει:
1. Το κύριο αντικείμενο του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της Ε.Ο. Τριπόλεως-Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια-Τσακώνα», είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η ευρεία κατολίσθηση που συνέβη τον Φεβρουάριο του 2003 και είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να τεθεί εκτός κυκλοφορίας το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης- Καλαμάτας μήκους 11,4 χλμ. περίπου, το οποίο είχε κατασκευασθεί κατά την περίοδο 1991-2000 με ευθύνη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του προαναφερόμενου έργου, υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2006 και το έργο αυτό χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.
3. Στις εργασίες ανακατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, περιλαμβάνονται διάφορα τεχνικά έργα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι η κατασκευή κοιλαδογέφυρας, μήκους 475 μ., η κατασκευή δύο γεφυρών μήκους 160 μ, η κάθε μία, ημιστέγαστρο μήκους 300 μ., στέγαστρο μήκους 125 μ., οπλισμένα επιχώματα, οχετοί, πασσαλότοιχοι και η κατασκευή της μεταλλικής γέφυραςΤ4, μήκους 390 μ. στην περιοχή της μεγάλης κατολίσθησης. Αναλυτικότερα:
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικό έργο, ίσως το πλέον σύνθετο που κατασκευάζεται αυτή την στιγμή στην Ελλάδα.
Στο υπόψη έργο, παρουσιάσθηκαν προβλήματα κατά την διάρκεια κατασκευής του τα οποία αφορούσαν κυρίως κατολισθητικά φαινόμενα σε διάφορες θέσεις και έπρεπε να αντιμετωπισθούν με νέες γεωτεχνικές μελέτες. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο του έργου που αφορά τις μελέτες, όλα τα προβλήματα είναι πλέον αντιμετωπίσιμα και έχει κατασκευαστεί ένα μεγάλο τμήμα του έργου, που αντιπροσωπεύει περίπου το 67% του συνολικού αντικειμένου.
Έχουν ολοκληρωθεί τα μεγάλα τεχνικά έργα (κοιλαδογέφυρα, γέφυρες κ.λπ.), η θεμελίωση της γέφυρας Τ4 και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των βάθρων της.
4. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου, είναι η 28-10-2011.
5. Στο έργο αυτό παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην ομαλή ροή χρηματοδότησής του, καθόσον χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, σε μία δύσκολη δημοσιοοικονομικά συγκυρία για τη χώρα μας και καταβάλλονται πολύ μεγάλες προσπάθειες, από όλα τα συναρμόδια υπουργεία, για την χρηματοδότησή του.
6. Στόχος είναι να παραδοθεί το έργο στην κυκλοφορία σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:
α) Στην πρώτη φάση, η οποία υπολογίζεται την άνοιξη του 2011, να δοθεί στην κυκλοφορία όλο το τμήμα του έργου, με εξαίρεση την γέφυρα Τ4, όπου η κυκλοφορία για 800 μ. περίπου θα γίνεται με παράκαμψη της Τ4, η οποία σημειωτέον είναι δύσκολη και ιδιαίτερη κατασκευή.
β) Στη δεύτερη φάση, η οποία προσδιορίζεται το φθινόπωρο του 2011, να έχει ολοκληρωθεί η γέφυρα Τ4 και εντός του 2011 πλέον να έχει ολοκληρωθεί το τμήμα Παραδείσια - Τσακώνα και σε συνδυασμό με το τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα, το οποίο θα δοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του 2011, να δοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, μέχρι την είσοδο της Καλαμάτας.

Πηγή: Ελευθερία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου