Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Κατάλληλες όλες ακτές της Μεσσηνίας

Καλαμάτα  22-7-2016

  Μετά τη σημερινή δημοσίευση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών σε τοπική εφημερίδα, σχετικά με «Περίεργα αποτελέσματα για ακατάλληλες παραλίες στη Μεσσηνία», επισημαίνουμε ότι αρμόδια για τη διενέργεια μετρήσεων και δειγματοληψιών είναι η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περ/κής Ενότητας Μεσσηνίας, τις οποίες και διενεργεί κατά τη θερινή περίοδο  σε όλες τις ακτές κολύμβησης του Νομού μας.
 Οι δειγματοληψίες διενεργούνται από αρμόδιους υπαλλήλους και οι αναλύσεις γίνονται από πιστοποιημένο εργαστήριο (Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ).
 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 τα όρια καθορίζονται σε:
 1. Ε.coli (κολοβακτηρίδια) cfu/100ml < 500
 2. Εντερόκοκκοι cfu/100ml <200 .="" nbsp="" o:p="">
 Με τα έως σήμερα αποτελέσματα, τα νερά των ακτών κολύμβησης, είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων. 
  Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των μετρήσεων της υπηρεσίας μας δεν προκύπτει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες ως προς την καταλληλότητα των νερών των ακτών κολύμβησης του Νομού μας.
                                                           
                                                                    Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου