Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

Τεχνικό πρόγραμμα Δωρίου 2011

(ΣΑΤΑ 2011 49390,08)
Α) ΝΕΑ ΕΡΓΑ

1) Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Δημοτικού σχολείου με ασφαλτικό υπόστρωμα για την κατασκευή ακρυλικού τάπητα εξωτερικού χώρου με διαγραμμίσεις για γήπεδο μπάσκετ. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 11 και ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων, ενδεικτικός προϋπολογισμός 30.000 ευρώ. Το παραπάνω έργο είναι εξαιρετικής σημασίας, λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης του υπάρχοντος χώρου του Δημοτικού σχολείου, δεδομένης και της πολιτικής συγχωνεύσεων σχολείων.
2) Απομόνωση παλαιού δικτύου ύδρευσης. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 11. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.000 ευρώ. Το έργο είναι σημαντικό μιας και θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση του δικτύου ύδρευσης, δεδομένου ότι το παλιό δίκτυο ύδρευσης είναι από σωλήνες αμίαντου, υλικό εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία.
3) Αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης και σύνδεση νέων παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης. Χρηματοδότηση ανταποδοτικά έσοδα ύδρευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός 12.000 ευρώ. Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης παρουσιάζει σοβαρές βλάβες σε διάφορα σημεία του.
4) Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Γυμνασίου - Λυκείου Δωρίου. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων 2009-2010. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 28.972,57 ευρώ. O προαύλιος χώρος του Γυμνασίου - Λυκείου χρειάζεται εργασίες αποκατάστασης στο σύνολο του με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνος για τους μαθητές και τα μικρότερα παιδιά που παίζουν εκεί. Τα χρήματα υπάρχουν στο χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου.
5) Προμήθεια και τοποθέτηση στα αντλιοστάσια μηχανισμού ειδοποίησης χαμηλής στάθμης νερού. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 11. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.600 ευρώ.
6) Αποκατάσταση των προβλημάτων ασφαλτόστρωσης σε διάφορα σημεία της οδοποιίας - χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 11. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.218 ευρώ. Το παραπάνω έργο στοχεύει στην βελτίωση της κατάστασης της οδοποιίας, η οποία χρειάζεται άμεσα εργασίες αποκατάστασης της ασφαλτόστρωσης της.
7) Συντήρηση παιδικής χαράς Δωρίου και οικισμού Αγίου Γεωργίου, τοποθέτηση νέων παιχνιδιών και κατασκευή τοιχίου. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 11. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.218 ευρώ. Οι παιδικές χαρές Δωρίου και του οικισμού Αγίου Γεωργίου χρειάζονται εργασίες συντήρησης, τοποθέτηση νέων παιχνιδιών καθώς και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην παιδική χαρά Αγίου Γεωργίου.
8) Κατασκευή πεζοδρομίων. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 10. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 58.557,70 ευρώ. Η μελέτη και τα χρήματα υπάρχουν και το έργο πρέπει να δημοπρατηθεί.
9) Τοποθέτηση ξύλινου προκατασκευασμένου σπιτιού παραπλεύρως του Πολιτιστικού Κέντρου Δωρίου. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2010. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.000 ευρώ.
10) Επανατοποθέτηση πέτρινης βρύσης στην κεντρική πλατεία εις μνήμη Παναγιώτη Κατσαμπάνη. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 11. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2.000 ευρώ.
11) Επισκευή μαντρότοιχου του Νεκροταφείου Οικισμού Αγίου Γεωργίου. Χρηματοδότηση ανταποδοτικά έσοδα Νεκροταφείων. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 4.000 ευρώ.
Ο μαντρότοιχος του Νεκροταφείου στον οικισμό Αγίου Γεωργίου χρειάζεται επισκευή μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να μην γίνει επικίνδυνος για τους διερχόμενους.
12) Κατασκευή σκέπαστρων στο πάρκιν του κτιρίου του πρώην Δημαρχείου, για την προστασία των μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου. Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.000 ευρώ. Τα αυτοκίνητα της Δημ. Ενότητας Δωρίου είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα την φθορά των εξαρτημάτων τους και την συνακόλουθη υπολειτουργία τους με συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
13) Παιδική χαρά και κιόσκι στην πλατεία του Νέου Οικισμού Αμφιθέας. Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.218 ευρώ.
14) Ελαιοχρωματισμοί παιδικού σταθμού και κτιρίου πρώην Δημαρχείου. Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.218 ευρώ.
15) Κατασκευή δεξαμενής στον Άγιο Γεώργιο. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, Ενδεικτικός προϋπολογισμός 70.000 ευρώ. Το έργο είναι ζωτικής σημασίας για τις περιοχές των οικισμών Αγίου Γεωργίου και Αγίου Πέτρου Δωρίου.
16) Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης που οδηγεί στην Άνω Αμφιθέα μήκος περίπου 1200 μέτρων. Χρηματοδότηση Ε.Σ.Π.Α. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 20.000 ευρώ. Το έργο είναι σημαντικό για την περιοχή της Άνω Αμφιθέας.
17) Δημιουργία αίθουσας κοινής ωφέλειας κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου. Χρηματοδότηση Ε.Σ.Π.Α. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 100.000 ευρώ.
18) Κατασκευή πέτρινου θεάτρου στον οικισμό Αγίου Πέτρου. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 200.000 ευρώ. Το έργο αυτό θα δώσει νέα πνοή στα πολιτιστικά του Δήμου, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη πολιτιστική δραστηριότητα.
19) Καθαρισμός και αξιοποίηση του σχολείου και του γηπέδου μπάσκετ στον Άγιο Γεώργιο. Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.000 ευρώ. Στο πρώην Δημοτικό σχολείου Αγίου Γεωργίου και στο γήπεδο μπάσκετ παραπλεύρως αυτού πρέπει να γίνουν εργασίες καθαρισμού προκειμένου ο χώρος να γίνει χρηστικός και αξιοποιήσιμος.
20) Διαμόρφωση προαυλίου χώρου στον Άγιο Πέτρο με παγκάκια και κιόσκι χρηματοδότηση ίδιοι πόροι. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.000 ευρώ. Τα παγκάκια και το κιόσκι υπάρχουν στην Δημ. Ενότητα Δωρίου και χρειάζονται συναρμολόγηση και τοποθέτηση.
21) Τροποποίηση και επέκταση σχεδίου πόλεως. Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 12.000 ευρώ.
22) Διάνοιξη δρόμου προς το Νεκροταφείο Δωρίου από την κάτω είσοδο. Χρηματοδότηση ανταποδοτικά έσοδα Νεκροταφείων. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.000 ευρώ.
23) Ασφαλτόστρωση οδού προς τον οικισμό «Γουβαλάρια». Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 12.000 ευρώ.
24) Καθαρισμοί Νεκροταφείων Δωρίου - οικισμού Αμφιθέας και Αγίου Γεωργίου. Χρηματοδότηση ανταποδοτικά έσοδα Νεκροταφείων. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.000 ευρώ.
25) Συντήρηση αντλιοστασίων Δωρίου. Χρηματοδότηση ανταποδοτικά έσοδα ύδρευσης. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.000 ευρώ.
26) Δημιουργία προκατασκευασμένης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο χώρο του Δημοτικού σχολείου (σχολικές εορτές - χώρος ανάπαυσης εκπαιδευτικών). Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 12.000 ευρώ.

Β) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1) Επισκευή μαντρότοιχων Νεκροταφείων Δωρίου ποσού 4310 ευρώ
2) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη στον οικισμό Αμφιθέας ποσού 12023,253) Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ποσού 11985,06 ευρώ
4) Επισκευή περίφραξης Νεκροταφείου Αμφιθέας ποσού 3769,95
5) Διαμόρφωση χώρου μνημείου Αγνώστου στρατιώτη

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΩΡΙΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου