Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οιχαλίας, έτους 2016

Την 7-12-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά, ύστερα από την αναβολή λόγω έλλειψης απαρτίας της συνεδρίασης της 2-12-2015.
Ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Σταθόπουλος, ως εισηγητής του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Μετά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου μας καταρτίστηκε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος, που συντάχθηκε από το τεχνικό τμήμα του δήμου μας για το έτος 2016. Το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα, φέρνουμε σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, προς ψήφιση, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης και των προβλημάτων που όλοι γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να αναλύσουμε περαιτέρω. Προσπαθήσαμε να συντάξουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα με ιεράρχηση των αναγκών του δήμου. Το γενικό σύνολο του τεχνικού προγράμματος ανέρχεται στο ποσόν των 7.443.584,66 Ευρώ, εκ των οποίων, τα 4.168.226,24 Ευρώ αφορούν νέα έργα και τα 3.255.658,42 Ευρώ αφορούν έργα συνεχιζόμενα».
Αναλυτικά τα έργα που έχουν προγραμματιστεί διάβασε ο Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου κ. Βασίλειος Πάλλας.
ΥΠΕΡ τάχθηκαν ο Πρόεδρος κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραμπούλας Δημήτριος, Τσουκαλάς Ανδρέας, Μακρυνιώτης Γεώργιος, Τασιόπουλος Ευστάθιος, Βεργής Ευθύμιος, Μιτζάς Ιωάννης, Ηλιόπουλος Ιωάννης, Κατσιμπάρος Ανδρέας, Λιόγας Νικόλαος, Κόλλιας Αθανάσιος, Μέρμηγκας Γεώργιος.
Επίσης ΥΠΕΡ ψήφισαν και οι κ.κ. Πρόεδροι / Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων μόνο για τα έργα που αφορούν ειδικά την Τοπική τους Κοινότητα: Νάκη Αριστέα (Κεντρικού), Θεοχάρη Αγγελική (Άνω Δωρίου), Ηλιόπουλος Αριστείδης (Δωρίου), Τασιόπουλος Περικλής (Κακαλετρίου), Αγγελόπουλος Σωτήριος (Συρρίζου), Καλογερόπουλος Ιωάννης (Νεοχωρίου), Μπάρδης Απόστολος (Τσουκαλαίϊκων).
ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρίτης Ευστάθιος, Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Κούκης Παναγιώτης, Δρούμπαλης Παναγιώτης, Γεωργακοπούλου Παναγιώτα, Ντονάς Ηλίας, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Βούρβαχη - Χαντζάρα Αθανασία, Κόνιαρης Δημήτριος, Σακελλαριάδης Ηλίας, Μπινίσκος Δημήτριος, Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος.
Επίσης ΚΑΤΑ ψήφισαν και οι κ.κ. Πρόεδροι / Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων μόνο για τα έργα που αφορούν ειδικά την Τοπική τους Κοινότητα: Παπανδρέου Ηλίας (Δασοχωρίου), Παπαδόγιαννης Αθανάσιος (Διαβολιτσίου), Γεωργιόπουλος Δημήτριος (Ψαρίου), Καρμίρης Τηλέμαχος (Καλυβίων), Σταυρόπουλος Περικλής (Κατσαρού), Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος (Λουτρού).
Ύστερα από την αρνητική ψήφο του Προέδρου της Τ. Κ. Ψαρίου δεν εγκρίθηκαν να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα τα κάτωθι νέα έργα που αφορούν αποκλειστικά την Τ.Κ. Ψαρίου Δ.Ε. Δωρίου:
1. (Α/Α 51) Συντήρηση μανδρότοιχου γηπέδου Τ.Κ. Ψαρίου, προϋπολογισμού 3.000,00€
2. (Α/Α 54) Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Κάτω Μέρη Τ.Κ. Ψαρίου, προϋπ/σμού 6416,38€.
3. (Α/Α 58) Κατασκευή σωληνωτού οχετού στη θέση “Βρύση Κροημάδι” Τ.Κ. Ψαρίου, προϋπ/σμού 3.400,00 €
Το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016, ψηφίστηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, με αριθμό απόφασης 179/2015.
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της Δ.Ε Δωρίου.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης μεταξύ παλαιάς και νέας δεξαμενής Τ.Κ. Κόκλας. Συνολική δαπάνη έργου:1.658,73
- Τοπογραφική μελέτη για καθορισμό οικοδομικών γραμμών σε οικοδομικά τετράγωνα του Τ.Δ. Δωρίου Συνολική δαπάνη έργου: 2.095,11
- Μελέτη βελτίωσης δρόμου Κούβελα έως διασταύρωση με 7η Ε.Ο. Συνολική δαπάνη έργου: 6.396,00
- Βελτίωση - διαπλάτυνση δρόμου Κούβελα έως διασταύρωση με 7η Ε.Ο. Δήμου Οιχαλίας. Συνολική δαπάνη έργου: 2.037.341,20
- Τσιμεντόστρωση και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μάλθης. Συνολική δαπάνη έργου: 2.940,66
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
- Αντικατάσταση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο Τ.Κ. Βασιλικού. Συνολική δαπάνη έργου:7.086,83
- Βελτίωση Υποδομών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Δωρίου Συνολική δαπάνη έργου: 18.012,44
- Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Δωρίου. Συνολική δαπάνη έργου: 5.000,00
- Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Άνω Δωριου. Συνολική δαπάνη έργου: 46.875,64
- Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε Δωρίου. Συνολική δαπάνη έργου: 12.001,97
- Διαμόρφωση χώρου μνημείου πεσόντων στην T.K. Δωρίου. Συνολική δαπάνη έργου: 1.584,27
- Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας Δ.Ε. Δωρίου. Συνολική δαπάνη έργου: 18.000,00

Πηγή: Διαύγεια Δήμου Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου