Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας - Τηλέφωνα επικοινωνίας

Ιωάννης Βασ. Πάλλας - Πρόεδρος - Τηλ.: 6944-183.293
Νικόλαος Διον. Παπαδόπουλος - Αντιπρόεδρος - Τηλ.: 6944-540.952
Καλλιόπη Χατζάκη-Πάλλα - Γεν. Γραμματέας - Τηλ.: 6973-059.212
Νικόλαος Φ. Κόλλιας - Ταμίας - Τηλ.: 6932-413.061
Παναγιώτης Π. Ανδριόπουλος - Μέλος - Τηλ.: 6980-820.060 
Αθανάσιος Νικ. Κόλλιας 
- Μέλος - Τηλ.: 6936-528.097
Νικόλαος Παν. Σκόνδρας - Μέλος - Τηλ.: