Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Ετήσιος χορός του Συλλόγου Άνω Δωριτών

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας - Βραβεύσεις (10-2-2019)
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας - Βραβεύσεις (21-1-2018)
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας - Βραβεύσεις (5-2-2017)
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας - Βραβεύσεις (7-2-2016)
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας (8-2-2015)
Ο χορός του Συλλόγου μας -16/3/2014
Κοπή πίτας - Βραβεύσεις (16-3-2014)
Ο χορός του Συλλόγου μας - 17/2/2013
Κοπή πίτας - Βραβεύσεις (17-2-2013)
Ο Σύλλογος Άνω Δωριτών βράβευσε τον Λεωνίδα Παπακώστα (17-2-2013)
Ο χορός του Συλλόγου μας - 12/2/2012
Βραβεύσεις - Κοπή πίτας (12-2-2012)
Ο Σύλλογος Άνω Δωριτών βράβευσε τον Δημήτρη Παν. Αθανασόπουλο (12/2/2012)
Ο χορός του Συλλόγου μας - 13/2/2011
Βράβευση μαθητών - Κοπή πίτας (13-2-2011)
Ο χορός του Συλλόγου μας - 24/1/2010
Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών (24-1-2010)