Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Τεχνικό πρόγραμμα 2012 της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου

Έργα Τ.Κ. ΔΩΡΙΟΥ
1) Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Γυμνασίου ποσού 32.814,03 ευρώ
2) Μελέτη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου ποσού 4200 ευρώ
3) Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Δωρίου ποσού 12.600 ευρώ
4) Κατασκευή οχετού απορροής όμβριων υδάτων ποσού 12.041,51 ευρώ
5) Ασφαλτοστρώσεις ποσού 67.414,95 ευρώ
6) Κατασκευή πεζοδρομίων ποσού 65.678,82 ευρώ
7) Διαμόρφωση χώρου μνημείου πεσόντων ποσού 1.584,27 ευρώ
8) Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Δωρίου ποσού 20.632,01 ευρώ
9) Διαμόρφωση χώρου μνημείου αγνώστου στρατιώτη ποσού 12.120 ευρώ
10) Δημοτική οδοποιία ποσού 2.297,72 ευρώ
11) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγίου Ιωάννου στον οικισμό Αμφιθέας ποσού 1.568,25 ευρώ
12) Τοπογραφική μελέτη για καθορισμό οικοδομικών γραμμών σε οικοδομικά τετράγωνα της ποσού 2095,11 ευρώ
13) Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ποσού 12.492,86 ευρώ
14) Διαμόρφωση χώρου ΚΕΠ 3.331,14 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ

1) Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 46.894,73 ευρώ
2) Ανάπλαση πλατείας 46.875,64 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

1) Κατασκευή τεχνικού έργου ποσού 2.283,31 ευρώ
2) Δημοτική οδοποιία 1.684,52 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΚΟΚΛΑΣ
1) Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης 16.561,43 ευρώ
2) Κατασκευή δικτύου ύδρευσης μεταξύ παλιάς και νέας δεξαμενής 12.576,60 ευρώ
3) Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Κάτω Μάλθης και επί της Ε.Ο. Τσακώνας -Καλού Νερού 10.334,34
ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΚΟΥΒΕΛΑ
1) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αντλιοστάσιο έως δεξαμενές 48.288,25 ευρώ
2) Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 20.000 ευρώ
3) Ύδρευση 5.958,61 ευρώ
4) Κατασκευή τεχνικού έργου στη θέση Κωστάκη 5.000 ευρώ
5) Μελέτη Βελτίωσης δρόμου Κούβελα έως διασταύρωση με 7η επαρχιακή οδό 31980 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΜΑΛΘΗΣ

1) Ανόρυξη γεώτρησης ποσού 12.600 νέο έργο
2) Τσιμεντόστρωση και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 12.600 ευρώ
3) Προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίων και υδρομετρητών 1.896,95 ευρώ
4) Κατασκευή υδρομάστευσης στην θέση Τζόρο και επέκταση τμήματος αγωγού από υδρομάστευση στη θέση Κρομέξη 6983,68 ευρώ
5) Δημοτική οδοποιία 1.169,13 ευρώ
6) Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 1.028,79 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΧΑΛΚΙΑ
1) Επισκευή μαντρότοιχου κοιμητηρίου 11.296,62 ευρώ
2) Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανόρυξη δυο παραγωγικών γεωτρήσεων 1.368,50 ευρώ
3) Συντήρηση δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας 1516,48 ευρώ
4) Ανόρυξη γεώτρησης 12.121,56 ευρώ
ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
1) Κατασκευή γεφυριού και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 50.529,73 ευρώ
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΩΡΙΟΥ
1) Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και προαυλίων χώρων Δ.Ε. Δωρίου και λαογραφικών μουσείων Δ.Ε. Δωρίου ποσού 44.600 ευρώ
2) Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Δωρίου ποσού 10.200 ευρώ
3) Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης: στην Τ.Κ. Χαλκιά και στους οικισμούς Αγίου Γεωργίου Δωρίου και Κάτω Μέρη Ψαρίου ποσού 31.800 ευρώ
4) Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ψαρίου και αλλαγή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Δωρίου ποσού 37.600 ευρώ
5) Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δωρίου, Άνω Δωρίου, Χρυσοχωρίου και Ψαρίου ποσού 46.555,83 ευρώ
6) Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Δωρίου ποσού 12.001,97 ευρώ
7) Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Δωρίου και Ψαρίου ποσού 25.200 ευρώ
8) Βελτίωση βατότητας ζωνών πυρασφάλειας Δ.Ε. Δωρίου ποσό 1818,42
9) Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Βασιλικού και Κόκλας 32.800ευρώ
10) Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Χρυσοχωρίου και Βασιλικού 18.200 ευρώ
11) Επέκταση δημ. φωτισμού 10.000 ευρώ

Πηγή: Doriopress - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου