Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

Ενίσχυση της καθαριότητας στον Δήμο Οιχαλίας

Ύστερα από συστηματικές και μεθοδευμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κα Βαλάτσου Γεωργία, με απόφασή της, τροποποίησε το με αρ. πρωτ.4832/4-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 11.000.000,00 € για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, ως προς την αιτιολογία χρηματοδότησης του Δήμου μας. 
Συγκεκριμένα, κατόπιν και της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/27681/157/12.03.2020 Σύμφωνης Γνώμης του Γ.Γ. Συντονισμού και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κου Γραφάκου Μανώλη, το αναλογούν ποσό, της τάξεως των 680.000,00 €, που αντιστοιχεί για τον Δήμο μας, επρόκειτο να διατεθεί για τις προμήθειες απορριμματοφόρου, μηχανικού σαρώθρου, μεταλλικών κάδων και πλυντηρίου κάδων
Με τον τρόπο αυτό, είμαστε σε θέση να καλύψουμε τρέχουσες και πραγματικές ανάγκες του Δήμου μας, συντελώντας στην βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας.

Δήμος Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου