Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας - Τηλέφωνα

Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης - Πρόεδρος - Τηλ.: 6983-523.668
Παναγιώτης Π. Ανδριόπουλος - Αντιπρόεδρος - Τηλ.: 6980-820.060
Καλλιόπη Χατζάκη-Πάλλα - Γεν. Γραμματέας - Τηλ.: 6973-059.212
Νικόλαος Φ. Κόλλιας - Ταμίας - Τηλ.: 6932-413.061
Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος - Μέλος - Τηλ.: 6906-461.104
Ανδρέας Σάβ. Κόλλιας - Μέλος - Τηλ.: 6977-758.050
Αθανάσιος Αδ. Δεδεμάδης - Μέλος - Τηλ.: 6944-565.050