Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Επιστολή διαμαρτυρίας

Επιστολή Διαμαρτυρίας από τον Πολιτιστικό σύλλογο Ψαραίων "Το Μετσίκι", την Ομοσπονδία χωριών ορεινής Μεσσηνίας "Ο Επικούριος Απόλλων", προς τον Δήμαρχο Οιχαλίας, τον πρόεδρο του Δ.Σ και την επιτροπή αξιολόγησης ακινήτων σχετικά με την επιλογή του προσωρινού χώρου μπαλοποίησης κομποστοποίησης στις περιοχές Κακόσι, και Λιόπεσι οι οποίες βρίσκονται κοντά στο Άνω Ψάρι και Κούβελα.

ΠΡΟΣ Κο Δήμαρχο Οιχαλίας
Προς Κο Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου
Προς Επιτροπή αξιολόγησης ακινήτων

Με την υπ αριθμόν πρ. 3283/1-4-2015 διακήρυξη δημοπρασίας προκηρύξατε μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο μας για την "διαχείριση απορριμμάτων".  Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων  έληξε την 21-4-2015. Εντός 10 ημερών από την τελευταία ημέρα λήψης των προσφορών η επιτροπή εκτίμησης θα πρέπει να κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων, συντάσσοντας αιτιολογημένη έκθεση για το κάθε  ακίνητο, ακολούθως δε θα καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Σύμφωνα με την προκήρυξη το μίσθιο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις, που θέτει το άρθρο 3 αυτής.
Επειδή όμως από όλο το περιεχόμενο της προκήρυξης δεν καθίσταται σαφές σε τι ακριβώς θα συνίσταται η χρήση του μισθίου, διότι η φράση "διαχείριση απορριμμάτων", δεν εξειδικεύει αν θα πρόκειται για σημείο μεταφόρτωσης οικιακών απορριμμάτων, δεματοποίησης κομποστοποίησης, αποτέφρωσης ή ταφής αυτών, ή κάτι άλλο  ώστε τα κριτήρια επιλογής που τίθενται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές. Επειδή δεν θα πρέπει να παίρνονται αβίαστα τόσο σημαντικές αποφάσεις χωρίς να ερωτάται η τοπική κοινότητα, διότι είναι εκείνη που θα υποστεί κάθε αρνητική συνέπεια.
Επειδή ακόμα στην Μεσσηνία είναι γνωστά τα χρόνια  προβλήματα που προέκυψαν από την δημιουργία τέτοιων χώρων μπαλοποίησης και κομποστοποίησης  στην Μαραθόλακα και στον Άγιο Νικόλαο στην Πύλο, και τα προβλήματα που φιλοδοξούσαν να επιλύσουν εντάθηκαν.
Επειδή όλο αυτό το διάστημα φημολογείται έντονα, ότι ανάμεσα στις προσφορές ενδιαφέροντος των συνδημοτών μας, που πιθανόν θα προκριθούν από την επιτροπή εκτίμησης, υπάρχουν δύο που αφορούν σε τοποθεσίες που βρίσκονται, πάνω από το χωριό Ψάρι Τριφυλίας δίπλα στο χωριό Κούβελα και Σύριζο και κοντά στον οικισμό Άνω Ψάρι, και πιο συγκεκριμένα τις τοποθεσίες Κακόσι και Άνω  Κούβελα,
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 14 νόμου 4042/2012 (ποινική προστασία του περιβάλλοντος) "η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως:
α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα.
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση που τελικά προκριθούν οι δύο παραπάνω τοποθεσίες όλη η τοπική κοινότητα του ΔΔ Ψαρίου ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ και επιθυμούμε την απόρριψη αυτών,  διότι όπως θα αποδειχθεί   οι παραπάνω  προϋποθέσεις του νόμου δεν τηρούνται.
Ειδικότερα:
Η τοποθεσία Κακόσι δεν είναι η κατάλληλη διότι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 850-900 μέτρων από τον οικισμό Άνω Ψάρι, που μόλις ξεπερνά τον τεθειμένο όρο της απόστασης από κατοικημένη περιοχή. Επιπλέον βρίσκεται σε Υψόμετρο 900 μέτρων, ανάμεσα σε βουνά με συνέπεια όλα τα νερά να μαζεύονται εκεί και στην συνέχεια  να καταλήγουν σε ρέμα που απέχει μόλις 200 μέτρα από την προκριθείσα περιοχή ενώ στην συνέχεια διαρρέει τις περιοχές Πάνω Ψάρι, Χρυσοχώρι, Βασιλικό και καταλήγει στην Θάλασσα.
Η περιοχή Κακόσι καλλιεργείται με δημητριακά και συγκεκριμένα με σανό και σιτάρι, ενώ υπάρχει πηγάδι με νερό σε βάθος λιγότερο των εννέα μέτρων.
Σε απόσταση περίπου 615 μέτρων υπάρχουν οι πηγές της τοποθεσίας Ράπι από τις οποίες υδροδοτείται το Άνω Ψάρι!!! Αμέσως πιο κάτω υπάρχει η πέτρινη  βρύση του οικισμού  Άνω Ψάρι με πόσιμο νερό για ανθρώπους και ζώα, (στην περιοχή περιφέρονται κοπάδια αιγοπροβάτων) και σε απόσταση 436 μέτρων βρίσκεται η Πηγή Καλιμπάκι .
Η Περιοχή του Παλαιού Κούβελα και Άνω Ψαρίου είναι τοποθεσίες με μεγάλη ιστορική αξία. Στη μεν πρώτη τοποθεσία βρίσκεται το σπίτι του μεγάλου Έλληνα οπλαρχηγού της επανάστασης και αρχηγού των Ντρέδων Γιαννάκη Μέλιου, ενώ στην  τοποθεσία Άνω Ψάρι βρίσκεται το σπίτι του μεγάλου Έλληνα οπλαρχηγού Γιαννάκη Γκρίτζαλη αρχηγού της Μεσσηνιακής επανάστασης του 1834 και αμφότερες οι τοποθεσίες αυτές είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Σε κοντινή απόσταση ξεκινάει το γνωστό ποτάμι η Νέδα η οποία είναι περιοχή μεγάλου φυσικού κάλλους.
Για τις περιοχές αυτές δεν έχει συνταχθεί καμία περιβαντολλογική μελέτη, ούτε τεχνική έκθεση για την καταλληλότητα τους, για λειτουργήσουν ως τέτοιοι χώροι.
Σύμφωνα με την μελέτη του Κου Δημήτρη Κόνιαρη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της προκήρυξης ήτοι:

Εμβαδό οικοπέδου Κακόσι = 10.366 τ.μ.
Ενδεικτική συντεταγμένη μιας κορυφής  χ= 313674   ψ=4136287
Βρύση Καλιμπάκι    χ= 313959   ψ=4135957 απόσταση από οικόπεδο= 436 μ.
Βρύση Ράπι    χ= 313943   ψ=4135734 απόσταση από οικόπεδο= 615 μ.
Πηγάδι στο Κακόσι   χ=313478   ψ=4136414 απόσταση από οικόπεδο= ο μ.
Παλαιός οικισμός Νιοχώρι   χ=313853   ψ=4136001 απόσταση από οικόπεδο= 335 μ.
Οι τρεις βρύσες (Καλιμπάκι, Ράπι, Άνω Ψάρι) βρίσκονται κατά μήκος του ρέματος που ξεκινά από το Κακόσι και καταλήγει στο Άνω Ψάρι
Εμβαδό οικοπέδου Λιόπεσι = 4.472 τ.μ.
Ενδεικτική συντεταγμένη μιας κορυφής   χ=313294   ψ=4137141
Βρύση Γούβελι   χ=313166   ψ= 4137519  απόσταση από οικόπεδο=333 μ.
Παλαιός οικισμός Κούβελα   χ=312903  ψ=4137118  απόσταση από οικόπεδο= 391 μ.

Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας την διαμαρτυρία μας αυτή  και ζητούμε να μην προκριθούν οι δύο αυτές περιοχές για την εναπόθεση σκουπιδιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου