Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

Αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών στο νέο Δήμο Οιχαλίας

Εκλ. τμήματα......Γραμμένοι......Ψήφισαν....Έγκυρα.....Άκυρα....Λευκά
72/72......................22.752............11.692........11.298.......314..........80


Υποψήφιος.............................................Ποσοστό.........Ψήφοι.......Έδρες
Μπάμης Φίλιππος ....................................48,16%..........5.441...........7 

Εκλoγική Περιφέρεια....................................Ποσοστό...........Ψήφοι
Ανδανίας..........................................................56,22%............1.473
Δωρίου.............................................................42,55%............1.057
Είρας................................................................36,29%...............229
Μελιγαλά..........................................................46,38%...........1.514
Οιχαλίας...........................................................50,80%............1.168


Αλειφέρη Ελένη.........................................47,34%...........5.348..........6
Ανδανίας..........................................................38,74%............1.015
Δωρίου.............................................................50,60%............1.257
Είρας................................................................58,32%...............368
Μελιγαλά.........................................................50,55%............1.650
Οιχαλίας...........................................................46,02%...........1.058

Παπανδρέου Παν/της.................................4,51%.............509...........1
Ανδανίας...........................................................5,04%................132
Δωρίου..............................................................6,84%................170
Είρας.................................................................5,39%..................34
Μελιγαλά..........................................................3,06%................100
Οιχαλίας............................................................3,18%.................73
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου