Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Ενδιαφέρον από το Υπουργείο Πολιτισμού για τα σπηλαιολογικά ευρήματα στα δύο σπήλαια πλησίον του προτεινόμενου για την κατασκευή σκουπιδοεργοστασίου χώρο

1. Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 102/4-11-2014 έκθεση αυτοψίας των μελών του τοπικού τμήματος Μεσσηνίας της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας:
Παπαδογιωργάκη Βασιλείου, Βλάχου Ανάργυρου, Μπίτσικα Φωτίου και Λαμπροπούλου Γεωργίας, γίνεται αναφορά των πρώτων ευρημάτων που έγιναν από την παραπάνω ομάδα στα δύο σπήλαια «ΜΟΥΛΙΚΟ» και «ΞΑΣΤΕΡΙ».
2. Η παραπάνω έκθεση κατατέθηκε στις 12/11/2014 από την Δήμητρα Γιαννοπούλου στον Δήμο Οιχαλίας (για τις δικές του ενέργειες) και έλαβε αριθμό Πρωτοκόλλου 15384/12-11-2014.
3.Η με αριθμ.πρωτ.102/4-11-2014 έκθεση αυτοψίας εστάλη στο Υπουργείο Πολιτισμού-Εφορία Παλαιοντολογίας-Σπηλαιολογίας και έλαβε αριθμ. πρωτ. 282385/164834/53.
4. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 282383/164834/53/14-11-2014 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού - Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Εφορία Παλαιοντολογίας και Σπηλαιολογίας προς την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία (Τοπικό τμήμα Μεσσηνίας) και κονιοποίηση στο Α.Τ. Μελιγαλά  αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Ενώ αναμένουμε τη συνολική σας αναφορά για τις δυο καταβόθρες που εντοπίσατε…..παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ύπαρξη αρχαιοτήτων στις καταβόθρες που επισκεφθήκατε.
Η Εφορεία μας θα εντάξει τη διενέργεια αυτοψίας στον χώρο στον άμεσο σχεδιασμό της  ώστε να διερευνηθεί και από πλευράς αρμοδιοτήτων μας η περιοχή…»
«…Τέλος παρακαλούμε το ΑΤ Μελιγαλά ……για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές του…».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου