Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, εκπρόσωπος των Δημάρχων Μεσσηνίας και Συμπρόεδρος η κυρία Μαρία Αλειφέρη - Καραθανάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου