Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017

Διαπλάτυνση γέφυρας Χρυσοχωρίου και ανάπλαση πλατείας Αγ. Γεωργίου

Στη συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2017 του Δ.Σ. του Δήμου Οιχαλίας, εγκρίθηκε προγραμματική σύμβαση του Δήμου Οιχαλίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΩΡΙΟ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 130.000,00 € (αριθ. Απόφ. 120/2017).

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
H μελέτη προβλέπεται η διαπλάτυνση της υπάρχουσας γέφυρας στον δρόμο εισόδου και εντός της Τ.Κ. Χρυσοχωρίου από τον οικισμό Αγ. Γεώργιος.
Η υφιστάμενη γέφυρα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει πλάτος 5 μ. και ο φορέας της αποτελείται πλάκα εδραζόμενη σε (4) δοκούς (όλα από οπλισμένο σκυρόδεμα). Από μακροσκοπικό έλεγχο και τη γεωμετρία της (δοκοί μεγάλης διατομής κ.λ.π.) η όλη κατασκευή κρίνεται υπερεπαρκής στατικά.
Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: α. Αποξήλωση του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα επί της γέφυρας. β. Καθαίρεση των προστατευτικών μανδρότοιχων εκατέρωθεν της γέφυρας και φύλαξη των λίθων σε θέση που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι του Δήμου Οιχαλίας. γ. Κατασκευή επ’ αυτής, νέας πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα (ποιότητας C20/25) με οπλισμό διπλή εσχάρα από Φ16/10 (στο επάνω και στο κάτω μέρος της πλάκας). δ. Το πλάτος της πρόσθετης επιδομής θα είναι 7 μ. και μήκους περίπου 15 μ.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση της πλατείας του Αγ. Γεωργίου Δήμου Οιχαλίας με λιθοστρώσεις, δημιουργία διαδρομών - ποδηλατοδρόμων, κατασκευή περιφραγμένου γηπέδου μπάσκετ και μια μικρής παιδικής χαράς με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας και τοποθέτηση οργάνων. 
Η ανάγκη ανάπλασης του χώρου, που παρουσιάζεται στα συνημμένα σχέδια και ειδικότερα στην παιδική χαρά του οικισμού κρίνεται αναγκαία για την αναψυχή - διασκέδαση των μόνιμων κατοίκων του οικισμού και του Δήμου, αλλά και των παραθεριστών κυρίως κατά την περίοδο των θερινών μηνών. Παράλληλα θα τοποθετηθεί δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ιστοί και φωτιστικά σώματα. 
Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση απλών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος του ρέματος που γειτνιάζει με τον χώρο ανάπλασης. Στην παιδική χαρά θα τοποθετηθούν δυο ξύλινα παγκάκια και μια βρύση με πόσιμο νερό. Η περίφραξη της θα γίνει με ξύλινο χαμηλό κάγκελο ύψους 1μ.

Πηγή: Διαύγεια Δήμου Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου