Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Διαγωνισμός για τη μεταφορά των σκουπιδιών του Δήμου Οιχαλίας

Τη μεταφορά των σκουπιδιών του προγραμματίζει ο Δήμος Οιχαλίας, με στόχο να κλείσει τη χωματερή στο Δώριο.
Σήμερα στο Δημαρχείο του Μελιγαλά, πραγματοποιείται ο διαγωνισμός για τη μεταφορά και τη διάθεση των σκουπιδιών, με προϋπολογισμό 66.297 ευρώ.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, «η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 4 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης του χρόνου ισχύος της κατά 50%, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν εμπειρία σε θέματα μεταφόρτωσης και μεταφοράς αστικών στερεών απορριμμάτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά και μειοδότης θα αναδεικνύεται αυτός που θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά».
Ο δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος μας είπε ότι «η μεταφορά των σκουπιδιών γίνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό γιατί εκφράστηκαν παράπονα για τη χωματερή από κατοίκους του Βασιλικού και του Δωρίου». Παρατήρησε ότι «ο μειοδότης θα τα φορτώνει και θα τα πηγαίνει σε αδειοδοτημένο χώρο». Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε πως «για το επόμενο 6μηνο τέρμα η χωματερή στο Δώριο» και πρόσθεσε: «Στη συνέχεια θα δούμε τις εξελίξεις με τη διαχείριση των σκουπιδιών και αναλόγως θα πράξουμε».

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου