Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Ενδιαφέρον από το Υπουργείο Πολιτισμού για τα σπηλαιολογικά ευρήματα στα δύο σπήλαια πλησίον του προτεινόμενου για την κατασκευή σκουπιδοεργοστασίου χώρο

1. Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 102/4-11-2014 έκθεση αυτοψίας των μελών του τοπικού τμήματος Μεσσηνίας της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας:
Παπαδογιωργάκη Βασιλείου, Βλάχου Ανάργυρου, Μπίτσικα Φωτίου και Λαμπροπούλου Γεωργίας, γίνεται αναφορά των πρώτων ευρημάτων που έγιναν από την παραπάνω ομάδα στα δύο σπήλαια «ΜΟΥΛΙΚΟ» και «ΞΑΣΤΕΡΙ».
2. Η παραπάνω έκθεση κατατέθηκε στις 12/11/2014 από την Δήμητρα Γιαννοπούλου στον Δήμο Οιχαλίας (για τις δικές του ενέργειες) και έλαβε αριθμό Πρωτοκόλλου 15384/12-11-2014.
3.Η με αριθμ.πρωτ.102/4-11-2014 έκθεση αυτοψίας εστάλη στο Υπουργείο Πολιτισμού-Εφορία Παλαιοντολογίας-Σπηλαιολογίας και έλαβε αριθμ. πρωτ. 282385/164834/53.
4. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 282383/164834/53/14-11-2014 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού - Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Εφορία Παλαιοντολογίας και Σπηλαιολογίας προς την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία (Τοπικό τμήμα Μεσσηνίας) και κονιοποίηση στο Α.Τ. Μελιγαλά  αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Ενώ αναμένουμε τη συνολική σας αναφορά για τις δυο καταβόθρες που εντοπίσατε…..παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ύπαρξη αρχαιοτήτων στις καταβόθρες που επισκεφθήκατε.
Η Εφορεία μας θα εντάξει τη διενέργεια αυτοψίας στον χώρο στον άμεσο σχεδιασμό της  ώστε να διερευνηθεί και από πλευράς αρμοδιοτήτων μας η περιοχή…»
«…Τέλος παρακαλούμε το ΑΤ Μελιγαλά ……για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειές του…».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου