Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010

Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες Συλλόγου Άνω Δωριτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Άνω Δωριτών «ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ», κατά τη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου τ.ε., σύμφωνα με τα άρθρα 10-15 του από 18/11/1981 εγκριθέντος από το Πρωτοδικείο Αθηνών και ισχύοντος σήμερα Καταστατικού του Συλλόγου, αποφάσισε τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως για την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10.00, στα επί της οδού Βελεστίνου 26 Αμπελόκηποι, γραφεία του Συλλόγου Άνω Δωριτών Τριφυλίας «ΤΟ ΣΟΥΛΙΜΑ» και κατόπιν αυτού προσκαλεί όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του (Τακτικά και Έκτακτα), όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, που θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της υπ. Αριθ. 2 από 29/4/2010 αποφάσεως του Δ.Σ. περί αναβολής πραγματοποίησης της γενικής συνέλευσης τον μήνα Μάιο 2010.
2. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παρελθούσα 2ετία (25/5/2008 – 30/9/2010).
3. Έγκριση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Συλλόγου, στην ίδια χρονική περίοδο.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ληξάσης θητείας του.
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής στο Σύλλογο.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε τεθεί προς συζήτηση.
- Η προσέλευση όλων των Μελών του Συλλόγου είναι απαραίτητη, προκειμένου να συζητηθεί και αποφασισθεί η περαιτέρω πορεία του Συλλόγου.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10.00 στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση.

Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2010

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος.....................Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Βασ. Πάλλας....Νικόλαος Φωτ. Κόλλιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου