Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του Συλλόγου Άνω Δωριτών στις 9-10-2016

                                     Πρόσκληση
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 9 Οκτωβρίου 2016Αγαπητές/τοί Συμπατριώτισσες/τες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Άνω Δωριτών «ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ», κατά τη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου τ.ε., σύμφωνα με τα άρθρα 10-15 τού, από 18/11/1981 εγκριθέντος από το πρωτοδικείο Αθηνών και ισχύοντος σήμερα καταστατικού του Συλλόγου, αποφάσισε τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00. Η συνέλευση θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων 415-417, Αθήνα. Σύμφωνα με το καταστατικό του προσκαλεί όλα τα μέλη του (τακτικά και έκτακτα), όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, που θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παρελθούσα διετία (13/10/2014-08/10/2016).
2. Έγκριση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής, για την οικονομικά διαχείριση των πόρων του Συλλόγου, στην ίδια χρονική περίοδο.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της λήξασας θητείας του.
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής στο Σύλλογο.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε τεθεί προ συζήτηση.


Θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες.
Η αγάπη μας για τον τόπο μας δεν πρέπει να περιορίζεται σε ανάμνηση ή νοσταλγία, αλλά σε στάση δημιουργίας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00, στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση.

                                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                  O Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας
     Δημήτριος Ι. Αλλαγιάννης                                                    Νικόλαος Φ. Κόλλιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου