Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Μεσσηνιακή Αμφικτυονία: Αρχαιρεσίες στη Γενική Συνέλευση του 13ου Τακτικού Συνεδρίου

Αγαπητοί μας,
Σας γνωρίζουμε ότι το φετινό μας  13ο  Τακτικό Συνέδριο και η Γενική Συνέλευση μετά Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στο COSTA NAVARINO το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 με ώρα έναρξης 08:30. Το Συνέδριο έχει θέμα: «Έξι Επιφανείς Μεσσήνιοι Εισηγούνται». Θα τιμήσουμε την Ακαδημαϊκό Ποιήτρια κ. Κική Δημουλά.  

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει το  νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Με βάση το Καταστατικό Πρόεδρος επιλέγεται, ex officio, ο κ. Δημήτριος Καφαντάρης, Δήμαρχος Πύλου Νέστορος και Συμπρόεδρος η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Ελένη Αλειφέρη-Καραθανάση. Η θητεία τους θα διαρκέσει  μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα αλλάξουν από τους νέους αιρετούς (άρθρο 6.2 του Καταστατικού). Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία και αυτά είναι: Τρία (3) από ΗΠΑ-Καναδά, ένα (2) από Αυστραλία, τρία (3) από Ελλάδα και ένα (1) από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τρία (3) μέλη. 

ΠΟΣΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Οι εκπρόσωποι των συλλόγων με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε  καθορίζονται από τον αριθμό των μελών των Συλλόγων. Κάθε σύλλογος που έχει άνω των χιλίων (1000) μελών, βγάζει εξ (6) εκπροσώπους, άνω των πεντακοσίων (500) πέντε (5), άνω των διακοσίων (200)  τέσσερεις (4), άνω των εκατό (100)  τρεις (3), άνω των πενήντα (50)  δύο (2) και άνω των είκοσι πέντε (25)  ένα (1). Οι σύλλογοι θα πρέπει να  καταθέσουν Βεβαίωση του αριθμού των  μελών τους και να συμπληρώσουν στο έντυπο ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  τα ονόματα των εκπροσώπων τους. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε έχουν και τα ιδρυτικά μέλη. Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας εκπροσωπείται από τον Αντιπεριφερειάρχη και τρεις (3) Περιφερειακούς Συμβούλους και κάθε Δήμος με το Δήμαρχο και δύο (2) ορισμένους Δημοτικούς Συμβούλους (Άρθρο 17). 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΟΙ συνδρομές των συλλόγων και Ομοσπονδιών μειώθηκαν  στα 40 ευρώ για την περίοδο των δύο ετών (από 80 που ήταν). Επειδή δεν υπάρχουν έξοδα εγγραφής, παλαιοί σύλλογοι, που είχαν διακόψει τη συμμετοχή τους,  γίνονται ενεργοί με την επανεγγραφή τους και την πληρωμή της συνδρομής της τελευταίας περιόδου. Για να γίνουν μέλη νέοι σύλλογοι πρέπει να υποβάλουν: Αίτηση στο Δ.Σ., Καταστατικό και Αντίγραφο Απόφασης της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Η διαδικασία των εκλογών θα γίνει με την σύνταξη Εκλογικού Καταλόγου. Αυτός  θα συνταχθεί με τη σειρά της ταμιακής τακτοποίησης του κάθε μέλους συλλόγου. Ο Εκλογικός Κατάλογος θα αρχίζει με το όνομα του πρώτου Συλλόγου και θα αρχίσει η αρίθμηση με τα ονόματα των εκπροσώπων του συλλόγου. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος ταμιακώς τακτοποιημένος σύλλογος και θα συνεχιστεί η αρίθμηση των εκπροσώπων του κ.ο.κ.  Η ψηφοφορία θα γίνει με αυτή τη σειρά. Ο κάθε εκπρόσωπος με την επίδειξη της  ταυτότητας ή διαβατηρίου του θα υπογράφει δίπλα στο όνομα του. Όσοι δεν θα ψηφίσουν στη σειρά τους, θα ψηφίσουν αφού τελειώσει ο Εκλογικός Κατάλογος. Οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας και των Δήμων θα προηγηθούν διότι έχουν εκπληρώσει ήδη τις υποχρεώσεις τους. 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Το Σάββατο 3/7/2019, θα αναχωρήσει λεωφορείο από Καλαμάτα στις 07:30 το πρωί από την οδό Ψαρών στο Διοικητήριο Καλαμάτα. Όποιος επιθυμεί να δηλώσει να τηλεφωνήσει στον Ταμία κ. Παν. Λούτο 697 771 7182, Μαρ. Λιακάκη 697 782 5372, Αθ. Ψαρούλη 697 050 2449, Παν. Μπαζίγο 697 794 8911.

             Η Πρόεδρος                                       Ο Γραμματέας

Ελένη Αλειφέρη Καραθανάση         Παναγιώτης Μπαζίγος
Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου