Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Πρόταση για σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Οιχαλίας

Υποβλήθηκε στις 04/12/2020 από τον Δήμο Οιχαλίας πρόταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» με προϋπολογισμό 39.680 €. 
Η παρούσα πρόταση αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Οιχαλίας από το Πράσινο Ταμείο και καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός σημείου επαναφόρτισης οχημάτων ανά 1000 κατοίκους εντός των ορίων του κάθε Δήμου. Με δεδομένο τον πληθυσμό του Δήμου θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 12 σημεία φόρτισης σε σημεία που θα υποδειχθούν στο σχέδιο.

Δήμος Οιχαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου