Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Όλα τα σκουπίδια του Δήμου Οιχαλίας στη Δ.Ε. Δωρίου

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2014 συζητήθηκε το θέμα: «Παύση λειτουργίας ενός εκ των δύο ενεργών ΧΑΔΑ του Δήμου Οιχαλίας, λόγω της υποχρέωσης που απορρέει από την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.)».
Τον Οκτώβριο του 2005 η Ελλάδα καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διάθεση αστικών αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) (1128 ενεργοί ΧΑΔΑ) και έδωσε προθεσμία για την αποκατάστασή τους έως το τέλος του 2008.
Τον Απρίλιο 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον Ιούνιο 2013 ανακοινώθηκε η εκ νέου παραπομπή της χώρας λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του 2005.
Τον Σεπτέμβριο 2014 η Γενική Εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι εισηγείται:
-Κατ’ αποκοπήν πρόστιμο 22 εκατομμυρίων Ευρώ για τη μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση του 2005.
-Ημερήσιο πρόστιμο 54.450 ευρώ/ημέρα (μειωμένο σε σχέση με την εισήγηση της Επιτροπής, που ήταν 71.180), που υπολογίσθηκε για τους 293 ΧΑΔΑ που υπήρχαν προς αποκατάσταση τον Ιούνιο.
-Το ημερήσιο πρόστιμο θα απομειώνεται κατά 150 ευρώ κάθε φορά που είτε παύει η λειτουργία ενός ενεργού ΧΑΔΑ είτε αποδεικνύεται ότι δρομολογήθηκε η αποκατάσταση ενός ΧΑΔΑ.
-Στις 2 Δεκεμβρίου συζητείται σε 2ο βαθμό η υπόθεση της Ελλάδας στο ΔΕΕ και πρέπει να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν λιγότεροι ΧΑΔΑ.
- Στο Δήμο Οιχαλίας λειτουργούν δύο ΧΑΔΑ, ένας στην Τ.Κ. Μελιγαλά της Δ.Ε. Μελιγαλά και ένας στην Τ.Κ. Βασιλικού της Δ.Ε. Δωρίου.
Ο εισηγητής του θέματος Δήμαρχος κ. Αριστείδης Σταθόπουλος μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Από τις δώδεκα χωματερές που λειτουργούν στην Πελοπόννησο, βάσει των στοιχείων που παρατίθενται τώρα για σήμερα μιλάμε, οι δύο ανήκουν σε εμάς. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε, στην κατάργηση του ενός ΧΑΔΑ, μέχρις ότου γίνει η προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων που με την λειτουργία του νέου τρόπου επεξεργασίας των απορριμμάτων θα σταματήσει να λειτουργεί και η άλλη χωματερή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, διότι τα πρόστιμα είναι σοβαρά και δεν θα αντέξουμε, όχι για μήνες, αλλά ούτε για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται να κλείσει ο ένας ΧΑΔΑ και επαναλαμβάνω, αυτός που θα δέχεται, τα σκουπίδια, μέσα στο διάστημα των τριών τεσσάρων μηνών, στη συνέχεια θα έχουμε την οριοθέτηση του νέου χώρου που θα γίνει η προσωρινή επεξεργασία των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται περαιτέρω πρόβλημα».
Το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ της Τ.Κ. Μελιγαλά της Δ.Ε. Μελιγαλά και την συνέχιση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ της Τ.Κ. Βασιλικού της Δ.Ε. Δωρίου.

Πηγή: Διαύγεια Δήμου Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου