Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

Άμισθοι ειδικοί συνεργάτες στον Δήμο Οιχαλίας

Δύο άμισθους ειδικούς συνεργάτες απέκτησε με απόφαση του δημάρχου Αριστείδη Σταθόπουλου ο Δήμος Οιχαλίας. Πρόκειται για τους Βασίλειο Σακκά και Ευγενία Τσακούμη - Παναγιωτοπούλου.
Ο κ. Σακκάς, συνταξιούχος δάσκαλος, θα είναι ο άμισθος ειδικός συνεργάτης του δημάρχου επί θεμάτων Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού-Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και θα παρέχει στο δήμαρχο, μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία του, εξειδικευμένες προτάσεις και συμβουλές για τα θέματα αυτά.
Από την πλευρά της, η κα Τσακούμη-Παναγιωτοπούλου θα είναι η άμισθη ειδική συνεργάτης του δημάρχου επί οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων του Δήμου, λόγω της εμπειρίας και μακροχρόνιας υπηρεσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα του υποβάλει προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση και διοίκηση του Δήμου.
Όπως αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις, αμφότεροι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των καθηκόντων του άμισθου συνεργάτη του Δήμου Οιχαλίας.  


Πηγή: Θάρρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου