Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Δελτία απογραφής στρατευσίμων ως 31-3-2014

Καλαμάτα 26-3-2014

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου - Ανακοίνωση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας της 8-1-2014 και του με αριθ. Φ.437/1/5283/13-3-2014 εγγράφου της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, υπενθυμίζεται η υποχρέωση όλων των αρρένων κλάσης 2017 (γεννηθέντες το έτος 1996) να προσέλθουν για κατάθεση Δελτίου Απογραφής μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 είτε στη Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου στην Τρίπολη είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν μαζί τους φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία ή, εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων, πιστοποιητικό Δήμου - Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων και το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους. Επίσης, όσοι στρατεύσιμοι έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), να τον γνωρίζουν, προκειμένου να τον δηλώσουν κατά τη διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.
Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

                                                                 Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου