Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

Ανανέωση του Συλλόγου Άνω Δωριτών

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν σήμερα 10-10-2010, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Άνω Δωριτών "ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ'', εξελέγησαν οι ακόλουθοι συμπατριώτες μας ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν:
α) Κων/νος Βασ. Πάλλας β) Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας γ) Όλγα Δημ. Δεδεμάδη δ) Ιωάννης Αλεξ. Ανδριόπουλος ε) Παν/της Αναστ. Αντωνίου στ) Αναστάσιος Δημ. Αρνόκουρος και ζ) Παν/της Παυλ. Ανδριόπουλος.
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι:
Δημήτριος Ιωάν. Αλλαγιάννης, Δημήτριος Παν. Λαμπρόπουλος, Δημήτριος Ευστ. Λυμπερόπουλος, Μαρία Σωτ. Κατσόγιαννου, Ιωάννης Κ. Αλλαγιάννης και Δημήτριος Κ. Σμυρνής.
Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι: Ολυμπία Παν. Κορμά, Παν/της Γ. Μαυροειδής και Βασιλική Ι. Μαγκαφά, ως τακτικά μέλη και οι: Γεώργιος Αλεξ. Ανδριόπουλος και Νικόλαος Ανδρ. Ανδριόπουλος, ως αναπληρωματικά μέλη.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδρίασε στη συνέχεια στο επί της οδού Βελεστίνου 26 Αμπελόκηποι, γραφείο του Συλλόγου Άνω Δωριτών και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
α) Κων/νος Β. Πάλλας, ως Πρόεδρος του Συλλόγου, β) Αναστάσιος Δ. Αρνόκουρος, ως Αντιπρόεδρος, γ) Νικόλαος Φ. Κόλλιας, ως Γραμματέας δ) Όλγα Δ. Δεδεμάδη, ως Ταμίας. Οι: Ιωάννης Α. Ανδριόπουλος, Παν/της Α. Αντωνίου και Παν/της Π. Ανδριόπουλος, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1 σχόλιο: